Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 401614 .

Woord van de Pastoor

De goede moordenaar

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=Xqg6FPxOXHc


 


In de komende tijd gaan we weer bijzonder denken aan het lijden, sterven en verrijzen van Jezus. We gaan weer bijzonder denken aan wat er met Jezus is gebeurd, wat Hij voor ons heeft gedaan.


 


Een bijzondere passage blijf ik vinden in het Lucasevangelie, hoofdstuk 23. We lezen daar over de kruisiging van Jezus. Jezus werd niet alleen gekruisigd op die Goede Vrijdag. Lucas zegt ons in hoofdstuk 23 verzen 32 en 33: “Er werden ook nog twee misdadigers weggevoerd om samen met Hem ter dood te worden gebracht. Toen ze op het zogeheten Schedelveld kwamen, sloegen ze Hem daar aan het kruis, en ook die twee misdadigers, de een rechts en de ander links van Hem.” Wie die mannen waren en welke misdaden ze hadden begaan, daar vertelt het evangelie ons niets over. We gaan er van uit dat het moordenaars waren maar het evangelie vertelt het ons niet. Het enige wat we van hen weten is een gesprekje dat er plaats vindt. Uit dat gesprekje leren we dat de ene met Jezus spot. Die andere, die we in de loop van de geschiedenis “de goede moordenaar” zijn gaan noemen, komt tot inkeer, hij belijdt zijn zonde, hij erkent Jezus als de Messias en smeekt daar om genade. Jezus hoort daar het oprechte berouw van die man en verhoort zijn gebed door hem te verzekeren dat hij in het Paradijs een plaats zal krijgen. Ik geef hier even de tekst zoals we hem lezen in Lucas 23 verzen 39 tot 43: “Eén van de misdadigers die daar hingen zei smalend tegen Hem: ‘Ben jij de Messias? Red dan jezelf en ons erbij!’ Maar de ander wees hem terecht: ‘Heb zelfs jij geen ontzag voor God, nu jij ook deze straf ondergaat? In ons geval is dat terecht, want wij krijgen ons verdiende loon. Maar Hij heeft niets verkeerds gedaan.’ Daarop zei hij: ‘Jezus, vergeet mij niet wanneer U in uw koninkrijk komt.’ Hij – Jezus – zei tegen hem: ‘Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.’”


 


Overal waar christenen leven, werken en bidden worden kruisbeelden opgehangen. Niet zomaar een versiering maar als een teken van geloof. Wat Jezus op het Kruis heeft gedaan, heeft ook met mij te maken. Als ik echt geloof dat Hij voor mij Zijn leven heeft gegeven, dan heb ik toekomst, eeuwige toekomst. Door Zijn lijden, sterven en verrijzen heeft Jezus, de Zoon van God, goedgemaakt wat op de eerste bladzijden van de Schrift verloren ging. Geloven in Hem, de Gekruisigde en Verrezen Heer, geeft je vriendschap met God; de zonde en de dood hebben dan niet meer het laatste woord. Die man uit het Lucasevangelie die we “de goede moordenaar” noemen mocht dat als eerste ondervinden. Zijn verhaal is ook een boodschap voor u en mij. Hij heeft ontzag voor God en maakt zich klein; hij weet dat hij zijn straf verdiend heeft, hij erkent zijn zonde, spreekt ze niet goed en geeft ze toe en heeft berouw; hij spreekt zijn geloof in Jezus uit, vraagt aan Jezus aan hem te denken en daardoor ontvangt hij vergeving, barmhartigheid en het Paradijs. Zo is het ook voor u en voor mij: welke puinhoop je ook van je leven maakte, welke misstappen je ook zette, hoe erg je het ook gemaakt hebt: als je oprecht berouw hebt, je erkent je zonde en je wendt je naar Jezus, de Zoon van God, dan zal Hij je vergeven en dan mag je ook Zijn Barmhartigheid ondervinden, zoals eens die man aan het kruis. Daar op het Kruis, in dat gebeuren met de goede moordenaar,  heeft Jezus laten zien dat het nooit te laat is om je naar Hem te keren en Zijn Barmhartigheid en Zijn Leven in jouw leven toe te laten; nooit is het te laat! Door wat Jezus Christus op het Kruis heeft gedaan,  heeft het verleden nooit meer het laatste woord maar is er toekomst, Eeuwige Toekomst, altijd.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be


 


FILMPJE VAN VORIGE WEEK OVER DE HEILIGE JOZEF: https://www.youtube.com/watch?v=rSEcwP_caNU


 


PAROCHIE VIERT GASTON DELBAER, 60 JAAR KOSTER: http://www.persinfo.org/2016/02/21/parochie-viert-gaston-delbaer-60-jaar-koster