Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309080 .

Woord van de Pastoor

Milieugedachten

Van de kerkhofwerkers hoor ik dat steeds meer mensen hun huisvuil in de groencontainer bij het kerkhof komen gooien. Dat is gemakkelijk en vooral goedkoop voor hen, maar de parochie moet het opruimen ervan wel betalen... Verschillende mensen zagen al mensen met de fiets naar het kerkhof komen, een plasticzakje gevuld met huisvuil uit de fietstas halen en die dan daar in de container dumpen. Er zijn daar ook wel eens andere dingen te vinden, onlangs lag er zelfs een lege koffer. Ik ben nogal veel met de auto op pad, je ziet regelmatig mensen die vanalles uit het raam gooien: sigarettenpeuken, papiertjes, stukken appels…

Deze week las ik een samenvatting van een interview met Mgr. Van Luyn. Sommigen zullen denken dat de pastoor zich toch wel zorgen maakt om iets kleins maar wat we in het klein doen, gebeurt ook in het groot. Mgr. van Luyn meent volgens mij terecht dat onze manier van omgaan met de schepping ertoe leidt dat we voor consequenties komen te staan die niet meer terug te draaien zijn. De bisschop stelt: "De verhoging van de zeespiegel, het gebrek aan groene longen in de wereld. Wij wijzen dan wel makkelijk naar Brazilië, maar hoe gaan wij met de bebossing om?". Deze manier van omgaan met de aarde kan volgens Mgr.van Luyn nooit de bedoeling van de Schepper zijn geweest: In de bijbel staat: God zag dat het goed was, maar wat zou hij hier van denken, vraagt de bisschop zich af. Hij zegt “Als we zo doorgaan, zijn we de aarde aan het ruďneren. Ik denk dat God zijn hart vasthoudt”

Ook Paus Benedictus sprak er in de afgelopen tijd meermaals over. In zijn kerstpreek deed de Paus nadrukkelijk zijn beklag over de "toestand waarin de aarde zich bevindt door misbruik van de energiebronnen en de niets ontziende uitbuiting voor onze belangen". De mens leeft volgens hem op een vervuilde planeet waarvan de toekomst bedreigd wordt. In een ontmoeting met priesters deze zomer sprak hij erover dat God de verantwoordelijkheid voor de schepping aan de mens heeft toevertrouwd. Schepping en verlossing zijn nauw met elkaar verbonden. De Paus verwees naar Franciscus van Assisi, verdediger van de dieren en van de natuur, en riep de katholieken op het voorbeeld te geven door een levensstijl die respect heeft voor het milieu. In een toespraak noemde de Paus de redding van de aarde een morele verplichting voor alle mensen. Hij hecht bijzonder belang aan een goede ontwikkeling van het milieubewustzijn. Van staten verlangt hij dat ze een halt toeroepen aan de vernietiging van het natuurerfgoed. Het welzijn van de mensheid hangt daar van af, volgens de Paus.

Als eenvoudige mensen zouden we kunnen denken dat dit een boodschap is voor hen die met de industrie te maken hebben. Ook in het klein kunnen we onze bijdrage daartoe leveren door milieuvriendelijke zaken te gebruiken. Welke aandacht heb ik voor het milieu, hoe ga ik om met de aarde die God ons heeft gegeven ? Als we er nu eens bijzonder op gaan letten en er ook elkaar durven op aanspreken, ook wanneer we een buurvrouw haar zakje met huisvuil in de kerkhofcontainer zien dumpen ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne