Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304172 .

Woord van de Pastoor

Het mooiste boekeinde

Bij gelegenheid van de jaarlijkse Boekenbeurs in Antwerpen ging men bij de Vlaamse Radio Een onder het motte “Eind goed, al goed” op zoek naar het mooiste einde van een boek. De luisteraars mochten suggesties insturen. Radio één prikkelde de mensen met de zin "Zoals een goede openingszin de lezer meteen bij het nekvel grijpt en meevoert in het universum van een boek, zo doen goede slotzinnen een boek extra lang nazinderen. Welk literair slotakkoord bleef bij jou het langst nagalmen? Welk einde deed jou meteen terugbladeren naar het begin? Welke slotzinnen deden jou het boek én de buitenwereld anders bekijken?" Voor wie de uitslag wil kennen. Als winnaar kwam uit de bus het einde van het boek “Liefde in tijden van cholera” van de schrijver Gabriel Garciá Márquez. http://www.radiovisie.eu/be/nieuws.rvsp?art=00077866

Bij die wedstrijd over het mooiste boekeinde, moest ik denken aan het einde van ons Boek. Het boek bij uitstek is voor ons, christenen, de Bijbel. Ook dat boek heeft natuurlijk ook een einde, een schitterend einde. Ik heb zo in de afgelopen dagen aan heel wat parochianen gevraagd of zij wisten hoe de Bijbel eindigde. Verschillenden wisten dat de Bijbel eindigde met de Openbaring van de apostel Johannes, het boek Apocalyps. Maar hoe het nu precies eindigde, wist niemand. Het tweeëntwintigste hoofdstuk van het boek Apocalyps eindigt met de zinnen: “Amen. Kom, Heer Jezus ! De genade van de Heer Jezus zij met allen” (Apok. 22, 20-21) http://www.willibrordbijbel.nl/?p=page&i=54789,54809

Om eens op die vraag van de Vlaamse Radio Een terug te komen: “Welke slotzinnen deden jou het boek én de buitenwereld anders bekijken ?”, dan zeg ik: “het einde van de Bijbel” !
Als je het slot van de Bijbel echt tot je hart laat doordringen, als je echt gaat leven met de bede dat de Heer spoedig mag komen en gaat leven met de zekerheid dat de genade van de Heer Jezus met ons is, dan kan het niet anders of een mens gaat de buitenwereld anders bekijken. Als je de Bijbelse boodschap in je leven toelaat, dan bekijk je de wereld anders. Die laatste zinnen zijn voor hen die de Bijbel hebben gelezen eigenlijk een samenvatting en een belofte. Wie het boek de Bijbel heeft gelezen, heeft geleerd welke zorg en liefde God voor de mens heeft. Je hebt dan geleerd dat God de mens zo lief heeft gehad dat Hij Zijn Eniggeboren Zoon naar ons heeft gezonden om ons te verlossen. Als er in die laatste zin sprake is over de genade van de Heer Jezus die met ons is betekent dit dat als we Hem toelaten in ons leven, dat we zullen dankzij Hem echt zulle leven zoals we bedoeld zijn en dat we dan zelfs eeuwig zullen leven. Het lezen van de Bijbel zal ons ook laten leven in de zekerheid dat de Heer op komst is. Hij zal komen wanneer alles is voltooid, Hij komt ook naar ons toe en wij gaan naar Hem als ons lichaam het begeeft. Nooit zullen we ons alleen voelen en nooit zullen we helemaal hopeloos zijn want we weten dat die genade van de Heer Jezus met ons is. Die belofte en die zekerheid maakt voor mij dat het einde van de Bijbel het mooiste boekeinde is.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.