Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309082 .

Woord van de Pastoor

Halloween

Half september al kreeg ik een mailtje met een verwijzing naar een Halloweensite.


Toen ik daar even ging kijken werd ik onmiddellijk uitgenodigd: Doe mee met de prijsvraag en maak kans op een mooie prijs?. Dit was de site voor kleding en decoratie voor Halloween. Ze hadden verschillende soorten ophangpoppen, schedels en andere griezelartikelen. Een aantal artikelen waren helaas al uitverkocht.  Ook al ben ik nog geen stokoud iemand, toch zijn er de laatste jaren een aantal feesten bijgekomen waarvan twintig jaar geleden, toen ik nog jong was. bijna geen sprake was. Naast onder andere het Valentijnsfeest is er nu ook een rage rond Halloween.


Halloween is het grote griezelfeest wat men op 31 oktober viert. De naam Halloween is afkomstig van All Hallows Eve?, wat betekent de vooravond van Allerheiligen. Op vele plaatsen maakt men er een gezellig feest van: er worden pompoenen uitgehold en lichtjes worden erin gebrand. Het feest leert ons dat we met zijn allen moeten griezelen met de geesten van de overledenen. De kern van Halloween is: de dood is een noodlot en je kunt het er alleen over hebben in de vorm van humor. Er moet gelachen worden omdat mensen gestorven zijn en het moet maar evident zijn dat je je daarom verkleedt als spook of heks of... Met Halloween hebben de skeletten het laatste woord. Ze komen om de levenden hun lot aan te kondigen en mee te trekken naar het koninkrijk van de duisternis. Dit feest kun je het eigenlijk een feest noemen ? 


Het gaat eigenlijk in tegen ons christelijk geloof en staat haaks op wat we met Allerheiligen en Allerzielen vieren. In die dagen vieren we niet de dood maar het leven. Wij geloven niet dat geesten blijven rondzwerven maar we geloven dat wanneer ons lichaam sterft onze ziel naar God terugkeert, om er het loon naar het voorbije leven te ontvangen. De dood is voor ons een overgang en geen ondergang. In navolging van de Verrezen Christus zijn we op weg naar de Heilige Stad, waar we opgewacht worden door de immense menigte mensen die geheiligd zijn door de Heer. Wanneer we sterven blijft onze ziel niet ronddolen om mensen bang te maken. Bij onze dood mogen we thuis komen bij God. In de komende weken zullen velen van ons, meer dan anders, weer een bezoek brengen aan de graven van geliefden die zijn gestorven.


Als we dan bloemen of een kaarsje op een graf plaatsen heeft dat een andere betekenis dan de pompoen met een kaarsje erin. We spreken daar onze blijvende verbondenheid uit, niet op een bange manier maar op een vertrouwvolle manier. Wie met kinderen omgaat, weet dat kinderen soms heel moeilijke vragen kunnen stellen over sterven en de dood. Kinderen zijn heel gevoelig voor dergelijke momenten. Ze weten graag alles over wie hen vooraf gingen en stellen dikwijls moeilijke en diepe vragen bij zo een moment. Vragen over doodgaan en angst voor de dood, vragen over hemel en God, vragen over zorgen voor elkaar en liefde over de dood heen, vragen over de zin van hun bestaan. Het is belangrijk dat we onze christelijke boodschap blijven uitspreken en levend houden, ook in een tijd waarin Halloween en de pompoenen iets anders zeggen.


Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.