Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 405385 .

Boete en verzoening

Vroeg of laat voelen we allemaal aan dat we regelmatig tekortschieten naar God, naar elkaar en naar onszelf. We beantwoorden Zijn Liefde soms te weinig; we doen onze medemensen pijn; we doen niet altijd recht aan onszelf. Moet je met al die dingen blijven rondlopen ? Met oprecht berouw is er altijd vergeving mogelijk. Door Zijn dood en verrijzenis heeft Jezus Christus de verzoening tussen God en de mensen bewerkt. De Heer gaf op Pasen aan Zijn apostelen de volmacht de zonden in Zijn Naam te vergeven: "Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven; als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden." (Johannes 20,23) Daarin delen hun opvolgers, de bisschoppen en hun priesters.

Het is het Sacrament van Gods Liefde en Barmhartigheid. In het Doopsel zijn eens alle zonden vergeven. Alle zonden bedreven na het doopsel, worden in dit Sacrament vergeven.
De hoofdtoon van dit Sacrament is niet dat de mens slecht is maar de hoofdtoon is: onze God is een liefdevolle God die vergeeft, we mogen weer in Zijn Liefde leven.
Het Sacrament van de Biecht, we noemen het nu liever het Sacrament van Boete en Verzoening. De gewone plaats om dit sacrament te ontvangen is de kerk, in de biechtstoel. Maar het kan ook buiten de kerk. In feite merk ik dat de meeste biechten plaats vinden op de pastorie of bij mensen thuis. Het Sacrament van Boete en Verzoening bestaat altijd uit drie delen: de belijdenis, de voldoening en de vergeving.

Het Sacrament begint altijd met een kruisteken. De priester nodigt de boeteling dan uit zich in vertrouwen tot God te richten. Meestal zeg ik daarbij: "De Heer zij in uw hart, opdat u met een berouwvol hart uw zonden belijdt" Berouw is iets wezenlijks voor dit Sacrament: spijt over het bedreven kwaad en het voornemen niet meer te zondigen. Eventueel leest of zegt de priester uit zijn hoofd een tekst uit de heilige Schrift, waarin de barmhartigheid van God wordt aangezegd en de mens wordt opgeroepen tot bekering.

Dan belijdt de boeteling zijn of haar zonden. Men heeft dit goed voorbereid. Voor de geldigheid van de biecht is nodig dat men de afzonderlijke ernstige zonden belijdt. In gebed spreekt men uit waarin men tekort schoot, waar men van voelt: dit haalt mij als mens naar beneden en dit wil ik afgeven aan God.

De priester zal dan nog wat raad geven en ook een penitentie geven, een gebed of een goede daad als voldoening voor de zonden en het herstel van het aangerichte onheil en als aanzet voor een nieuwe levenswijze. Het volbrengen van de voldoening, de penitentie, vindt na de biecht plaats maar is een voorwaarde voor de vergeving. Daarna vraagt de priester aan de boeteling uitdrukking te geven aan zijn berouw door het bidden van een oefening van berouw of een ander gebed.

Dan volgt de sacramentele vergeving. Misschien toch nog eens uitdrukkelijk zeggen: het is niet de priester die vergeeft maar Jezus Christus. Namens Jezus Christus spreekt de priester de vergeving, de absolutie uit over de zonden die men heeft beleden en waarover men berouw heeft. In de priester ontmoet de biechteling Christus de Heer. Het is aan de Heer Jezus dat de zonden beleden zijn. Het is de Heer Jezus die vergeving schenkt door de mond van de priester.

De priester strekt de rechterhand uit over het hoofd van de boeteling en bidt: "God, de barmhartige Vader, heeft de wereld met zich verzoend door de dood en de verrijzenis van zijn Zoon en de heilige Geest uitgestort tot vergeving van de zonden; Hij schenke u door het dienstwerk van de kerk vrijspraak en vrede. En ik ontsla u van uw zonden in de naam van de Vader en de Zoon + en de heilige Geest.Amen"�.
Tot slot wordt nog een korte lofprijzing uitgesproken: "Brengt dank aan de Heer want Hij is genadig. Zijn genade duurt in eeuwigheid."Dan wordt de boeteling weggezonden met de woorden: "De Heer heeft uw zonden vergeven. Ga in vrede."

Dit Sacrament is zeker geen gemakkelijk Sacrament maar mijn ervaring is: mensen, en ikzelf ook, voelen zich na het ontvangen van de vergeving nieuw en opgelucht. De spons ging over alles wat verkeerd was.
Je voelt daar echt: God houdt zoveel van mij, Hij schenkt mij daar vergeving, ik krijg nieuw leven. De Kerk vraagt dat we dat Sacrament toch 1 keer per jaar zouden ontvangen. Het verdient zeker aanbeveling om het meer te ontvangen. Elke keer als je aanvoelt: dit was niet goed, daar heb ik berouw over staat Christus in dit Sacrament klaar om jou een nieuw begin te geven. Christus heeft Zijn Leven gegeven voor onze zonden. Blijven we er niet mee lopen, er is altijd vergeving mogelijk.