Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Boekje
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 403914 .

Jubilea

Het is een goed gebruik om bij gelegenheid van een huwelijksjubileum, een bijzondere verjaardag (bijvoorbeeld 90 of 100 jarigen) of een jubileum van een vereniging of buurt een gebedsdienst te houden of een Heilige Mis te laten opdragen. Eucharistie betekent "dankzeggen", we zeggen God dank voor het vele goede en mooie wat we in die afgelopen tijd mochten krijgen. De ideale plaats om een jubileum te gedenken is de weekendviering. Wanneer de hele gelovige gemeenschap samenkomt in de zondagsmis, dankt men dan samen de Goede God om het vele wat werd bereikt. Toch kan het gebeuren dat men er de voorkeur aan geeft om dit in een aparte plechtigheid te vieren.