Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398628 .

Woord van de Pastoor

Sta op, neem je bed op en loop

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=PAVfZAM6Bu8

Sommige mensen klagen gemakkelijk, als het eens wat moeilijk loopt in het leven lijkt het of de hele wereld vergaat. Andere mensen hebben alle reden tot klagen en zij klagen niet. Mensen die zwaar geslagen worden door het leven, die alle miserie op hun weg krijgen, mensen die levenslang ziek zijn. Ik was een tijd geleden op huisbezoek bij een vrouw die eigenlijk alle reden tot klagen had en toch deed ze het niet. Ik heb haar dat ook gezegd, waarop ze me de vraag stelde af de miserie en de pijn zou weg zijn moest ze constant zitten te klagen. Ze droeg het, ze bad en ze offerde haar lijden. Ze zei me dat ze ook niet klaagde want anders zou ze mensen om haar heen ook nog wegjagen met haar geklaag. Ook in de Kerk wordt er veel geklaagd, klagen over de kleiner wordende groep kerkgangers, minder priesters, minder vrijwilligers. Met klagen gaan we er niet meer krijgen en worden de problemen niet opgelost. Integendeel, wie wil er nu bij een klagende club horen. Ik denk dat dat zeker een eerste gedachte mag zijn voor onze veertigdagentijd: waar klaag ik te veel ?

In het vijfde hoofdstuk van het Johannesevangelie, verzen 1 tot 16 ontmoet Jezus iemand die alle reden tot klagen had. Hij ontmoet daar een man in de badinrichting. Al 38 jaar was die man gebrekkig. Die man daar heeft eigenlijk alle hoop al opgegeven want wanneer de Heer hem vraagt of Hij wil gezond worden is zijn verbitterde antwoord dat in dat bad waar daar af en toe een wonder blijkt te gebeuren hem altijd iemand voor is. Die man heeft alle hoop opgegeven. Hij bleef daar liggen en liet zich meer verbitteren, het zou toch niet lukken. Die tweede gedachte mogen we meenemen. Blijf nooit liggen, geef de moed niet op, de Heer is met ons bezig, soms hebben dingen wat meer tijd nodig dan wij er voor uittrekken. Hou nooit op met vertrouwen. Waar rolt gij u te veel in uw moeilijkheden, doet gij te veel aan zelfbeklag en laat ge te weinig uw vertrouwen spreken dat de Heer met u bezig is ?

“Sta op, neem je bed op en loop”, zegt de Heer en het gebeurt. Op slag werd de man gezond, hij nam zijn bed op en liep. Wanneer het leven tegenslaat, dan hoor ik wel eens mensen zeggen: Ik zou in mijn bed willen kruipen en niet meer wakker willen worden, ik zou dood willen zijn. Durf hulp aan de Heer te vragen, of minstens, zoals de man uit het evangelie: Laat Jezus toe in je leven en laat Hem aanwijzingen geven en je komt er weer bovenop. Als je in je leven zin hebt om moedeloos neer te gaan zitten, in je bed te kruipen om alle miserie te vergeten en bij de pakken gaan neerzitten, kijk naar de Heer en geloof dat Hij ook tegen jou zal zeggen: “Sta op, neem je bed op en loop” en het zal gebeuren. Deze uitspraak van de Heer mag onze gedachten ook laten gaan naar onze Paasbiecht waar de Heer alles wat ons neerdrukt, laat neerliggen en laat stilstaan van ons zal afnemen. Ben ik bezig met mijn voorbereiding van het ontvangen van dat prachtige Paassacrament ? Dat is de derde gedachte van dit evangelie: waar moet ik op het Woord van de Heer opstaan, mijn bed opnemen en lopen ?

Na de genezing krijgen we daar de hele discussie omdat Jezus die man op een sabbat heeft genezen. We mogen ons met deze discussie toch ook nog eens de vraag stellen hoe wij onze zondag beleven. We gaan binnenkort Pasen vieren, Jezus voor ons persoonlijk gestorven en verrezen; Pasen gaan we uitbundig vieren maar elke zondag is een vieren van Pasen, een ontmoeten van de Gekruisigde en Verrezen Heer samen met zoveel andere gelovigen en op die dag leggen we ons toe om dat licht van de Heer bijzonder te laten schijnen. Is elke zondag voor mij als christen zo’n dag ? Hoe heb ik afgelopen zondag beleefd. Dat mag onze vierde gedachte zijn, zorg dat de zondag een Heilige Dag is, anders dan de andere dagen voor je relatie met de Heer.

Het evangelie eindigt met de mededeling dat de joden Jezus beginnen te vervolgen omdat die man had getuigd dat Hij op sabbat door Jezus was genezen. Hoe is het met ons getuigen van wat de Heer allemaal met ons leven doet ? Spreken wij er genoeg over ? De Heer heeft getuigende volgelingen nodig. Klagende en zeurende christenen zijn er genoeg maar daar bouwen we de zaak van de Heer niet mee op. Stel u elke avond eens de vraag: hoe heb ik vandaag van mijn vriendschap met de Heer getuigd ? Dat is de vijfde vraag: Spreek ik er genoeg over wat de Heer allemaal voor mij betekent en hoe ik ervaar dat Hij mij altijd laat opstaan ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be