Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398623 .

Woord van de Pastoor

Populairste bijbelverzen 2022

Ieder jaar worden de populairste Bijbelverzen gepubliceerd. Dit jaar bracht Worldvision ook weer de resultaten, zie: https://www.worldvision.org.uk/about/blogs/most-popular-bible-verses-in-every-country/

Welke Bijbelverzen worden op Google wereldwijd het meeste gezocht? Het populairste Bijbelvers is dit jaar Johannes 3 vers 16. Maandelijks haalt dit Bijbelvers maar liefst 2 miljoen zoekopdrachten, honderdduizenden keer meer dan andere Bijbelverzen. Voor een stuk ook begrijpelijk want in dat Bijbelvers vinden we de kern van ons christen zijn terug. Jezus zegt daar in die Bijbelvers tot Nicodemus: “Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”. Niet alleen op Google is het populair, ook op Instagram is de hashtag #John316 gebruikt bij meer dan 250 duizend berichten en op TikTok is dezelfde hashtag bijna 60 miljoen keer bekeken.

Wat staat er nog in de top 10 van de populairste Bijbelverzen? Ik geef de Top 10 Bijbelverzen even weer, misschien staat uw favoriet er ook tussen. Elk van die populairste Bijbelverzen geeft ons wel een belangrijke gedachte mee voor ons geloofsleven.
Op een gedeelde tweede plaats met 82 duizend maandelijkse zoekopdrachten staan Jeremia 29,11: “Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de Heer: Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk; ik zal je een hoopvolle toekomst geven” en Filipenzen 4,13: “Ik ben tegen alles bestand door Hem die mij kracht geeft”.
Op de derde plaats met 73 duizend maandelijkse zoekopdrachten staat Johannes 10,10: “Een dief komt alleen maar om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”.
Op de vierde plaats staat Spreuken 3,5 met 58 duizend maandelijkse zoekopdrachten: “Vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op eigen inzicht”.
Op de vijfde plaats staat Mattheus 28,19 met 50 duizend zoekopdrachten: “Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest”.
Op de zesde en zevende plaats vinden we twee verzen uit het vierde hoofdstuk van de Filipenzenbrief. Vers 8 krijgt 42 duizend maandelijkse zoekopdrachten: “Ten slotte, broeders en zusters, laat u leiden door al wat waar is, al wat edel, rechtvaardig, zuiver, beminnelijk en eervol is, kortom door al wat deugdzaam is en lof verdient”. Vers 6 krijgt 37 duizend maandelijkse zoekopdrachten: “Wees over niets bezorgd, maar vraag in alle omstandigheden aan God wat u nodig hebt en dank Hem in uw gebeden”.
Op de achtste plaats staan er twee verzen met elk 33 duizend zoekopdrachten. Romeinen 8,28: “En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede” en Jakobus 1,3: “Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid”.
Ook op de negende plaats staan twee Bijbelverzen met elk 32 duizend maandelijkse zoekopdrachten: Spreuken 3,6: “Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg” en Efeziers 2,8: “Door die genade bent u nu immers gered, doordat u gelooft. Deze redding dankt u niet aan uzelf; ze is een geschenk van God”.
De top 10 wordt afgesloten met Romeinen 3,23 die 27 duizend maandelijkse zoekopdrachten krijgt: “Want iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God”.

Toen ik met iemand sprak over deze populaire Bijbelverzen vroeg zij mij welke die van mij vandaag was. Mijn favoriet is eigenlijk Openbaring 3,16. Ik citeer voor de volledigheid ook het vers er voor: “Ik ken uw daden: gij zijt noch koud noch heet. Waart gij maar koud of heet! Omdat gij lauw zijt en noch heet noch koud, daarom zal Ik u uitbraken uit mijn mond.” Wat is mijn favoriete Bijbelvers?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

JUBILEUMKAARSEN VOOR NEGEN ECHTPAREN: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20221102_93481778