Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398623 .

Woord van de Pastoor

X factor

X FACTOR

Toen ik dinsdagavond aankwam bij ons oma, keek ze naar het televisieprogramma “X factor”. Ik keek maar een tijdje mee en heb er me best mee geamuseerd. Voor wie het programma niet kennen: men gaat er op zoek naar nieuw muzikaal talent. Men vraagt om voor een jury een minuut te zingen. Niet alleen mensen uit het muziekcircuit maar in alle leeftijden en alle categorieën mensen zoekt men of er geen verborgen talenten zijn.

De opzet van het programma is mooi. Iedere mens heeft talenten en is ergens goed in. Het komt er op aan je talenten te ontdekken en er mee te werken. Iedereen moet zich de afvragen: wat zijn mijn talenten, waar ben ik goed in, wat doe ik er mee ? Het woord talenten laat ons denken we aan het evangelieverhaal (Mat. 25) waarin Jezus vertelt over de drie dienaren die elk aan aantal talenten kregen. De Heer prees hen die met hun talenten hadden gewerkt en veroordeelde de dienaar die zijn talent in een gat in de grond had verborgen.

Vorige week hoorden we in de liturgie een stukje uit de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. Aan die jonge christenen schreef hij dat ze samen de Kerk vormen en dat elk er zijn eigen taak heeft met zijn eigen talenten. “Welnu, gij zijt het lichaam van Christus en ieder van u is een lid van dit lichaam. Nu heeft God in de kerk allerlei mensen aangesteld: ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraars; voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal” (1 Kor 12,27-28) Die woorden gelden ook voor ons. Wat is mijn talent waarmee ik voor de Kerk iets kan betekenen ? Bij het begin van een nieuw werkjaar mag elke gelovige zich dat eens afvragen. Als gedoopten en gevormden moeten we met onze talenten werken om Jezus Christus en de Kerk te laten groeien in onze wereld. Onze parochies tellen in hun parochieadministraties zovele gedoopten en gevormden, velen zijn “rustende leden”. Hoe laat je hen hun X factor voor Jezus Christus en de Kerk ontdekken ? Dat is een grote uitdaging voor ons en dat we er ook iets moeten mee doen.

Tussen de nieuwsberichten vond ik in de vakantietijd een apart berichtje over een profvoetballer die priester wilde worden. De 26-jarige Amerikaanse profvoetballer Chase Hilgenbrinck heeft een punt gezet achter zijn voetbalcarrière om priester te worden. Hij is aanvaard op het St Mary’s Seminary in Emmitsburg, Maryland. Hij hoopt na zijn filosofie- en theologiestudies over zes jaar priester gewijd te worden. Zijn club feliciteerde de voetballer met zijn nieuwe keuze. ’Wij begrijpen dat hij anderen wil gaan helpen en we steunen zijn beslissing om zijn leven een nieuwe wending te geven’, aldus de clubvoorzitter. “Ik zal het voetbal beslist missen maar ik ben op weg naar iets groter’, zei Hilgenbrinck. ’Ik voel zeer sterk aan dat de Heer mij roept: mijn passie is het de wil van God te doen”. “We worden allemaal geroepen om iets te doen. Ik ben geroepen om priester te worden én dat is nu eenmaal niet te combineren met het voetbal’, aldus de verdediger, die kan terugblikken op een rijke carriere. Wat zijn mijn talenten en wat doe ik er mee ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
Het wekelijks woord wordt elke zaterdag uitgezonden op Radio Maria, AM 675, om 6 uur/12 uur/20 uur na de liturgische kalender. Alle info op www.radiomaria.nl.


Hier het filmpje over de voetballer die priester wordt:
http://nl.youtube.com/watch?v=gc78pMBpwpo&feature=user