Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Boekje
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 405374 .

De meerwaarde van een kerkelijk huwelijk

Jonge mensen vragen mij wel eens: ?Wat voegt het nu aan onze relatie toe als we kerkelijk trouwen ? We weten wat we aan elkaar hebben. Heb ik daar een trouwboekje voor nodig en moet ik daarvoor ja gaan zeggen in een kerk ? Bij een kerkelijk huwelijk gaat het om meer. Je nodigt God heel uitdrukkelijk uit om met jullie twee├źn mee te gaan. God wacht op jullie uitnodiging en Hij wil daar graag gehoor aan geven.

Je kent toch het verhaal van de bruiloft van Kana, het begin van het Johannesevangelie. Plots was er geen wijn meer. Het bruidspaar had Jezus uitgenodigd en Hij zorgde daar voor nieuwe wijn, Hij zorgde dat het feest door kon blijven gaan. Het Sacrament van het Huwelijk is hetzelfde: man en vrouw nodigen God uit om met hen mee te gaan, ze laten zich door Hem verbinden en daarin geeft God het bruidspaar de kracht om trouw te blijven aan hun ja-woord.

Kijken we eens naar wat er gebeurt bij een kerkelijk huwelijk. Man en vrouw zegden al dikwijls tegen elkaar dat ze van elkaar houden en elkaar nooit meer willen loslaten. Nu doen ze dat in een kerk of kapel en spreken ze dat uit in de geloofsgemeenschap. Er zijn minstens 2 getuigen bij en een priester of een diaken, die getuigen namens de geloofsgemeenschap.

Het belangrijkste is de trouwbelofte. Men spreekt naar elkaar uit dat men elkaar trouw zal blijven wat het leven ook brengt, trouw in goede en kwade dagen, in ziekte en gezondheid, in armoede en rijkdom, al de dagen dat beiden leven. Als gelovigen staat men daar voor het Altaar en zegt men: zoals God mij sinds mijn doopsel nooit meer loslaat en altijd van mij blijft houden, zo wil ik trouw zijn naar die andere. Ik wil die andere niet meer loslaten en er altijd van blijven houden, zolang we leven. Zoals God eens Ja tegen jou heeft gezegd, zo zeg jij dat nu naar de andere. In dat ja-woord wat man en vrouw elkaar geven, verbindt God, die deze twee mensen eens samenbracht, zich nu ook definitief aan hen. Hij zal hen Zijn kracht geven om dat waar te maken. Het ja-woord geven bruid en bruidegom aan elkaar terwijl ze elkaar de rechterhand geven. Ze geven elkaar de goeie hand als een teken: ik leg mijn leven in jouw hand. Op die handen legt de priester dan zijn stola als een teken dat God jullie voortaan onlosmakelijk heeft verbonden. Het huwelijk is nu een onverbreekbaar verbond geworden.

Man en vrouw geven elkaar ringen. Een ring is rond, zonder einde. Zo zijn de ringen een teken van de liefde en de trouw die het bruidspaar naar elkaar heeft uitgesproken. De ringen worden gezegend, ze mogen de ringen dragen onder de zegen van Gods Naam. Er wordt bij die zegen gebeden dat het bruidspaar mag leven naar Gods bedoelingen en dat ze gelukkig mogen zijn in hun liefde voor elkaar.

Er wordt een trouwkaars ontstoken. God mag aan dit bruidspaar Zijn Licht schenken. Mogen ze in Zijn Licht elkaar altijd trouw blijven en in liefde leven.

Er wordt een huwelijkszegen uitgesproken De priester of de diaken bidt bij de huwelijkszegen dat het bruidspaar Gods Hand altijd over zich mag weten. Moge God hen beiden in liefde ??n van hart maken nu Hij hen met elkaar in een heilig verbond verenigd heeft.

We richten ons op het einde van een huwelijksplechtigheid ook altijd tot Moeder Maria, de Moeder van Jezus en de Moeder die Jezus Zelf aan alle gelovigen heeft gegeven. Als een echte Moeder mag Maria bij Jezus ten beste spreken voor dit bruidspaar. Maria, die in haar leven altijd trouw was, mag voor dit bruidspaar een voorbeeld van trouw zijn. Maria, die in het evangelie overal was waar iets nieuws begon, mag ook bij dit begin als Moeder zijn.

De liefde tussen God en zijn volk in het Oude Testament wordt in bruidstermen uitgedrukt. God is de bruidegom, het uitverkoren volk is de bruid. In het nieuwe testament gaat dat beeld over Christus, de bruidegom en zijn Kerk, de bruid. Twee gedoopten die gaan trouwen beelden die relatie uit, zijn een levend sacrament. Dat geeft van de kant van de mens uit een extra verplichting tot liefde - zo groot als Christus voor zijn Kerk tot de dood op het kruis - en extra genade vanuit die liefde van Christus.

Je ziet: een kerkelijk huwelijk voegt wel degelijk iets toe. Gods Nabijheid en Gods sterkte om echt man en vrouw voor elkaar te kunnen zijn, om samen ook echt vader en moeder te kunnen zijn voor de kinderen die God aan het bruidspaar geven zal.