Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 401613 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

LITURGIE IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Vrijdag 12 april – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Heilige Mis voor Petrus Noynaert en Mathilde Van Der Stockt, kinderen en kleinkinderen

Zaterdag 13 april – Eucharistieviering – Derde Paaszondag

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Vital Boon en Julia Smets (zielenschaal)
Maria Discart (8/24)

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Paul Verbeek (1/19)
Heilige Mis voor Francine Vermaelen (8/10)
Heilige Mis voor Karel Vanderhoeght (9/22)

Zondag 14 april – Eucharistieviering – Derde Paaszondag

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Eerste jaargetijde voor Paul Coenen, mede-intentie voor zijn vader Roger Coenen
Malvine Vandenbergh

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor overledenen

Maandag 15 april - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 16 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Lode Le Moine (4/12)

Woensdag 17 april – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 18 april - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Gedachtenis van de zalige Idesbald, abt
Heilige Mis voor Chiara Kemal en Martine Suenaert

Vrijdag 19 april – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Ursmarus, bisschop
Heilige Mis voor de levenden en overledenen van de familie Deteye

Zaterdag 20 april – Eucharistieviering – Vierde Paaszondag

Sint-Pieters-Rode
14.00 u: Eucharistieviering
met toediening van het Heilig Vormsel aan 27 jongeren uit Nieuwrode, Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. Deze viering wordt voorgegaan door Deken Luc Van Hilst, Vormheer en Pastoor Penne.

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Paula Timmermans (4/5, namens broers en zussen)

Zondag 21 april – Eucharistieviering – Vierde Paaszondag

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Jozef Boon, Jeanne Grammet en Alfons Grammet

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor Alida Crabbé
Jos De Meyer

Maandag 22 april - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis uit dank voor verkregen genaden

Dinsdag 23 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Joris, martelaar
Heilige Mis voor Robert De Bruyn en overleden familieleden

Woensdag 24 april – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar
Heilige Mis uit dankbaarheid en voor een goed resultaat van een onderzoek

Donderdag 25 april - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Feest van de heilige Marcus, evangelist
Heilige Mis voor Anne-Marie Dirckx (4/12)

Vrijdag 26 april – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Thiels en familie

Zaterdag 27 april – Eucharistieviering – Vijfde Paaszondag

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Paula Timmermans (4/12)
Heilige Mis voor Marie-Louise Stuckens (5/6)
Heilige Mis voor Denise Lemmens (5/8)

Zondag 21 april – Eucharistieviering – Vijfde Paaszondag

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis

Maandag 29 april - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Feest van de heilige Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa
Heilige Mis voor een goede afloop van een onderzoek

Dinsdag 30 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Pius V, paus
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-V.D.Roost (1/10)

Woensdag 1 mei – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Jozef, de arbeider
Heilige Mis voor een bijzondere intentie ter ere van de heilige Antonius (1/3)

Donderdag 2 mei - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar
Heilige Mis voor een bijzondere intentie ter ere van de heilige Antonius (2/3)

Vrijdag 3 mei – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Feest van de heiligen Filippus en Jakobus, apostelen
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Cops-Liebens (1/4)

VORMSELVIERING
Volgende zaterdag 20 april is iedereen welkom om 14.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode voor de Eucharistieviering met toediening van het Heilig Vormsel aan 27 jongeren uit Nieuwrode, Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. Deze viering wordt voorgegaan door Deken Luc Van Hilst, Vormheer, en Pastoor Penne. Laten we met velen getuigen zijn van het engagement van deze jongeren en samen met hen bidden in deze viering.
Er is die dag geen viering om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode.

VORMING TOEKOMSTIGE PRIESTERS
De omhalingen van dit weekend zijn bestemd voor de ondersteuning van de zevenjarige opleiding van seminaristen. De interdiocesane vorming van toekomstige Nederlandstalige priesters gebeurt voornamelijk in Leuven, die voor Franstaligen in Namen.
Dank voor uw steun.


VORMELINGENDAG

Op zaterdag 23 maart vervoegden we met 13 vormelingen en hun begeleiders zowat 1000 andere vormelingen en begeleiders in de Mariahal van Scherpenheuvel voor de Vormelingendag.

Vormelingendag, inderdaad, een nieuwe naam voor wat voorheen Missiodag heette. Waarom die naamsverandering? Vooreerst door de datum. Sinds een paar jaar heeft deze dag plaats op de zaterdag voor Palmzondag en niet meer zoals vroeger in oktober (= missiemaand). De focus ligt nu ook meer op het “samen onderweg zijn naar het Vormsel”.

