Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 401613 .

Woord van de Pastoor

Kijken met Gods ogen

Enkele jaren geleden heb ik eens iemand begeleid op zijn laatste stuk levensweg. De man is jong ziek geworden en uiteindelijk jong gestorven. In die laatste maanden bezocht ik hem elke week op een vast tijdstip en bracht ik hem ook elke week de Heilige Communie. Toen ik na enkele weken uit het huis bij de ernstig zieke man kwam, was de buurvrouw toevallig aan het vegen voor haar deur. De buurvrouw riep me en vroeg me onmiddellijk of ik wel wist bij welke mensen ik elke week op bezoek kwam. Ze begon te vertellen over wat de man in het verleden allemaal had gedaan, neen, voor haar deugde hij helemaal niet. Ik had van de man een totaal ander beeld en kan getuigen dat de man in grote overgave aan God zijn laatste stuk levensweg heeft geleefd en bijna als een heilige is gestorven. Het verhaal van de buurvrouw en hoe ik de man de laatste maanden als christen kende waren twee totaal verschillende verhalen. We kunnen soms een totaal ander beeld van mensen hebben dan ze werkelijk zijn. Niet zelden is ons beeld ook gekleurd door het verleden. Het is onze constante opdracht om met de ogen van God naar mensen proberen te kijken, los van wat hun uiterlijk of afkomst of verleden ook is. De zin die we kunnen lezen in het eerste boek Samuel, hoofdstuk 16 vers 7 blijft voor elk van ons levenslang een opdracht. Daar zegt God tot Samuel die een nieuwe koning moet gaan zalven: “Ga niet af op zijn voorkomen en zijn rijzige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de Heer kijkt naar het hart.”

Aansluitend hierop kreeg ik deze week eigenlijk een mooi verhaal wat ik u niet wilde onthouden:
Een jong echtpaar komt pas wonen in een nieuwe buurt. De volgende ochtend, op het moment dat het jonge echtpaar aan het ontbijten was, zag de vrouw hun buurvrouw de was ophangen aan de waslijn. “Wat een vuile was”, zei ze, “Goed wassen kan ze niet. Misschien heeft ze een nieuw wasmiddel nodig.” Haar man bekeek het hele gebeuren maar bleef stil. En telkens de buurvrouw haar was te drogen hing, gaf ze dezelfde commentaar.
Een maand later was de vrouw verrast van een schone was te zien bij de buurvrouw. Ze zei tot haar man: “Kijk, ze heeft leren wassen. Wie zou haar dat geleerd hebben ?”
De man zei: “Neen. Ik ben deze morgen wat vroeger opgestaan en heb de ramen gewassen”.
Zo is ook het leven: Al wat we zien bij anderen is afhankelijk van de zuiverheid van het venster waardoor men kijkt. Voordat men kritiek geeft, is het misschien goed de kwaliteit van ons kijken na te gaan. Zo zullen we dan ook met een helder zicht de goedheid in anderen hun hart zien.

Probeer ik met de ogen van God naar mijn medemensen te kijken en geef ik ze de kansen die ik ook graag wil ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.rk-bergeijk.nl

AFSCHEID EN PRESENTATIE
Pastoor Penne neemt afscheid als pastoor van de Pastorale Eenheid Bergeijk op zondag 31 juli om 10.30 uur in de kerk van Luyksgestel, daarna is er receptie.
Hij wordt gepresenteerd als herder voor Bever op zaterdag 6 augustus om 19 uur in de kerk van Bever, daarna is er receptie. Als herder voor Galmaarden en Tollembeek in de kerk van Tollembeek op zondag 7 augustus om 9.15 uur, gevolgd door de receptie. Iedereen is welkom.
http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=OG3C6TQ0