Home
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 401613 .

Nieuws > Parochienieuws Holsbeek-Sint-Maurus

SINT-MAURUS
HOLSBEEK

VIERINGEN IN DE FEDERATIE HOLSBEEK

Vrijdag 12 april – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Heilige Mis voor Petrus Noynaert en Mathilde Van Der Stockt, kinderen en kleinkinderen

Zaterdag 13 april – Eucharistieviering – Derde Paaszondag

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis voor Vital Boon en Julia Smets (zielenschaal)
Maria Discart (8/24)

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Paul Verbeek (1/19)
Heilige Mis voor Francine Vermaelen (8/10)
Heilige Mis voor Karel Vanderhoeght (9/22)

Zondag 14 april – Eucharistieviering – Derde Paaszondag

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Eerste jaargetijde voor Paul Coenen, mede-intentie voor zijn vader Roger Coenen
Malvine Vandenbergh

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor overledenen

Maandag 15 april - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Dinsdag 16 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Heilige Mis voor Lode Le Moine (4/12)

Woensdag 17 april – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Heilige Mis voor overledenen

Donderdag 18 april - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Gedachtenis van de zalige Idesbald, abt
Heilige Mis voor Chiara Kemal en Martine Suenaert

Vrijdag 19 april – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Gedachtenis van de heilige Ursmarus, bisschop
Heilige Mis voor de levenden en overledenen van de familie Deteye

Zaterdag 20 april – Eucharistieviering – Vierde Paaszondag

Sint-Pieters-Rode
14.00 u: Eucharistieviering
met toediening van het Heilig Vormsel aan 27 jongeren uit Nieuwrode, Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. Deze viering wordt voorgegaan door Deken Luc Van Hilst, Vormheer en Pastoor Penne.

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Paula Timmermans (4/5, namens broers en zussen)

Zondag 21 april – Eucharistieviering – Vierde Paaszondag

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis voor Jozef Boon, Jeanne Grammet en Alfons Grammet

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis voor Alida Crabbé
Jos De Meyer

Maandag 22 april - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Heilige Mis uit dank voor verkregen genaden

Dinsdag 23 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Joris, martelaar
Heilige Mis voor Robert De Bruyn en overleden familieleden

Woensdag 24 april – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Fidelis van Sigmaringen, priester en martelaar
Heilige Mis uit dankbaarheid en voor een goed resultaat van een onderzoek

Donderdag 25 april - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Feest van de heilige Marcus, evangelist
Heilige Mis voor Anne-Marie Dirckx (4/12)

Vrijdag 26 april – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Heilige Mis voor Marcel Thiels en familie

Zaterdag 27 april – Eucharistieviering – Vijfde Paaszondag

Sint-Pieters-Rode - 17.30 uur
Heilige Mis

Holsbeek - 19 uur
Heilige Mis voor Paula Timmermans (4/12)
Heilige Mis voor Marie-Louise Stuckens (5/6)
Heilige Mis voor Denise Lemmens (5/8)

Zondag 21 april – Eucharistieviering – Vijfde Paaszondag

Kortrijk-Dutsel - 9 uur
Heilige Mis

Nieuwrode – 10.30 uur
Heilige Mis

Maandag 29 april - Eucharistieviering – Sint-Pieters-Rode – 19 uur
Feest van de heilige Catharina van Siena, maagd en kerklerares, patrones van Europa
Heilige Mis voor een goede afloop van een onderzoek

Dinsdag 30 april - Eucharistieviering – Holsbeek - 9 uur
Gedachtenis van de heilige Pius V, paus
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Desmecht-V.D.Roost (1/10)

Woensdag 1 mei – Eucharistieviering – Kortrijk-Dutsel – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Jozef, de arbeider
Heilige Mis voor een bijzondere intentie ter ere van de heilige Antonius (1/3)

Donderdag 2 mei - Eucharistieviering – Nieuwrode – 19 uur
Gedachtenis van de heilige Athanasius, bisschop en kerkleraar
Heilige Mis voor een bijzondere intentie ter ere van de heilige Antonius (2/3)

Vrijdag 3 mei – Eucharistieviering – Holsbeek – 9 uur
Feest van de heiligen Filippus en Jakobus, apostelen
Heilige Mis voor de overledenen van de familie Cops-Liebens (1/4)

VORMSELVIERING
Volgende zaterdag 20 april is iedereen welkom om 14.00 uur in de kerk van Sint-Pieters-Rode voor de Eucharistieviering met toediening van het Heilig Vormsel aan 27 jongeren uit Nieuwrode, Holsbeek Sint-Maurus, Kortrijk-Dutsel en Sint-Pieters-Rode. Deze viering wordt voorgegaan door Deken Luc Van Hilst, Vormheer, en Pastoor Penne. Laten we met velen getuigen zijn van het engagement van deze jongeren en samen met hen bidden in deze viering.
Er is die dag geen viering om 17.30 uur in Sint-Pieters-Rode.

