Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Archief
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 401613 .

Woord van de Pastoor

Oleksandr en de anderen

“Vrede zij u”, dat is het woord dat de Verrezen Heer tot Zijn leerlingen spreekt wanneer Hij aan hen met Pasen verschijnt. Als bangeriken zitten ze daar bij elkaar, bang dat ze met hen hetzelfde zouden doen als met hun geliefde Meester. “Vrede zij u”, daarmee wil Hij hen geruststellen. Door zijn lijden, sterven en verrijzen heeft Hij de echte vrede gebracht: vriendschap tussen God en mens, zonde en dood het laatste woord ontnomen. “Vrede zij u”, uit die vrede moeten wij, christenen, leven! Dat is de boodschap van Pasen en van de Paastijd.

“Vrede zij u”. Op heel wat plekken in de wereld is er oorlog. Als we naar het journaal kijken, zien we elke dag de beelden van oorlog in Oekraïne en Gaza. Duizenden doden zijn er op die plekken al gevallen in de afgelopen tijd. Mensen die in Oekraïne, Gaza en zovele plekken op deze aarde wonen waar oorlog is, verlangen naar vrede, echte vrede.

Ik was, samen met vele anderen, bijzonder getroffen door een woord van Paus Franciscus op het einde van zijn wekelijkse audiëntie in de Paasweek. Paus Franciscus toonde daar een beduimelde pocketuitgave van het Nieuwe Testament en de Psalmen, en hij toonde daar ook een klein stoffen zakje met daarin een rozenkrans. Paus Franciscus vertelde dat die Bijbel en die rozenkrans van Oleksandr waren, een Oekraïense soldaat, 23 jaar oud, die bij Avdiivka was omgekomen. “Hij had zijn leven voor zich”, zei de Paus. “Oleksandr las het Nieuwe Testament en de Psalmen en had deze zin uit Psalm 130 onderstreept: ‘Uit de diepte roep ik tot U, Heer; Heer, hoor mijn roep’”. “Dit is zijn rozenkrans en zijn Nieuwe Testament waaruit hij las en waarmee hij heeft gebeden”: van die woorden worden we stil! Aan de duizenden mensen op het Sint-Pietersplein vroeg de Paus om een moment van stil gebed “voor deze jongeman en de vele anderen zoals hij, gedood in deze dwaasheid die oorlog is. Oorlog vernietigt altijd. Laten we aan hen denken en bidden.” Paus Franciscus werd er emotioneel bij: https://www.usccb.org/news/2024/war-folly-pope-says-he-leads-prayers-ukraine-gaza
De Paus sprak ook over “zijn diep verdriet” bij het nieuws dat op tweede Paasdag zeven leden van de humanitaire groep Word Central Kitchen werden gedood door Israëlische aanvallen op hun voertuigen in Gaza “terwijl ze bezig waren met het verdelen van voedselhulp”.
De Paus riep op: “Laten we bidden en werken zonder moe te worden, zodat de wapens tot zwijgen worden gebracht en de vrede weer kan regeren”.

Met de psalmwoorden die de gesneuvelde Oleksandr onderstreepte in die pocketbijbel willen we bidden om vrede op plekken waar nu oorlog is, bidden we dat die tienduizenden die al gestorven zijn in Oekraïne, Gaza en zovele andere plekken thuis mogen komen in de Paasvrede van de Verrezen Heer: “Uit de diepte roep ik, Heer, luister naar mijn stem. Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed. Als Gij zonden blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand? Maar bij U vind ik vergeving, daarom zoekt mijn hart naar U. Op de Heer stel ik mijn hoop, op zijn woord vertrouw ik. Gretig zie ik naar Hem uit, meer dan wachters naar de ochtend. Meer dan wachters naar de ochtend hunkert Israël naar Hem. Want de Heer is steeds barmhartig, zijn genade onbeperkt. Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.” https://www.youtube.com/watch?v=TwR5hqNoqqI&ab_channel=AndyPenne

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.