Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398623 .

Woord van de Pastoor

Obama en McCain over...

Amerika heeft dus nieuwe president, Barack Obama. Toen ik het nieuws vernam, moest ik denken aan een stuk van een interview wat een tijd geleden op de televisie te zien was. De bekende evangelische dominee Rick Warren had een interview met de twee grote Amerikaanse presidentskandidaten. Aan beiden stelde hij een aantal vragen. Onder andere vroeg hij aan beiden wat Jezus Christus en het christelijk geloof praktisch, dag voor dag, voor hen betekende. De republikein John McCain antwoordde: “Mijn geloof is een dagelijkse bron van kracht en steun voor mij”. De democraat Barack Obama antwoordde: “Ik geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden is gestorven en dat ik door Hem ben verlost”.

Best een moeilijke vraag hé om dat zomaar even snel onder woorden de brengen. Wat zou ik daar op antwoorden moesten ze aan mij de vraag stellen wat mijn geloof betekent voor mijn leven van alledag ? Betekent Jezus Christus en mijn christelijk geloof in de praktijk van alledag iets voor mij ? Natuurlijk zullen we daar als christen ja op antwoorden maar om daar nu onmiddellijk een voorbeeld van te geven ? Dat is beslist geen gemakkelijk vraag maar ik denk toch dat het goed is als we ons dat eens durven afvragen. In ons Doopsel en Vormsel hebben we uitgesproken dat we voor Jezus en Zijn Kerk kiezen maar dat in de praktijk van iedere dag brengen vraagt toch wat inspanning. Ik denk zelf dat de combinatie van het antwoord van Obama en McCain het ideale recept is: “Ik geloof dat Jezus Christus voor mijn zonden is gestorven en dat ik door Hem ben verlost en dat is een dagelijkse bron van kracht en steun voor mij”. Als je kunt geloven dat Jezus door aan het Kruis te sterven er voor gezorgd heeft dat er voor mijn zonden altijd vergeving mogelijk is, dat Hij me sinds mijn doopsel nooit alleen laat en altijd bij me is, dat Hij wil dat ik leef, zelfs wanneer mijn lichaam het zal begeven dan volgt daar een levenswijze uit die we christen-zijn noemen. Die levenswijze zal een kracht en een steun zijn voor ons mens-zijn. Het zal concreet inhouden dat ik zelf vergeving zal schenken aan mijn medemensen, dat ik mensen ook niet in de steek zal laten, dat ik met anderen zal omgaan zoals ik wil dat ze met mij omgaan, dat ik zal meewerken aan die manier van leven waarvoor Jezus aan het Kruis is gestorven. Misschien is het soms niet gemakkelijk om mijn christen-zijn in praktijk te brengen, dan is het altijd prettig om je de vraag te stellen: Wat zou Jezus nu doen ? Die vraag eerlijk beantwoorden helpt altijd.

Ik moest bij dit nadenken over geloof en praktijk denken aan een gebed wat we in de school leerden in mijn kindertijd: “Mijn Heer en mijn God, ik geloof vast al wat Gij geopenbaard hebt en door de Heilige Kerk mij voorhoudt te geloven, omdat Gij de opperste en onfeilbare waarheid zijt. In dit geloof wil ik leven en sterven.” Het is de plechtige samenvatting van wat hier boven is beschreven. Velen in onze wereld hopen dat Barack Obama dat in praktijk zal brengen. Laten wij het ook concreet maken in ons leven.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

ZUSTER WORDEN, OOIT AAN GEDACHT ?
Als je denkt aan je toekomst, denk je aan zoveel: een gezin stichten of alleen door het leven...ook al eens gedacht aan zuster worden ? Het kan, ook vandaag, er zijn nog jonge, enthousiaste zusters ! Durf er tenminste eens over nadenken !
Dames en meisjes vanaf 15 jaar die de mogelijkheid in hun leven open laten om als kloosterlinge hun leven aan de Heer te geven, kunnen enkele dagen meeleven met een kloostergemeenschap waar ook jonge zusters zijn. De Zusters van Liefde ( www.zustersvanliefde.be ) heten je van harte welkom. Je maakt kennis met hun leven als religieuze. Samen met andere zoekende jongeren kan je bidden, zingen, werken, ontspannen, … De meeleefdagen zijn vanaf zaterdag 28 december om 16.00 u. tot en met dinsdag 30 december 2008 na het middagmaal. Er zijn geen kosten aan verbonden, voor vervoer kan gezorgd worden.
meer info :
Zusters van Liefde, Zr. Pascal, Hospitaalstraat 24, B-8610 Kortemark
tel : 051 / 56 62 00 fax : 051 / 57 07 56
e-mail : zr.pascal.mispelaere@kloosterhospitaal.be
website : www.zustersvanliefde.be