Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 405377 .

Nieuws > Parochienieuws Nieuwrode

SINT- LAMBERTUS
NIEUWRODE

LITURGIE IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Zaterdag 8 juni – Eucharistieviering – 10e zondag door het jaar

Kortrijk-Dutsel – 14.30 uur
Heilig Doopsel van Fleur De Winter

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor René Demarsin en Hilda De Clerck (zielenschaal)
Maria Discart (11/24)
Germaine Lontie (21/30)
Jules Vuerinckx (zielenschaal)
Maria Foblets en zoon Hugo (zielenschaal)

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Daniël D’Hoker (1/10)
Heilige Mis voor Paula Persoons (3/4)
Heilige Mis voor Paul Verbeek (3/19)

Zondag 9 juni – Eucharistieviering – 10e zondag door het jaar

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor overledenen

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor overledenen

Maandag 10 juni - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Gedachtenis van de zalige Edward Poppe, priester
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 11 juni - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Barnabas, apostel
Heilige Mis voor Pasoor Jan D’Haese en Kardinaal Cardijn

Woensdag 12 juni – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Odulfus, priester
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 13 juni - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Antonius van Padua, priester en kerkleraar
Heilige Mis voor overledenen

Vrijdag 14 juni – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Lidwina, maagd
Jaargetijde voor Pastoor Emiel Herroelen

Zaterdag 15 juni – Eucharistieviering – 11e zondag door het jaar

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Ludwine Elsen en Georges Vandenbosch (zielenschaal)
Marc Depuydt (zielenschaal)
Achiel Andries (zielenschaal)

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Elza Vandezande (1/2)
Heilige Mis voor Mariette Lemmens (2/2)
Heilige Mis voor Karel Vanderhoeght (12/22)

Zondag 16 juni – Eucharistieviering – 11e zondag door het jaar

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Alfons en Maria Charlotte Bussemiers-Bussemiers (1/3)

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor Maurits Barrez

Maandag 17 juni - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis voor Lode Le Moine (6/12)

Dinsdag 18 juni - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Pastoor Julien De Keukelaere

Woensdag 19 juni – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Romualdus, abt
Heilige Mis voor Cas De Clercq

Donderdag 20 juni - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Heilige Mis voor een genezing

Vrijdag 21 juni – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Aloïsius Gonzaga, kloosterling
Heilige Mis voor de levende en overledenen van de familie De Bruycker

Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 18 uur
Gedachtenis van de heilige Aloïsius Gonzaga, kloosterling
Heilige Mis voor overleden vrijwilligers van onze Federatie

Zaterdag 22 juni – Eucharistieviering – 12e zondag door het jaar

Kortrijk-Dutsel – 11.30 uur
Heilig Doopsel van Ellie Maes

Nieuwrode – 13 uur
Heilig Doopsel van Lucie Boon

Nieuwrode – 14 uur
Heilig Doopsel van Madeleine Wolfs

Kortrijk-Dutsel – 15.30 uur tot 16.30 uur
Zegening van auto’s en andere voertuigen

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis

Holsbeek - 19 uur
Eerste Jaargetijde voor Francine Vermaelen
Jaargetijde voor Jozef Verdeyne
Heilige Mis voor Roger Van Nerum (2/5)
Heilige Mis voor Paula Timmermans (6/12)

Zondag 23 juni – Eucharistieviering – 12e zondag door het jaar

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis

Maandag 24 juni - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Hoogfeest van de Geboorte van de heilige Johannes de Doper
Heilige Mis voor Anne-Marie Dirckx (6/12)

Dinsdag 25 juni - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-V.D.Roost (3/10)

Woensdag 26 juni – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Jozefmaria Escriva, priester
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 27 juni - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Cyrillus van Alexandrië, bisschop en kerkleraar
Heilige Mis voor een goede uitslag van een onderzoek (KDL)

Vrijdag 28 juni – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Ireneus, bisschop en martelaar
Jaargetijde voor Paul Bruneel Eugene en zoon Elie

MEIMAAND MARIAMAAND
Het is al bijna half juni, maar we blikken in dit parochieblad toch nog even terug op de maand mei, waarin we in het totaal bij 10 kapellen een gebedsmoment hielden. In de laatste week van mei was dat nog:

• op maandagavond 27 mei bij de Lourdesgrot aan het WZC Sint-Margaretha: het regende toen flink tot even voor 20 uur, toch waren er elf moedige pelgrims naar de grot gekomen om te bidden en te zingen.

