Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398628 .

Woord van de Pastoor

Set

Als er in een parochie een Bijbelquiz georganiseerd wordt, heb ik al enkele keren de vraag gehoord: “Wat zijn de namen van de drie kinderen van Adam en Eva?”. Zou u er onmiddellijk kunnen op antwoorden?
Heel wat mensen denken dat er in de Bijbel maar twee namen van kinderen van Adam en Eva worden vermeld. Ze kennen Kaïn en Abel. Velen kennen ook nog het verhaal dat de jaloerse Kaïn zijn broer Abel bij een wandeling in het veld heeft aangevallen en hem dood heeft geslagen. Zo werd Kaïn de eerste moordenaar uit de Bijbel (ook een mooie quizvraag trouwens). De Bijbel vertelt ons dat na de moord van Kaïn op zijn broer Abel en nadat Kaïn door God was verbannen, Eva opnieuw een zoon kreeg.
In het vierde hoofdstuk van het Boek Genesis, vers 25 kunnen we lezen over de geboorte van die derde zoon, Set. We lezen er ook over de betekenis van zijn naam: Eva ziet Set als een vervanging van Abel. We lezen er: “Opnieuw had de mens, Adam, gemeenschap met zijn vrouw, en zij bracht een zoon ter wereld. Ze noemde hem Set, ‘want’, zei ze, ‘God heeft mij in de plaats van Abel, die door Kaïn is gedood, een ander kind gegeven’.” Enkele verzen verder, in het vijfde hoofdstuk van Genesis vers drie lezen we ongeveer hetzelfde: “Toen Adam 130 jaar was, verwekte hij een zoon die op hem leek, die zijn evenbeeld was. Hij noemde hem Set.” De Bijbel geeft daar op aansluitend nog een leuk detail dat Adam zijn zoon Set nog lange jaren heeft zien leven: “Na de geboorte van Set duurde Adams leven nog 800 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 930 jaar. Daarna stierf hij.” (Genesis 5,4-5)
Veel meer weten we eigenlijk niet meer over die Set. In Genesis 4 vers 26 lezen we nog: “Ook Set kreeg een zoon, die hij Enos noemde. In die tijd begon men de naam van de Heer aan te roepen”. Genesis 5 verzen 6 tot 8 vertellen ons ook dat Set, net als zijn vader oud is geworden: “Toen Set 105 jaar was, verwekte hij Enos. Na de geboorte van Enos leefde Set nog 807 jaar. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 915 jaar. Daarna stierf hij.”
De mensheid die naar Gods evenbeeld was geschapen en die tijdens de zondvloed ten onderging, stamt volgens het Bijbelverhaal af van Set. Gods Verbondszegen zou doorgaan via de nakomelingen van Set, met als hoogtepunt Jezus Christus. In de Geslachtslijst van Jezus, die we vinden in het derde hoofdstuk van het Lucasevangelie wordt Set ook genoemd.
Bij de volgende Bijbelquiz gaat u nu zeker de namen van drie kinderen van Adam en Eva kunnen opnoemen…
Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be