VORMING TOEKOMSTIGE PRIESTERS
De omhalingen van dit weekend zijn bestemd voor de ondersteuning van de zevenjarige opleiding van seminaristen. De interdiocesane vorming van toekomstige Nederlandstalige priesters gebeurt voornamelijk in Leuven, die voor Franstaligen in Namen.
Dank voor uw steun.


VORMELINGENDAG

Op zaterdag 23 maart vervoegden we met 13 vormelingen en hun begeleiders zowat 1000 andere vormelingen en begeleiders in de Mariahal van Scherpenheuvel voor de Vormelingendag.

Vormelingendag, inderdaad, een nieuwe naam voor wat voorheen Missiodag heette. Waarom die naamsverandering? Vooreerst door de datum. Sinds een paar jaar heeft deze dag plaats op de zaterdag voor Palmzondag en niet meer zoals vroeger in oktober (= missiemaand). De focus ligt nu ook meer op het “samen onderweg zijn naar het Vormsel”.

Palmzondag luidt het begin van de Goede Week in. De rode draad doorheen deze samenkomst waren dan ook de dagen van die Goede Week. Er werd bij elke dag stilgestaan, met een vertelling van het evangelieverhaal, ondersteund door prenten, en nadien met korte verwerkingsopdrachten in kleine groepen. Zo werd er na het verhaal van Witte Donderdag nagedacht over welk personage jij zou geweest zijn moest je er die dag bij geweest zijn. Over dienen en dienstbaar zijn, over geweldloos ruzies oplossen, want Jezus zei: “Onze kracht is liefde, niet geweld.”

Bij Stille Zaterdag ging het uiteraard over stil worden en bidden en werd er aan de jongeren gevraagd een gebedje te schrijven. Ook werden de traditionele kleine kaarsjes van Scherpenheuvel uitgedeeld en op het dekseltje mochten de jongeren een intentie schrijven. Van die dekseltjes werden gebedskettingen gemaakt die op het einde van de dag in de Basiliek aan de voeten van Maria gelegd werden.

Eén van de echte kippenvelmomenten van de namiddag was er zeker toen we met die hele groep het heel stil maakten, elkaar de hand reikten en samen met onze hulpbisschop heel rustig en beheerst het Onze Vader baden.

De dag eindigde met een palmprocessie vanuit de Mariahal, heel de basiliek rond tot we daar voor de ingang stonden. Na een kort slotmoment en de zegen van de bisschop kon iedereen nog een korte groet aan Maria brengen in de basiliek.

Een woord van dank aan onze vormelingen en hun begeleiders die hun normale bezigheden op zaterdag opzij schoven om deze namiddag in Scherpenheuvel mee te maken. Ik hoop dat het hun heeft mogen inspireren en sterken en dat ze er mooie herinneringen aan overhouden.
(C.V.)

RESTAURATIE PASTORIJ HOLSBEEK
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan de restauratie van de pastorij van Holsbeek: een nieuw dak en de zolder. Nu is men nog volop bezig aan de gevels.
Tijdens de werken aan de zolder en het dak ging de pastoor overnachten in B&B Leybeeckhof aan de Bergestraat in Holsbeek, wellicht is dat nu voorbij. Men gaat de pastorij ook binnenkort kaleien; op oude foto's is te zien dat de pastorij dat altijd is geweest. Er wordt ondertussen hard verder gewerkt.

JUBILARISSENVIERINGEN
De voorbije weken hielden we in onze parochies de jaarlijkse jubilarissenvieringen. Echtparen die dit jaar 50, 55, 60, 65, 70 of 75 jaar getrouwd zijn, werden daarvoor speciaal uitgenodigd.

Op zaterdag 30 september was er in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek zo een jubilarissenviering met vier echtparen die alle vier de vijftigste verjaardag van hun huwelijk vierden: Ivo Persoons en Nelly Jacobs, Marc Lambrecht en Rita Van Parijs, Paul Crab en Cecile Puttemans; Tuur Spaepen en Mieke Stappaerts.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPROEP VOOR LEDEN VOOR EEN UITVAARTKOOR
Iemand een waardig afscheid geven is het laatste wat je voor die persoon nog kunt doen. En daarom is het belangrijk dat dit met de nodige zorg en respect gebeurt. Hoewel pastoor Penne een goede zangstem heeft, voelt hij toch nood aan ondersteuning. Daarom stelt hij voor een “uitvaartkoor’ op te richten, liefst met zangers uit alle parochies van onze federatie (of daarbuiten), die ook de verplaatsing naar alle kerken van onze federatie willen doen, als er een uitvaart is. Het repertoire van een begrafenis staat min of meer vast; de Gregoriaanse Requiemmis en een selectie uit Zingt Jubilaté.

Wie wilt deelnemen aan dit uitvaartkoor neemt best contact op met de pastoor (0468 323 817 – e-mail: pastoorpenne@cs.com) of met Carine Vandeput (0474 825 803 – e-mail: parochiesintmaurus@gmail.com).

COMMUNIE AAN HUIS
Zieken, bejaarden en mensen die niet in de mogelijkheid zijn om naar de kerk te komen, kunnen thuis de Heilige Communie ontvangen. U kunt hiervoor bellen naar Pastoor Penne (0468 32 38 17) of naar pastoraal werkster Godelieve Nys (0478 38 57 54).

MISINTENTIES
U kan nog steeds een misintentie aanvragen voor een overleden familielid, vriend of kennis. Zolang het aantal aanwezigen in een eucharistieviering beperkt is tot 15, nemen we in principe maar één intentie per viering aan en raden we de families aan tijdig te reserveren. Een misintentie kost 15,00 €; u kunt zich daarvoor wenden tot de contactpersonen van uw parochie

VERSCHILLENDE VORMEN VAN KERKELIJKE UITVAART
De Orde van dienst voor de uitvaartliturgie kent verschillende vormen van afscheid nemen. De meest bekende vorm is een uitvaartmis of een gebedsviering in de parochiekerk.
Toch zijn er ook nog andere vormen mogelijk om gelovig afscheid te nemen. Voor die andere vormen kan men ook de pastoor vragen zodat het binnen het parochiekader een plaats heeft.
Er zijn families die er voor kiezen (met vooraf al dan niet een viering) om gelovig afscheid te nemen op de begraafplaats. Dan komt de pastoor naar de begraafplaats en bidt daar de afscheidsgebeden.
Nogal wat families willen met een eigen viering afscheid nemen in het crematorium of op een andere plaats. Ook hierbij kan men aan de pastoor vragen om de afscheidsgebeden uit te spreken.
Wanneer families de pastoor vragen om de afscheidsgebeden op de begraafplaats of een andere plaats te komen bidden, krijgen deze mensen ook een gedachteniskruisje in de parochiekerk en worden ze ook herdacht bij de Allerheiligenviering. Doordat men beroep deed op de pastoor is het dan ook een parochiaal gebeuren geworden. De begrafenisondernemingen zijn hiervan ook op de hoogte, zij bespreken deze mogelijkheden ook met de families.

WE ZIJN ALLEEN VOOR DE WET GETROUWD…
Onlangs vroeg mij iemand: “We zijn ooit alleen voor de wet getrouwd, zouden we in alle eenvoud ons huwelijk ook kerkelijk kunnen laten inzegenen?” Natuurlijk kan dat. Er hoeft voor een huwelijk geen grote plechtigheid gehouden te worden. In alle eenvoud met het bruidspaar, twee getuigen en de pastoor kan het Sacrament van het huwelijk plaats vinden. Aan zo een eenvoudige plechtigheid zijn ook geen kosten verbonden. Wie dit wenst, neemt contact op met de pastoor.

MARIABEELDEN VOOR AAN DE GEVEL
Er zijn nog steeds enkele gietstenen Mariabeelden beschikbaar om buiten aan de gevel te hangen. In onze parochies zijn er al ruim 25 beelden verspreid. Ze kosten 18 euro. Wie er een wenst, neemt best contact op met de pastoor.

UITZENDINGEN OP RADIO MARIA VANUIT HOLSBEEK
Sinds begin september 2017 worden de Missen op dinsdag- en vrijdagmorgen om 9.00 uur in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek uitgezonden op Radio Maria Vlaanderen. Heel wat parochianen uit onze federatie luisteren regelmatig. Met een de DAB+-radio is het goed te beluisteren en ook via www.radiomaria.be.
Wie televisie kijkt met een decorder van Telenet kan via kanaal 912 ook luisteren.
Op woensdagmorgen om 8.30 uur bidt Pastoor Penne ook het kerkelijk ochtendgebed voor op Radio Maria.
Voor veel mensen is Radio Maria (met als studio in de kerk van Egenhoven) een grote rijkdom voor hun geloofsleven. Probeer het ook eens.

DURF UW KERKELIJKE UITVAART VASTLEGGEN!
In de afgelopen tijd was er in elk van onze parochies wel eens verontwaardiging omdat mensen van wie bekend was dat ze gelovig en kerkelijk waren geen kerkelijke uitvaart kregen van hun nabestaanden. Dikwijls was het zo dat het een weduwe of weduwnaar was van wie de partner wel een kerkelijke uitvaart had gekregen en nu de laatste van het echtpaar overleed, kreeg deze van de nabestaanden geen kerkelijke uitvaart. Heel dikwijls hoor je dan: “Dat kan toch niet de wens geweest zijn van die overledene”. Heel wat gelovige mensen vragen zich af: ga ik van mijn kinderen of familieleden nog een kerkelijke uitvaart krijgen?
Als u zeker wil zijn dat er na uw overlijden gebeurt wat uw wens is, dan is het gemakkelijk op te lossen. U gaat naar het gemeentehuis en u laat gewoon vastleggen dat u een kerkelijke uitvaart wil, of u begraven of gecremeerd wilt worden en op welke begraafplaats u wilt begraven of bijgezet worden. Wanneer u het daar vastlegt, dan zal er gebeuren wat u het wilt. Leg uw wensen daarrond duidelijk vast, ook al vermoedt u dat uw familieleden het wel weten en zullen doen. Heel wat mensen zijn in de afgelopen tijd al naar het gemeentehuis gegaan en hebben dat gedaan. Er zijn geen kosten aan verbonden en het stelt mensen gerust.
Gewoon doen!

BIJ ONS GEDOOPT
Op zaterdag 22 april werd Mila Vanderperren in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Tom Vanderperren en Melissa Rijkers uit de Burgemeestersstraat. Peter en meter zijn Glenn Rijkers en Kelly Vanderperren.
Op Pinksterzaterdag 27 mei 2023 werd Renée Eykens in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij is de dochter van Jo Eykens en Elise Janssens uit de Smisstraat. Meters zijn Nele Eykens en Eva Vanwinkel.
Op zaterdag 29 juli 2023 werden Laszlo en Livia Budai in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Zij zijn een tweeling van Laszlo Budai en Livia Turtakova uit Rotselaar. Peter en meter van Laszlo zijn Zsolt Horvath en Csilla Pankotai. Peter en meter van Livia zijn Roman Holub en Maria Holubova.
Op zaterdag 12 augustus 2023 werd Ragnar Janssens in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Ragnar is de zoon van Bjorn Janssens en Ellen Heerinckx, van het Rotselaarspad. Peters zijn Rene Janssens en Ronny Vleugels. Meters zijn Joke Delvaux en Nadia Lecocq.
Op zaterdag 2 september 2023 werd Aaron Wessels in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Aaron is de zoon van Tim Wessels en Danielle Copmans, uit het Bovenveld. Peter en meter zijn Marco Copmans en Geertje Wessels.
Op zaterdag 9 december 2023 werd Yoaquin Van der Auwera in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Yoaquin is de zoon van Chris Van der Auwera en Isabel Goudeseune; zij wonen op de Kortrijksebaan. Peter en meter zijn Philippe Borgniet en Maryline Berte.
Op zaterdag 16 december werd Kim van der Cingel in onze Sint-Mauruskerk als volwassene door Pastoor Penne gedoopt. Peter was Roland Henskens.
Op zaterdag 2 maart werd Roman Holub in onze Sint-Mauruskerk door Pastoor Penne gedoopt. Roman is de zoon van Roman Holub en Maria Holubova uit Leuven. Peter en meter zijn Jozef Kaleja en Nikola Turtakova.
Gods Zegen voor deze gezinnen.

BIJ ONS GETROUWD
Op zaterdag 6 mei 2023 hebben Wouter Janssens en Kayla Droesbeke uit Erps-Kwerps elkaar in onze Sint-Mauruskerk het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Wesley Droesbeke en Joris Maerien.
Op vrijdag 3 november 2023 hebben Mari Veld en Monique Vogels in onze Sint-Mauruskerk elkaar het ja-woord gegeven in het Sacrament van het Huwelijk. Getuigen waren Fred Bruijn en Guido van Capelle.
Gods Zegen voor hun toekomst.

OPDRAGEN HEILIGE MISSEN
Het is een oud en goed gebruik om te bidden voor de overledenen en Heilige Missen te laten opdragen voor hun zielenrust. Voor het opgeven van misintenties kan men terecht op de pastorij aan de Rotselaarse baan 10, voor of na de Missen in de sacristie of men kan een enveloppe met de misintentie en het stipendium (voor een weekendviering is dat 15 euro en voor een weekdagviering 11 euro) in de brievenbus van de pastorij stoppen.

EEN NIEUWE KERKRAAD
Onlangs had de verkiezing plaats voor een nieuwe kerkraad. Voorzitter blijft Irene Peeters, secretaris blijft Dries Vanysacker, penningmeester blijft Staf Vandenbergh, leden zijn Carine Vandeput en Xavier Defrere.

PAROCHIEZALEN HOLSBEEK
De vijf parochiezalen, gelegen op het grondgebied van de gemeente Holsbeek, hebben onlangs de vzw ‘Parochiezalen Holsbeek’ opgericht. Zo kan de uitbating en het beheer van deze zalen beter op elkaar afgestemd worden, wat de ondersteuning van het Holsbeekse gemeenschaps- en verenigingsleven in de verschillende parochies ten goede zal komen. Het gaat om het beheer en de uitbating van de Parochiecentra Sint-Maurus (Holsbeek-dorp), Gildezaal (Kortrijk-Dutsel), Kloosterhof (Sint-Pieters-Rode), Sint-Carolus (Holsbeek-Plein) en Sint-Lambertus (Nieuwrode). Zij bieden aan verenigingen en particulieren de mogelijkheid parochiale, culturele, sociale en familiale activiteiten te organiseren.

De informatie over deze zalen is voortaan gebundeld op de website www.parochiezalenHolsbeek.be. Deze website is momenteel nog ‘in ontwikkeling’; d.w.z. dat nog niet voor alle zalen de nodige gegevens voorhanden zijn. Er kan in elk geval al nagekeken worden wanneer de zalen beschikbaar zijn en hoe er gereserveerd kan worden.
Warm aanbevolen ... voor als er opnieuw gefeest kan worden natuurlijk!

OKRA 55+ - trefpunt Holsbeek Dorp
OKRA 55+ - Holsbeek laat weten dat zij terug gestart zijn met ledenbijeenkomsten, elke 2e donderdag van de maand, om 14.00 uur in de Sint-Mauruszaal..
Wie zin heeft om eens een babbeltje te slaan, nieuwe mensen te leren kennen en een koffie te drinken, is welkom.
Voor inlichtingen kun je terecht bij een van de bestuursleden: Godelieve Thomas (016 44 71 73), Mariette Verhaegen, Gerry Debrun en Agnes Vanderweyen.
.
DIGIZONE LEUVEN NOORD
Davy en Ruben, twee digihelpers in de regio Leuven Noord komen elke week op maandag in het Buurtzorghuis van Holsbeek (Kortrijkse baan 4) tussen 13.00 en 16.00 uur langs om geïnteresseerden wegwijs te maken in de digitale wereld en te helpen met alle vragen en problemen, zoals het opstellen van een CV, installeren van apps, inloggen bij de overheid, bestellen van elektronische dienstencheques en nog zoveel meer! Als ze zelf geen antwoord kunnen bieden, dan gaan ze op zoek naar een oplossing.
Ook op andere plaatsen in de gemeente, zoals de Bibliotheek, duiken zij geregeld op. Aarzel niet om hen te contacteren via tel.: 0490 42 78 40 of op de website: www.https://www.digizoneleuvennoord.be/.

EEN NIEUWE TOEKOMST VOOR DE GILDEZAAL
Gezamenlijke mededeling van gemeente Holsbeek, Kerkfabriek Holsbeek Sint-Maurus en Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen

“Na bijna een jaar intensief onderhandelen, is er een oplossing die de toekomst van de Gildezaal veilig stelt.” Alle partijen zijn bijzonder blij deze mededeling te kunnen doen.

Met het oog op het beheer van de lokale parochiezalen werd in 2022 de vzw Parochiezalen Holsbeek opgericht. Deze verwierf reeds erfpachten voor 3 zalen (het Kloosterhof in Sint-Pieters-Rode, de Sint-Mauruszaal in Holsbeek en de Parochiezaal in Nieuwrode), zowel van de gemeente als van de stichting. Enkel de toekomst van de zaal van Kortrijk-Dutsel diende nog geregeld te worden. De Gildezaal, die opgericht werd in de naoorlogse periode en een karaktervol interieur heeft, ligt heel wat bewoners nauw aan het hart.

Na veelvuldige contacten tussen de lokale gemeenschap, de vrijwilligers die de zaal beheren, de vzw Parochiezalen Holsbeek, de gemeente en de stichting werd nu ook over de zaal van Kortrijk-Dutsel een akkoord bereikt. Verschillende pistes om de Gildezaal haar gemeenschapsfunctie verder te kunnen laten vervullen op een financieel haalbare wijze, werden de afgelopen maanden onderzocht en besproken.

Uiteindelijk is er een oplossing gevonden, die erin bestaat dat de kerkfabriek van Holsbeek Sint-Maurus de zaal aankoopt. De kerkfabriek zal vervolgens de zaal in erfpacht geven aan de vzw Parochiezalen Holsbeek, die de Gildezaal zal beheren, samen met de drie andere zalen. Met de inzet van de lokale vrijwilligers kan de Gildezaal zo een nieuwe start nemen als ontmoetingsruimte voor de gemeenschap van Kortrijk-Dutsel. De stichting zal de verworven middelen inzetten voor de ondersteuning van pastorale initiatieven binnen de gemeente Holsbeek.

KERKRAAD SINT-MAURUS
Op maandag 15 april komt de kerkraad van Holsbeek Sint-Maurus om 20.00 uur samen op de pastorie aan de Rotselaarsebaan.

PRAATCAFE DEMENTIE
OCMW Holsbeek, WZC Sint-Margaretha, Buurtzorg Holsbeek en ECD Memo Vlaams-Brabant houden op donderdag 18 april om 19.30 uur in het Buurtzorghuis Holsbeek, Kortrijkse baan 4, een nieuw praatcafé dementie.

Anke Verschoren, educatief medewerker bij Mantelzorgnetwerk, behandelt het thema: ‘Veilig zorgen voor personen met dementie’ en helpt je op weg bij de ontwikkeling van een veilige thuishaven voor jezelf en voor de persoon met dementie voor wie je zorgt.

Het praatcafé is een ontmoetingsplaats voor personen met dementie, hun familieleden en geïnteresseerden. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen of het uitwisselen van ervaringen met gelijkgestemden.
Info: WZC Sint-Margaretha – 016 31 69 00 – buurtzorg.holsbeek@zusters-berlaar.be

GEENA LISA IN CONCERT MET HARMONIEORKEST SINT-MAURUS
Op zaterdag 27 april heeft in de Sportschuur van Holsbeek om 20.00 uur een concert plaats van Harmonieorkest Sint-Maurus, met Geena Lisa als gastartieste.

In het eerste deel wordt er een mystiek spel gespeeld waarbij je terechtkomt in de muzikale Wereld van Maurus. Tart het lot, doe een volgende zet, en ontdek wat er op je pad komt. Bloeddorstige piraten, krijgshaftige ridders en woeste natuurelementen, spannend wordt het zeker! De uitdaging start met de muzikanten van het instaporkest. Zij loodsen je door de eerste ronde. Verder spelen doet het harmonieorkest. De uitdagingen volgen elkaar op, opdrachten worden moeilijker. Een afwisselend programma met voor elke muziekliefhebber wat wils.

In het afsluitende deel zorgt Geena Lisa voor sfeer en ambiance. Zij begon haar carrière als zangeres bij het rockbandje van haar vader, waarna ze als backing-vocaliste terecht kwam bij ‘The Dinky Toys’. Nadien acteerde ze onder meer in de jongerenserie ‘Wat nu weer?‘ en de prestigieuze reeks ‘Stille Waters’, maar ook als zangeres en presentatrice bleef ze actief. Samen met ons orkest brengt Geena Lisa covers van o.a. Ann Christy, Geri Halliwell, Aretha Franklin, Tina Turner en Sister Sledge.
Kaarten in voorverkoop kosten 16 euro. Aan de kassa betaal je 20 euro. Meer info op www.harmonieorkestholsbeek.be/concert.