Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309174 .

Woord van de Pastoor

Kerk en drugs

In het Eindhovens dagblad stond een artikel dat veel jongeren in Bergeijk drugs gebruiken: http://www.ed.nl/regio/eindhovenregio/3161423/Drugsgebruik-in-Bergeijk-is-zorgwekkend.ece Veel jongeren vinden het blijkbaar niet vreemd om drugs te gebruiken. Bij huisbezoeken hoor je verhalen van (groot)ouders die zorgen hebben om het drugsgebruik van hun (klein)kind, in de afgelopen jaren heb ik enkele mensen begraven die drugs gebruikten en er aan ten onder gingen. Afgelopen weken was er het nieuws over het drugsgebruik van wielrenner Tom Boonen.

Hoe kijkt onze Kerk naar drugsgebruik ? De Kerk ziet het gebruik van drugs niet als iets onschuldig maar als zonde. In de Catechismus van de Katholieke Kerk wordt drugs behandeld onder het hoofdstuk “de eerbied voor de gezondheid”, nr. 2291: “Het druggebruik brengt ernstige schade toe aan de gezondheid en het leven van de mens. Behalve in geval van strikt therapeutische indicatie, is het een zware zonde. De clandestiene productie en handel in verdovende middelen zijn schandalige praktijken; omdat zij mensen tot druggebruik aanzetten betekenen zij rechtstreekse medewerking aan handelwijzen die ernstig in strijd zijn met de zedenwet”.

Enkele jaren geleden liet Paus Johannes Paulus II een document schrijven “Kerk, drugs en drugsverslaving”. Bij de presentatie van het document zei Aartsbisschop Javier Lozano Barragán, president van de Pauselijke Raad voor de Gezondheidszorg: "De paus vindt dat wij allen moeten strijden tegen de productie, de verwerking en de distributie van drugs in de wereld. Regeringen hebben de bijzondere plicht om deze strijd tegen de handelaren van de dood moedig onder ogen te zien". Een van de hoofdstukken van het handboek ‘Nee tegen de legalisering van drugs’ verwoordt het felle Vaticaanse standpunt: "Met het afschaffen van het verbod op drugs wordt niets opgelost. Of zoals de paus zegt: drugs kunnen niet overwonnen worden door drugs; drugs zijn een kwaad en ten overstaan van het kwaad zijn concessie niet toegestaan." Een van de schrijvers van het handboek is de Franse psychoanalyticus Tony Anatrella. Hij legde uit dat jongeren drugs gebruiken om een culturele en spirituele leegte te vullen. Het eerste hoofdstuk, getiteld ‘Vrij zijn’ laat zien dat drugs inspelen op het gebrek aan waarden in de heersende cultuur.

Op veel plaatsen zetten christenen zich in tegen drugs en voor de opvang van druggebruikers. Waarom gaan mensen aan de drugs ? Volgens mij is het niet “zomaar” maar dikwijls ook om zich te verdoven voor het leven wat voor hen moeilijk is. Ik las een interview met een priester die in Brazilië opvang doet van drugsverslaafden http://www.katholieknieuwsblad.nl/actueel24/kn2418e.htm . Zijn visie daarop leek me heel waardevol: “Hier in Europa hebben jongeren alles. Toch zijn ze ontevreden, want het wezenlijke hebben ze niet. Ze hebben God niet, maar je kunt het ook nog anders zeggen: ze hebben niets waarvoor ze kunnen leven. En dan zoekt men het geluk, koopt drugs en seks en al het andere en probeert gelukkig te zijn. Maar daarvoor moet je ook anderen gelukkig maken. Dat is onze natuur. Het Evangelie zegt: wie geeft, zal ontvangen. Zo is onze aanleg.”

Laten we altijd een vuist blijven maken naar drugsgebruik en hen die er in meegesleept werden opvangen en hen de echte waardevolle dingen van het leven aanbieden.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.