• op donderdag 30 mei bij de kapel aan het Hooghuis in Nieuwrode: ook al had het een kwartier voor de aanvang nog flink geregen, toch kwamen er een 25-tal gelovigen bij de kapel samen om te zingen en te bidden. En na afloop zorgden de eigenaars nog voor koffie, thee en gebak.

• op vrijdag 31 mei sloten we de meimaand af met de jaarlijkse bedevaart naar Banneux van Radio Maria: tien bussen reden er uit het hele Vlaamse land naartoe; 17 pelgrims vertrokken ook uit Holsbeek. Het was een mooie dag met honderden mensen, samen biddend en zingend bij Maria.

EEN NIEUWE KAPEL OP DE STESSELKESHOEK
Op woensdagavond 29 mei was een extra gebedsmoment met de zegening van het nieuwe Mariabeeld en de nieuwe Mariakapel op de Stesselkeshoek in Kortrijk-Dutsel. Een tachtigtal mensen waren daarbij aanwezig. En nadien was er gezellig samenzijn met een drankje.

Deze kapel is helemaal nieuw, maar komt na vele jarenin de plaats van een kapel die op de Stesselkeshoek langs de Dutselstraat stond van 1918 tot 1995. In dat jaar werd ze afgebroken nadat er een auto was tegen gereden. Nu, na bijna 30 jaar, werd de Stesselkeshoek opnieuw ingericht in een samenwerking tussen de gemeente en de buurtbewoners. Er staat niet alleen een nieuwe, eigentijdse kapel, maar ook het kunstwerk ‘Het Gezin’ van Jules Legrand, die tot zijn overlijden in 2021, zijn atelier in het Kerkstraatje had. De kunstenaar had de wens uitgedrukt dat dit werk op de hoek van zijn straat zou geplaatst worden, wat nu dus gebeurde en wat van de Stesselkeshoek, in combinatie met de kapel, een unieke plek langs de Dutselstraat maakt.
Volgende week nog wat informatie over ‘Stesselkeshoek’.

FEDERATIEPLOEG
De federatieploeg vergadert op maandag 17 juni om 14.00 uur in de pastorie van Holsbeek Sint-Maurus.

INFOAVOND VORMSEL 2025
Ouders met kinderen die in aanmerking komen om in 2025 het Vormsel te ontvangen en hun Doopgeloften te hernieuwen, worden uitgenodigd op een oudervergadering op donderdag 20 juni om 20.00 uur in het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode.

De viering van de plechtige Hernieuwing van de Doopbeloften en het Vormsel zal plaatshebben op zaterdag 10 mei 2025; het uur en de kerk waarin de viering zal plaatshebben wordt later bepaald, afhankelijk van het aantal inschrijvingen in de verschillende parochies.

Op de infoavond dienen de ouders een kopie van "bewijs van het doopsel" mee te brengen, meestal te vinden in het trouwboekje of in het uittreksel van het doopboek van de gevraagd als deelname in de onkosten voor o.a. uitstappen, activiteiten, vormselkruisje, boekje, .... Dit bedrag kan ter plaatse contant betaald worden of via overschrijving op BE09 7343 9108 9457 van Catechese Federatie Holsbeek, met vermelding van naam vormeling en adres en dit ten laatste op 30 juni 2024.

Met vragen hierover kan u terecht bij:
Pastoor Penne: pastoorpenne@cs.com - tel: 0468 32 38 17
Godelieve Nys, pastoraal werkster: godelieve.nys@gmail.com - tel: 0478 38 57 54
Carine Vandeput: vormselfed.holsbeek@gmail.com - tel: 0474 825 803
Veerle Vercammen: veerle.vercammen3@gmail.com

AUTOZEGENING
Naar jaarlijkse gewoonte is er bij de kerk van Kortrijk-Dutsel in juni autozegening en zegening van andere voertuigen. Dit jaar zal dat op zaterdag 22 juni van 15.30 tot 16.30 uur zijn. Van harte welkom.

KERK EN LEVEN TIJDENS DE ZOMER
De maand juni is nog maar pas begonnen en toch moeten we het al over de zomervakantie hebben. Want dan gaan de mensen van de drukkerij van dit parochieblad er even tussenuit. Op woensdag 26 juni verschijnt dan ook het eerste vakantienummer, dat geldig is voor drie weken. Daarna is het wachten tot woensdag 17 juli op een volgend nummer, ook weer voor drie weken, maar ook dat wordt al eind juni klaargemaakt.

Indien u in juli of augustus een mis wilt laten doen voor een overleden familielid of een andere intentie, laat dat dan zo vlug mogelijk weten aan de verantwoordelijke van uw parochie; dan kan het nog tijdig in die vakantienummers opgenomen worden. Ook aankondigingen van (zomer)activiteiten van verenigingen worden best nu doorgegeven aan paul.greveraars@telenet.be.

RESTAURATIE PASTORIJ HOLSBEEK
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de restauratie van de pastorij van Holsbeek: een nieuw dak en de zolder. Nu is men nog volop bezig aan de gevels.
Tijdens de werken aan de zolder en het dak ging de pastoor overnachten in B&B Leybeeckhof aan de Bergestraat in Holsbeek, wellicht is dat nu voorbij. Men gaat de pastorij ook binnenkort kaleien; op oude foto's is te zien dat de pastorij dat altijd is geweest. Er wordt ondertussen hard verder gewerkt.

COMMUNIE AAN HUIS
Zieken, bejaarden en mensen die niet in de mogelijkheid zijn naar de kerk te komen, kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. U kunt hiervoor bellen naar Pastoor Penne (0468 32 38 17) of naar pastoraal werkster Godelieve Nys (0478 38 57 54).

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten nog altijd 15 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Er is een kind geboren, zo weerloos en zo klein
Het werd door U gezonden om hier bij ons te zijn.
Wilt U haar met Uw stralen verlichten op haar pad
Heer, houdt haar met Uw handen steeds liefdevol omvat.

Op zaterdag 1 juli 2023 werd Ariel Pfaff in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt; zij is de dochter van Tyson Pfaff en Stessy Adel van de Terheideveldweg. Peter en meter zijn Dimitri Devogeleer en Laura Adel.
Op zondag 16 juli 2023 werd Lieselotte op 't Roodt in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Bram op 't Roodt en Astrid Hendrickx uit Tielt-Winge. Peter en meter zijn Hendrik Hendrickx en Kaat op 't Roodt.
Op zondag 4 februari 2024 werd Lemoni Roels in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt, als dochter van Roby Roels en Louise Colle uit Aarschot. Peters zijn Peter Roels en Henry Colle.
Op zaterdag 10 februari 2024 werd Cisse Smets in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Cisse is de zoon van Siegfried Smets en Sandra Laporte, uit de Veeliedenstraat. Peter en meter zijn Frans Smets en Vicky Laporte.
Op 16 maart 2024 werd Wolf Lemmens in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Wolf is de zoon van Sibrim Lemmens en Zoë Potargent, van de Appelweg. Peters zijn Frederik Vandegaer en Jens Potargent.
Op zaterdag 23 maart werd Arthur Verheyden in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt. Hij is de zoon van Filip Verheyden en Beatrice Flauto, van de Sint-Jobsweg. Peters zijn Bert Verheyden en Thomas Flauto.
Op zaterdag 25 mei 2024 werd Vince Andries in onze Sint-Lambertuskerk door Pastoor Penne gedoopt, als zoon van Dylan Andries en Veronique Lievens, van het Hooghuis. Peter en meters zijn Andy Lardot, Camille Bauwens en Leslie Verwimp.

Onze parochiegemeenschap wenst de ouders van harte proficiat en veel geluk en zegen met hun kindje.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 8 juli 2023 hebben Stef Verheyden en Chloé Maus elkaar in onze Sint-Lambertuskerk in het Sacrament van het Huwelijk het ja-woord gegeven; zij wonen op De Kluis. Getuigen waren Maaike Van Calster en Marie Verdonck.
Op maandag 14 augustus hebben Kevin Verstrepen en Julie Hendrickx in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het huwelijk; zij wonen op het Rot. Getuigen waren Stijn Verhoeven en Liza Hendrickx.
Op 29 november 2023 hebben Stijn Deckers en Sarina Vanderroost in onze Sint-Lambertuskerk elkaar het ja-woord gegeven in een kerkelijk huwelijk. Getuigen waren Sara Vanderroost en Tamara Frederickx.
Gods Zegen voor hun toekomst.

DONEER JE KLEDING
Wereld Missie Hulp vzw steunt wereldwijd mensen met kleinschalige, duurzame ontwikkelingsprojecten. Iedereen kan WMH steunen door kleding te doneren in de rode kledingcontainers.
Draagbare kleding wordt tweedehands verkocht en de rest wordt verwerkt tot nieuw textiel. Met je oude kleren, maken we nieuwe maten. Wereld Missie Hulp zamelt
kleding in voor mensen die het niet breed hebben, hier en in de derde wereld. WMH is de eerste circulaire textielinzamelaar van Vlaanderen en dus goed voor mensen én goed voor de planeet.
Duik in je kledingkast en verzamel alle kleding en schoenen die je niet meer nodig hebt, een jas, een jurk, …..; ook lakens en dekens zijn welkom.
Steek alles in een plastic zak en bind die goed dicht. Breng hem naar de rode kledingcontainer aan de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode. Je vindt hem aan de oranje knipperlichten.
Je kan WMH ook financieel steunen met een gift die welkom is op rekeningnummer: BE08 4036 0540 0113. En in december zal er opnieuw kleding ingezameld worden in de kerken van Sint-Pieters-Rode en Kortrijk-Dutsel.

PAROCHIEZALEN HOLSBEEK
De vijf parochiezalen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Holsbeek, hebben onlangs de vzw ‘Parochiezalen Holsbeek’ opgericht. Zo kan de uitbating en het beheer van deze zalen beter op elkaar afgestemd worden, wat de ondersteuning van het Holsbeekse gemeenschaps- en verenigingsleven in de verschillende parochies ten goede zal komen. Het gaat om het beheer en de uitbating van de Parochiecentra Sint-Maurus (Holsbeek-dorp), Gildezaal (Kortrijk-Dutsel), Kloosterhof (Sint-Pieters-Rode), Sint-Carolus (Holsbeek-Plein) en Sint-Lambertus (Nieuwrode). Zij bieden aan verenigingen en particulieren de mogelijkheid parochiale, culturele, sociale en familiale activiteiten te organiseren.

De informatie over deze zalen is voortaan gebundeld op de website www.parochiezalenHolsbeek.be. Deze website is momenteel nog ‘in ontwikkeling’; d.w.z. dat nog niet voor alle zalen de nodige gegevens voorhanden zijn. Er kan in elk geval al nagekeken worden wanneer de zalen beschikbaar zijn en hoe er gereserveerd kan worden.
Warm aanbevolen ... voor als er opnieuw gefeest kan worden natuurlijk!

GEWIJD WATER
De parochieploeg van Nieuwrode laat weten dat er op de ronde tafel, achteraan in de kerk nog enkele flesjes gewijd water staan die gratis mee naar huis mogen genomen worden. Wellicht is er in de andere kerken ook nog wel een voorraadje; vraag even na bij de contactpersonen van onze parochies.

JUBILARISSENVIERING
De voorbije weken hielden we in onze parochies de jaarlijkse jubilarissenvieringen. Echtparen die dit jaar 50, 55, 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn, werden daarvoor speciaal uitgenodigd.

Op zondag 1 oktober was er in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode een jubilarissenviering met negen echtparen:
• Eddy Verlinden en Lutgard Miseur vierden de vijftigste verjaardag van hun huwelijk;
• Paul Van Brusselen en Julia Wouters vierden de vijfenvijftigste verjaardag van hun huwelijk;
• zes echtparen vierden de zestigste verjaardag van hun huwelijk: François Van Orshoven en Florentina Vounckx, Frans Van Brusselen en Angela Van Horebeek, André Asselberghs en Angèle Van Nerum, Willy Vanden Eynde en Irène Van Geel, Gilbert Smout en Rachel Van Rymenant, Louis Vervoort en Germaine Van Weverenbergh;
• Hector Vercammen en Josée Jacquemyn vierden de vijfenzestigste verjaardag van hun huwelijk.
Gods Zegen voor hun toekomst.

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE GILDEZAAL
Gezamenlijke mededeling van gemeente Holsbeek, Kerkfabriek Holsbeek Sint-Maurus en Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

“Na bijna een jaar intensief onderhandelen, is er een oplossing die de toekomst van de Gildezaal veilig stelt.” Alle partijen zijn bijzonder blij deze mededeling te kunnen doen.

Met het oog op het beheer van de lokale parochiezalen werd in 2022 de vzw Parochiezalen Holsbeek opgericht. Deze verwierf reeds erfpachten voor 3 zalen (het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode, de Sint-Mauruszaal in Holsbeek en de Parochiezaal in Nieuwrode), zowel van de gemeente als van de stichting. Enkel de toekomst van de zaal van Kortrijk-Dutsel diende nog geregeld te worden. De Gildezaal, die opgericht werd in de naoorlogse periode en een karaktervol interieur heeft, ligt heel wat bewoners nauw aan het hart.

Na veelvuldige contacten tussen de lokale gemeenschap, de vrijwilligers die de zaal beheren, de vzw Parochiezalen Holsbeek, de gemeente en de stichting werd nu ook over de zaal van Kortrijk-Dutsel een akkoord bereikt. Verschillende pistes om de Gildezaal haar gemeenschapsfunctie verder te kunnen laten vervullen op een financieel haalbare wijze, werden de afgelopen maanden onderzocht en besproken.

Uiteindelijk is er een oplossing gevonden, die erin bestaat dat de kerkfabriek van Holsbeek Sint-Maurus de zaal aankoopt. De kerkfabriek zal vervolgens de zaal in erfpacht geven aan de vzw Parochiezalen Holsbeek, die de Gildezaal zal beheren, samen met de drie andere zalen. Met de inzet van de lokale vrijwilligers kan de Gildezaal zo een nieuwe start nemen als ontmoetingsruimte voor de gemeenschap van Kortrijk-Dutsel. De stichting zal de verworven middelen inzetten voor de ondersteuning van pastorale initiatieven binnen de gemeente Holsbeek.

EERSTE COMMUNIEVIERING

Op zondag 5 mei 2024 ontvingen negentien jongens en meisjes in de Sint-Lambertuskerk van Nieuwrode voor de eerste keer Jezus in de Heilige Communie. Velen wilden getuige zijn van dit bijzondere moment want de kerk zat er overvol.

MEIMAAND MARIAMAAND

Op donderdagavond 2 mei kwamen 25 gelovigen samen bij de kapel van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes aan de Vliet in Nieuwrode. Zoals het in de meimaand altijd gebruikelijk was, werd er ook hier samen het rozenhoedje gebeden en gezongen. De weersvoorspellingen gaven veel regen aan maar de hemelsluizen openden pas nadat de groep klaar was met bidden. Het was goed om met zoveel mensen biddend samen te zijn bij deze kapel uit 1886.

MEIMAAND MARIAMAAND

Op donderdagavond 16 mei kwamen we samen bij het kapelletje van Onze-Lieve-Vrouw van de Overwinning op de Kratenberg in Nieuwrode. Vijfentwintig gelovigen kwamen samen om te bidden en te zingen en Maria's voorspraak te vragen. Na het gebedsmoment zorgden enkele mensen uit de buurt voor koffie, taarten en cake en was het er gezellig samenzijn.

GEPENSIONEERDENBOND NIEUWRODE
Op woensdag 26 juni staat er om 12 uur in de parochiezaal van Nieuwrode weer een lekkere maaltijd klaar voor de leden van de Gepensioneerdenbond Nieuwrode, zoals steeds aangeboden in samenwerking met De Sprankel uit Holsbeek.