Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 401614 .

Woord van de Pastoor

Binnenkort het einde ?

Heel wat mensen twijfelen er toch minstens een beetje aan of de wereld dan toch niet zou vergaan op 21 december 2012. Dat is nog minder dan een maand te gaan. Aanleiding daarvoor is het aflopen van een oude kalender van de Maya-indianen op 21 december 2012. Al enkele jaren gonst het van berichten hierover, een tijd geleden werd er zelfs een film over gemaakt. Als je op Google 21 december 2012 intypt, krijg je er miljoenen berichten over te lezen. Op 21 december zullen tienduizenden mensen in Guatemala-Stad een manifestatie bijwonen. Nogal wat reisorganisaties willen munt slaan uit deze hype en organiseren reizen naar het evenement. De Maya-Indianen zelf zijn er ook niet gelukkig mee.


 


Paus Benedictus XVI heeft hier onlangs ook over gesproken tijdens een Angelustoespraak op het Sint-Pietersplein. http://www.kerknet.be/actua/nieuws_detail.php?nieuwsID=110690 Hij wees alle onheilsprofetieën af die het einde van de wereld voorspellen en er onmiddellijk een datum opplakken. De Paus zei: “Jezus was geen ziener die voorspellingen deed over het einde van de schepping, waardoor hij hen van hun uiteindelijke bestemming, die bij God ligt, zou afbrengen. Desondanks ontbreekt het ook vandaag niet aan natuurrampen, evenals oorlogen en geweld" Ik vond het persoonlijk goed dat de Paus hierover ook sprak en aldus een duidelijk signaal vanuit de Kerk gaf.


 


Regelmatig komen in de media berichten van voorspellingen dat de wereld zal vergaan, soms ook van mensen die zogezegd een verschijning kregen van Maria of van Jezus zelf met de mededeling van een exacte datum. Hecht er geen geloof aan en laat je niet bang maken maar anderzijds: hou er wel rekening mee dat er eens aan je leven en aan deze wereld een einde zal komen. Alles wat we zien is eindig en je mag je ook afvragen hoelang onze planeet het nog uithoudt als we zien hoe er soms wordt mee omgegaan. Christenen moeten zich niet moe maken met speculeren wanneer de aarde zal vergaan, ze moeten wel de terugkomst van de Heer verwachten. De Bijbel spreekt er ons over in Matteus 24 en Marcus 13. Het zal gepaard gaan met aardbevingen, zonsverduistering, vervolging en oorlogen maar niemand weet exact wanneer dat zal zijn, zelfs Jezus niet. Hij zegt Zelf daarover: “Van die dag of dat uur weet niemand af, zelfs niet de engelen in de hemel, zelfs niet de Zoon, maar de Vader alleen”. (Marcus 13,32)


 


Sommige mensen zijn echt bezeten door die berichten. Ik durf hen wel eens te zeggen: “Maak je er niet moe mee want je kunt eerder dood zijn”. Stel dat je een datum in gedachten hebt en je denkt: “Tegen die datum moet ik er helemaal klaar voor zijn” en je sterft eerder… Ga je dan tegen de Heer zeggen: “Heer, U bent te vroeg, ik had u nog niet verwacht, boodschappers hadden mij een andere datum doorgegeven ?” Dat brengt ons bij de advent. Advent is niet alleen voorbereidingstijd op het Kerstfeest maar ook en vooral een tijd waarin we ons mogen bevragen wat het voor ons leven betekent dat de Heer eens zal komen op het einde van de tijden of wanneer ons lichaam het begeeft. Dat is ook de betekenis van de woorden van de Heer: “Weest op uw hoede, weest waakzaam; want gij weet niet wanneer het ogenblik daar is” en “Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht”.


 


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.


www.priesterpenne.be