Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309174 .

Woord van de Pastoor

Als je te snel rijdt...

Langs de Belgische autosnelwegen stonden tijdens de vakantietijd twee soorten borden, één met de zin “Als je te snel rijdt, dan zie je hem niet” en één met “Als je te snel rijdt, dan zie je haar niet”. In het woord “hem” stond een foto van een man afgedrukt, in het woord “haar” stond een foto van een vrouw afgedrukt. Als je inderdaad te snel reed, dan zag je de foto’s in de woordjes hem en haar niet en zag je alleen de zin. Alleen met een redelijke snelheid zag je de foto’s.

Zoals het is met het autorijden, zo is het ook in het leven van alledag. Als je leven een te hoge snelheid heeft, dan zie je een groot aantal mensen en dingen niet, dan dreig je ook God uit het oog te verliezen. Ik hoor eigenlijk van bijna iedereen dat ze het druk hebben. Kinderen hebben het druk met school en vele hobbies. Volwassenen hebben het druk met het werk, met het gezin en de hobbies. En ook gepensioneerden hoor ik zeggen: “Ik heb het nog drukker als toen ik nog ging werken”. Druk-hebben is op zich niet verkeerd. Toch is het goed om er ons voor te hoeden dat we in de drukte van ons leven de wezenlijke lijnen van ons leven niet uit het oog verliezen.

In de drukte van het leven zie je God soms niet meer, die drukte kan ons van Hem laten vervreemden. In de drukte van het leven is de verleiding groot om het eerste wat we niet meer doen: tijd maken voor stilte en gebed, tijd maken voor de zondagsmis. Tijd maken voor God is nooit verloren tijd maar gewonnen tijd.
In de drukte van het leven zien we soms de mensen die het dichtste bij ons leven niet meer, de drukte van het leven kan ons laten vervreemden van hen die het dichtste bij ons staan: onze partner, ons gezin, onze familie en onze buurt. Toen ik een tijd geleden een uitvaart regelde en aan de kinderen vroeg wie hun plots gestorven vader was, antwoordde ze mij: “Pastoor, ons vader werkte tot tachtig uur in de week, we zijn nooit iets tekort gekomen maar eigenlijk kenden we hem niet. Hij heeft altijd gezegd dat als hij zestig was er dan helemaal voor ons zou zijn”.
In de drukte van het leven kunnen we ook onszelf uit het oog verliezen. Het jachten en jagen kan van ons mensen maken die vervreemd zijn van zichzelf. Drukte kan invloed hebben op ons karakter, onze manier van leven.

Zo op het einde van deze vakantietijd mogen wij onszelf eens afvragen of die borden misschien ook voor mij bestemd waren, niet alleen wat betreft ons autorijden maar ook wat ons leven betreft. Hardrijders vinden meestal dat ze eigenlijk toch niet te hard reden, ze vinden zich toch immers goede chauffeurs, denken ze. Misschien is het iets om ook eens te bespreken met mensen die dicht bij ons staan en hen eens vragen: “Wat vind jij van de snelheid van mijn levensrit; denk je dat ik God, mijn medemensen en mezelf voldoende zie ? Laten we dan iets doen met een eerlijk antwoord, zoals veel mensen trager gaan rijden wanneer ze eens een bekeuring in de bus hebben gekregen...

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

Het wekelijks woord wordt nu ook wekelijks uitgezonden op zaterdag op Radio Maria, AM 675 (middengolf), meer informatie op www.radiomaria.nl