Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309066 .

Woord van de Pastoor

De meerwaarde van kerkelijk trouwen ?

Ik was vorige week enkele dagen in Ierland voor het huwelijk van een parochiaan met een Ierse bruid. Deze reis liet mij stilstaan bij de meerwaarde van een Rooms-Katholiek huwelijk. Samen wonen of alleen voor de wet trouwen heeft voor mij iets te vrijblijvends. Je spreekt dingen af of je sluit een contract wat je feitelijk altijd kan verbreken. Bij een kerkelijk huwelijk gaat het niet om een contract maar om een verbond. Je ziet dat bij het eigenlijke ja-woord. Nadat men ja zei op de vraag of men uit vrije wil en volle instemming van het hart naar de kerk is gekomen om te trouwen, of men elkaar wil liefhebben en als gelijkwaardige partners beschouwt en of men openstaat voor kinderen en de kinderen Christus en de Kerk wil leren kennen, dan geeft men elkaar de rechterhand en zegt tegen elkaar dat men elkaar trouw zal blijven tot de dood van één van beiden. Dan legt de priester zijn stola over de handen van het bruidspaar: God verbindt deze twee mensen onverbrekelijk. Trouwen in de katholieke Kerk is meer dan een zegen vragen: in het ja-woord dat ze uitspreken, zegt God ook ja tegen deze twee en belooft Hij Zijn sterkte en kracht te geven om altijd trouw te kunnen blijven.

De ring is rond, zonder einde en zo vertelt de ring ook iets over het liefdesgeheim van het huwelijk. God laat elk van ons, sinds ons Doopsel, nooit meer los en blijft altijd van ons houden. Zo zegt men met de ringen: ik zal je nooit meer loslaten en altijd van je blijven houden, wat de toekomst ook brengt. De ringen worden gezegend en besprenkeld met doopwater: ze verwijzen naar die onverbrekelijke liefde van God met elke gedoopte.

Met het vuur van de Paaskaars – teken van de Verrezen Heer - wordt de trouwkaars aangestoken. De trouwkaars is zo het teken van: Jezus Christus zal ons altijd Zijn vuur en liefde geven zodat onze liefde voor elkaar mag zijn zoals Zijn Liefde voor elk van ons.

Bij de huwelijkszegen legt de priester het bruidspaar de handen op: onder Gods Hand mogen jullie door het leven gaan, Zijn Hand – die Hij nooit terugtrekt - gaat altijd met jullie mee.

Er is altijd een moment van kijken naar Moeder Maria, voorbeeld van trouw aan Gods Plan: voor een mens is het mogelijk, met Gods Hulp, trouw te blijven !

In het Ierse ritueel waren nog 2 dingen die ik niet kende. Na de huwelijkssluiting sprak het bruidspaar een gebed uit waarin ze de Heer danken voor elkaar en bidden om bescherming van hun huwelijk. Als men in een gezin samen bidt, dan doorstaat men de grootste stormen !
Na het ritueel van de ringen gaf men elkaar een zilveren munt waarbij men zei: “Ik geef je dit geschenk als teken van alles wat ik bezit”. Man en vrouw zullen een het algehele leven omvattende gemeenschap voren, alles zullen ze delen met elkaar zoals Christus ook alles deelt met ons.
Het nadenken over dit Ierse huwelijk mag elk van ons de grote waarde van het kerkelijke huwelijk in herinnering brengen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.