Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309174 .

Woord van de Pastoor

De gelovige Rob de Nijs

Als we aan Rob de Nijs denken, dan denken we aan een hele reeks mooie liedjes. Onlangs kwam hij in het nieuws met een pijnlijke echtscheiding en een nieuw huwelijk. Het Nederlands Dagblad liet hem onlangs van een andere kant zien: als gelovige. Het artikel verscheen naar aanleiding van een getuigenis van Rob de Nijs in een televisieprogramma.

Bidden is voor een gelovige heel belangrijk. Mooi aan het getuigenis van Rob de Nijs vind ik dat bidden niet spreken is tot iets of tot een onbekende maar bidden is voor een christen: alles toevertrouwen aan Jezus Christus. Rob de Nijs getuigt dat hij elke dag contact met Christus heeft. Dat Christus ,,gestorven is voor onze zonden’’ maakt het volgens hem makkelijk ,,aan Hem vergeving te vragen’’. De Nijs gaat ervan uit dat God bestaat, maar God kan hij zich zo moeilijk voorstellen en is voor hem verder weg dan Christus, wiens handel en wandel bekend zijn uit de Bijbel. Daarom bidt hij altijd tot Christus, ,,anders is het net of mijn woorden in het heelal verdwijnen’’.

Het is belangrijk dat we onze kinderen met de verhalen uit de Bijbel vertrouwd maken. Daar kunnen we leren over Gods betrokkenheid bij de mens. De Nijs raakte op de lagere school bekend ,,met de prachtige verhalen over Christus’’. Toen hij 19 jaar was, en toelatingsexamen moest doen voor de hbs, maar niet goed voorgesorteerd stond, is hij gaan bidden. ,,Ondanks mijn achterstand ben ik geslaagd.’’ De interviewer vraagt zich af, of dit een kwestie is van ’nood leert bidden’, waarbij het geloof in de koelkast belandt als de nood gelenigd is. De Nijs ontkent het. Hij is wel liberaal in zijn geloof, maar hij bidt elke dag. ,,Ik zou bijna zeggen: ik neem met Hem de dag door.’’ Ieder mens, zegt De Nijs, doet ,,bepaalde dingen op een dag die goed zijn of eigenlijk dubieus’’. ,,Wat ik ook doe is vragen om vergeving van zonden van andere mensen die mij pijn hebben gedaan.’’

In het Onze Vader bidden we zo dikwijls: “Vergeef ons onze schuld zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”. In die laatste zin zien we dat De Nijs dat zo concreet probeert te maken. De interviewer noemt dat knap, maar De Nijs zet vraagtekens bij deze kwalificatie. ,,Ik denk dat het heel noodzakelijk is, want je verdwaalt makkelijk in bitterheid.’’ Wat De Nijs van anderen als vreselijk heeft ervaren, legt hij aan Christus voor, om dan te bidden: ’Maar ik vraag U toch mij te helpen die ander te vergeven’. ,,Ik hoop dat mijn fouten daarin ook vergeven worden.’’ Vergeving vindt hij belangrijk. ,,Wie zou je zijn als je mensen niet zou kunnen vergeven, en als alles wat je niet goed gedaan hebt, zich maar opstapelt en je daar zelf mee klaar moet komen. Dat kan helemaal niet. Wat dat betreft ben ik blij dat Christus er nog steeds is.’’

Dit interview laat ons aan andere Rob de Nijs zien als we anders te zien krijgen. Mogen we ons profijt doen met de gedachten die ons worden aangereikt.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.

Rond sterven en uitvaart vinden mensen dikwijls troost in het volgende lied van Rob de Nijs:
http://www.youtube.com/watch?v=MLDvpY88UBw

Wie het artikel wil lezen: http://www.nd.nl/Document.aspx?document=nd_artikel&vorigDocument=nd_zoekresultaten&id=116941