Palmzondag luidt het begin van de Goede Week in. De rode draad doorheen deze samenkomst waren dan ook de dagen van die Goede Week. Er werd bij elke dag stilgestaan, met een vertelling van het evangelieverhaal, ondersteund door prenten, en nadien met korte verwerkingsopdrachten in kleine groepen. Zo werd er na het verhaal van Witte Donderdag nagedacht over welk personage jij zou geweest zijn moest je er die dag bij geweest zijn. Over dienen en dienstbaar zijn, over geweldloos ruzies oplossen, want Jezus zei: “Onze kracht is liefde, niet geweld.”

Bij Stille Zaterdag ging het uiteraard over stil worden en bidden en werd er aan de jongeren gevraagd een gebedje te schrijven. Ook werden de traditionele kleine kaarsjes van Scherpenheuvel uitgedeeld en op het dekseltje mochten de jongeren een intentie schrijven. Van die dekseltjes werden gebedskettingen gemaakt die op het einde van de dag in de Basiliek aan de voeten van Maria gelegd werden.

Eén van de echte kippenvelmomenten van de namiddag was er zeker toen we met die hele groep het heel stil maakten, elkaar de hand reikten en samen met onze hulpbisschop heel rustig en beheerst het Onze Vader baden.

De dag eindigde met een palmprocessie vanuit de Mariahal, heel de basiliek rond tot we daar voor de ingang stonden. Na een kort slotmoment en de zegen van de bisschop kon iedereen nog een korte groet aan Maria brengen in de basiliek.

Een woord van dank aan onze vormelingen en hun begeleiders die hun normale bezigheden op zaterdag opzij schoven om deze namiddag in Scherpenheuvel mee te maken. Ik hoop dat het hun heeft mogen inspireren en sterken en dat ze er mooie herinneringen aan overhouden.
(C.V.)

RESTAURATIE PASTORIJ HOLSBEEK
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de restauratie van de pastorij van Holsbeek: een nieuw dak en de zolder. Nu is men nog volop bezig aan de gevels.
Tijdens de werken aan de zolder en het dak ging de pastoor overnachten in B&B Leybeeckhof aan de Bergestraat in Holsbeek, wellicht is dat nu voorbij. Men gaat de pastorij ook binnenkort kaleien; op oude foto's is te zien dat de pastorij dat altijd is geweest. Er wordt ondertussen hard verder gewerkt.

COMMUNIE AAN HUIS
Zieken, bejaarden en mensen die niet in de mogelijkheid zijn naar de kerk te komen, kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. U kunt hiervoor bellen naar Pastoor Penne (0468 32 38 17) of naar pastoraal werkster Godelieve Nys (0478 38 57 54).

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op zaterdag 22 april 2023 werd in onze Sint-Lambertuskerk Estelle Van Eenoo door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Bart Van Eenoo en Feyikemi Van Eenoo, van het Rot. Peter en meter zijn Aldo Leloux en Eva Ashimi.
Op zaterdag 1 juli 2023 werd Ariel Pfaff in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt; zij is de dochter van Tyson Pfaff en Stessy Adel van de Terheideveldweg. Peter en meter zijn Dimitri Devogeleer en Laura Adel.
Op zondag 16 juli 2023 werd Lieselotte op 't Roodt in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Bram op 't Roodt en Astrid Hendrickx uit Tielt-Winge. Peter en meter zijn Hendrik Hendrickx en Kaat op 't Roodt.
Op zondag 4 februari 2024 werd Lemoni Roels in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt, als dochter van Roby Roels en Louise Colle uit Aarschot. Peters zijn Peter Roels en Henry Colle.
Op zaterdag 10 februari 2024 werd Cisse Smets in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Cisse is de zoon van Siegfried Smets en Sandra Laporte, uit de Veeliedenstraat. Peter en meter zijn Frans Smets en Vicky Laporte.
Op 16 maart 2024 werd Wolf Lemmens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wolf is de zoon van Sibrim Lemmens en Zoë Potargent, van de Appelweg. Peters zijn Frederik Vandegaer en Jens Potargent.
Op zaterdag 23 maart werd Arthur Verheyden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Filip Verheyden en Beatrice Flauto, van de Sint-Jobsweg. Peters zijn Bert Verheyden en Thomas Flauto.
Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 8 juli 2023 hebben Stef Verheyden en Chloé Maus elkaar in onze Sint-Lambertuskerk in het Sacrament van het Huwelijk het ja-woord gegeven; zij wonen op De Kluis. Getuigen waren Maaike Van Calster en Marie Verdonck.
Op maandag 14 augustus hebben Kevin Verstrepen en Julie Hendrickx in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk; zij wonen op het Rot. Getuigen waren Stijn Verhoeven en Liza Hendrickx.
Op 29 november 2023 hebben Stijn Deckers en Sarina Vanderroost in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord gegeven in een kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Sara Vanderroost en Tamara Frederickx.
Gods Zegen voor hun toekomst.

DONEER JE KLEDING
Wereld Missie Hulp vzw steunt wereldwijd mensen met kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten. Iedereen kan WMH steunen door kleding te doneren in de rode kledingcontainers.
Draagbare kleding wordt tweedehands verkocht en de rest wordt verwerkt tot nieuw textiel. Met je oude kleren, maken we nieuwe maten. Wereld Missie Hulp zamelt
kleding in voor mensen die het niet breed hebben, hier en in de derde wereld. WMH is de eerste circulaire textielinzamelaar van Vlaanderen en dus goed voor mensen én goed voor de planeet.
Duik in je kledingkast en verzamel alle kleding en schoenen die je niet meer nodig hebt, een jas, een jurk, …..; ook lakens en dekens zijn welkom.
Steek alles in een plastic zak en bind die goed dicht. Breng hem naar de rode kledingcontainer aan de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode. Je vindt hem aan de oranje knipperlichten.
Je kan WMH ook financieel steunen met een gift die welkom is op rekeningnummer: BE08 4036 0540 0113. En in december zal er opnieuw kleding ingezameld worden in de kerken van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel.

PAROCHIEZALEN HOLSBEEK
De vijf parochiezalen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Holsbeek, hebben onlangs de vzw ‘Parochiezalen Holsbeek’ opgericht. Zo kan de uitbating en het beheer van deze zalen beter op elkaar afgestemd worden, wat de ondersteuning van het Holsbeekse gemeenschaps- en verenigingsleven in de verschillende parochies ten goede zal komen. Het gaat om het beheer en de uitbating van de Parochiecentra Sint-Maurus (Holsbeek-dorp), Gildezaal (Kortrijk-Dutsel), Kloosterhof (Sint-Pieters-Rode), Sint-Carolus (Holsbeek-Plein) en Sint-Lambertus (Nieuwrode). Zij bieden aan verenigingen en particulieren de mogelijkheid parochiale, culturele, sociale en familiale activiteiten te organiseren.

De informatie over deze zalen is voortaan gebundeld op de website www.parochiezalenHolsbeek.be. Deze website is momenteel nog ‘in ontwikkeling’; d.w.z. dat nog niet voor alle zalen de nodige gegevens voorhanden zijn. Er kan in elk geval al nagekeken worden wanneer de zalen beschikbaar zijn en hoe er gereserveerd kan worden.
Warm aanbevolen ... voor als er opnieuw gefeest kan worden natuurlijk!

GEWIJD WATER
De parochieploeg van Nieuwrode laat weten dat er op de ronde tafel, achteraan in de kerk nog enkele flesjes gewijd water staan die gratis mee naar huis mogen genomen worden. Wellicht is er in de andere kerken ook nog wel een voorraadje; vraag even na bij de contactpersonen van onze parochies.

JUBILARISSENVIERING
De voorbije weken hielden we in onze parochies de jaarlijkse jubilarissenvieringen. Echtparen die dit jaar 50, 55, 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn, werden daarvoor speciaal uitgenodigd.

Op zondag 1 oktober was er in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode een jubilarissenviering met negen echtparen:
• Eddy Verlinden en Lutgard Miseur vierden de vijftigste verjaardag van hun huwelijk;
• Paul Van Brusselen en Julia Wouters vierden de vijfenvijftigste verjaardag van hun huwelijk;
• zes echtparen vierden de zestigste verjaardag van hun huwelijk: François Van Orshoven en Florentina Vounckx, Frans Van Brusselen en Angela Van Horebeek, André Asselberghs en Angèle Van Nerum, Willy Vanden Eynde en Irène Van Geel, Gilbert Smout en Rachel Van Rymenant, Louis Vervoort en Germaine Van Weverenbergh;
• Hector Vercammen en Josée Jacquemyn vierden de vijfenzestigste verjaardag van hun huwelijk.
Gods Zegen voor hun toekomst.

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE GILDEZAAL
Gezamenlijke mededeling van gemeente Holsbeek, Kerkfabriek Holsbeek Sint-Maurus en Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

“Na bijna een jaar intensief onderhandelen, is er een oplossing die de toekomst van de Gildezaal veilig stelt.” Alle partijen zijn bijzonder blij deze mededeling te kunnen doen.

Met het oog op het beheer van de lokale parochiezalen werd in 2022 de vzw Parochiezalen Holsbeek opgericht. Deze verwierf reeds erfpachten voor 3 zalen (het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode, de Sint-Mauruszaal in Holsbeek en de Parochiezaal in Nieuwrode), zowel van de gemeente als van de stichting. Enkel de toekomst van de zaal van Kortrijk-Dutsel diende nog geregeld te worden. De Gildezaal, die opgericht werd in de naoorlogse periode en een karaktervol interieur heeft, ligt heel wat bewoners nauw aan het hart.

Na veelvuldige contacten tussen de lokale gemeenschap, de vrijwilligers die de zaal beheren, de vzw Parochiezalen Holsbeek, de gemeente en de stichting werd nu ook over de zaal van Kortrijk-Dutsel een akkoord bereikt. Verschillende pistes om de Gildezaal haar gemeenschapsfunctie verder te kunnen laten vervullen op een financieel haalbare wijze, werden de afgelopen maanden onderzocht en besproken.

Uiteindelijk is er een oplossing gevonden, die erin bestaat dat de kerkfabriek van Holsbeek Sint-Maurus de zaal aankoopt. De kerkfabriek zal vervolgens de zaal in erfpacht geven aan de vzw Parochiezalen Holsbeek, die de Gildezaal zal beheren, samen met de drie andere zalen. Met de inzet van de lokale vrijwilligers kan de Gildezaal zo een nieuwe start nemen als ontmoetingsruimte voor de gemeenschap van Kortrijk-Dutsel. De stichting zal de verworven middelen inzetten voor de ondersteuning van pastorale initiatieven binnen de gemeente Holsbeek.

STEAKDAGEN
KDN United nodigt iedereen uit op hun Steakdagen, op zaterdag 13 april (17.00 – 21.00 uur) en op zondag 14 april (11.30 – 14.00 uur en 17.00 – 20.00 uur), in het Buurthuis van Nieuwrode. Naast steak serveren zij ook vidé, zalmfilet, seitanburger, stoofvlees en curryworst, uiteraard met de lekkerste frietjes!

PAASFEESTEN IN NIEUWRODE

Als dit parochieblad in de brievenbus valt, dan ligt Pasen alweer even achter ons. Maar de ‘paastijd’ duurt nog even voort.

De paastijd is in het kerkelijk jaar een periode van 50 dagen, die begint op Paaszondag, en eindigt met Pinksteren. Deze acht weken staan in het teken van de wederopstanding van Christus.

In Nieuwrode mochten zowel de gepensioneerden als de zieken van Samana twee keer in één week tijd hun voeten onder tafel schuiven. Op woensdag 27 maart, net voor de droeve dagen van de paastijd, kwamen de gepensioneerden samen voor hun maandelijks etentje. Het bestuur en de vrijwilligers deden weer extra hun best om de tafels mooi te dekken en te versieren met bloemen en menu’s. Ook het eten was weer super lekker: kippenroomsoep, paasnestjes met groenten-tomatensaus en pomme duchesse of in het mooi Nederlands ‘aardappeltoefjes’, en als slot koffie met paasgebakje. Voor wie daarna nog honger had, waren er ook nog paaseitjes.

Op Paasmaandag was het al vroeg beginnen voor bestuur en vrijwilligers van Samana. Ook hier werden de tafels mooi versierd en de menu’s lieten niets aan het toeval over: tomatensoep met balletjes, gebraad, erwten en worteltjes, kroketten, koffie met paasgebak.

Waar het bij de gepensioneerden rustig bleef en de kaarters hun hart konden ophalen, werden de genodigden bij Samana getrakteerd op een vrolijk optreden van Veerle Vercammen. Zij zong de ene schlager na de andere waarbij het bij sommigen begon te kriebelen in de benen en ze de dansvloer onveilig maakten. Het was een geslaagde dag en iedereen ging tevreden naar huis. En bleef alleen nog de opruim en de afwas over voor de werkers.

Het mag gezegd worden dat beide keren super zijn meegevallen, mede door de goede teamgeest van de besturen en hun vrijwilligers. Dikke merci daarvoor!

Langs deze weg willen we Julia Smedts van harte beterschap wensen; zij is namelijk met de fiets gevallen en brak haar schouder. Veel rusten is je nu gegund!
(MAC)

GEPENSIONEERDENBOND NIEUWRODE
Op woensdag 24 april, de vierde woensdag van de maand, komt de Gepensioneerdenbond van Nieuwrode weer samen in de parochiezaal voor een lekker etentje i.s.m. ‘De Sprankel’. Afspraak om 12.00 uur.