Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309173 .

Woord van de Pastoor

God en Google

Ik zag een foto van een parochie in Engeland. Daar stond op een bord, voor de kerk, geschreven: “There are some questions that can’t be answered bij Google”, vertaald betekent dat: “Sommige vragen kunnen niet beantwoord worden door Google”.

Iedereen die op internet wat zoekt, gaat kijken op Google en typt daar wat men zoekt. Dan word je verwezen naar alle mogelijke sites over je onderwerp. Je kunt het niet bedenken of Google verwijst je door. Onze taal heeft het werkwoord googlen ook als een Nederlands werkwoord erkend, ook andere talen erkennen het als een woord uit de taal. Waar je ook informatie over zoekt, je krijgt het binnen de kortst mogelijke tijd. Toch kan ook Google, met zoveel informatie, sommige vragen niet beantwoorden: vragen over de kern van je leven, vragen over Gods Plan met jou, vragen waar we het antwoord alleen vinden in de persoonlijke relatie tussen mens en God. Dat is wat het geloof in Jezus Christus en de Kerk aan de mens van vandaag te bieden heeft !

Om die reden is het ook belangrijk dat elke parochie een kerk of een kapel heeft die open is. Een plek waar het stil is, een stille plek die mag spreken over Gods Aanwezigheid. Natuurlijk zullen sommigen zeggen dat je thuis of op een willekeurige plek ook kunt bidden. Dat klopt maar daar kun je toch nog gestoord worden door zoveel. In een stille kerk of kapel kun je je terugtrekken en kun je met de Heer googlen over antwoorden die je zoekt. In de stilte, in het gebed, in het lezen van de Heilige Schrift, in het vieren van de liturgie – bijzonder van de Eucharistie – zal de Heer ons antwoorden aanreiken. Ik sprak deze week nog met parochianen over hun drijfveer om naar de kerk te gaan. Ik beluisterde daar dat ze hun wekelijkse kerkgang niet zagen als een plicht van de Kerk maar als must voor zichzelf. Even weg uit de drukte van het leven, even de mobiele telefoon uit en geen internet, de stille kerk, in de Eucharistie samen zingen en bidden en luisteren naar Gods Woord en de uitleg en de Heer ontmoeten die werkelijk aanwezig komt onder de gedaante van Brood en Wijn en in dat wekelijkse uur geeft Hij je meer dan uren googlen op de computer.

In de afgelopen weken mocht ik verschillende volwassenen dopen, allemaal mensen die op latere leeftijd tot het geloof in Jezus Christus zijn gekomen. Het verhaal van mijn oudste dopeling – een overgrootvader van 76 jaar – stond uitgebreid in de krant: http://www.ed.nl/regio/eindhovenregio/3051751/Heilig-water-en-olie-voor-76jarige-gildebroeder.ece
Eigenlijk zijn het allemaal mensen die tot de ontdekking kwamen dat een zoekmachine als Google of wat dan ook niet het antwoord kan geven op je diepste vragen maar wel een levende band met Jezus Christus. Het mag ook zo voor ons zijn !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne