Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398628 .

Woord van de Pastoor

Lazarus en de rijke man

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=4zkJM3a1HaI&ab_channel=EWTNLageLanden-LowCountries

Elke kerkelijke uitvaart eindigt met het “In Paradisum”, “Ten Paradijze geleiden u de engelen”. Een prachtig lied waarin de Kerk biddend zingt dat de dood niet het laatste woord heeft. De Kerk zingt dat de engelen de overledene naar het Paradijs mogen brengen. Bij aankomst in het Paradijs mogen de martelaren de overledene begroeten en geleiden tot in de Hemelse stad Jeruzalem. Het koor van de engelen moge de overledene met vreugde ontvangen. Het lied eindigt met: “En zoals Lazarus, de arme van weleer, zult gij voor eeuwig in het land van vrede zijn”. Wie was die Lazarus, die arme van weleer die in het land van vrede is?

Jezus vertelt in het zestiende hoofdstuk van het Lucasevangelie de parabel over Lazarus en de rijke vrek. Lazarus is de enige persoon aan wie Jezus in zijn parabels een naam heeft gegeven. In dat verhaal is Lazarus een arme man, door ziekte getekend. Hij lag, met zweren overdekt, voor de voordeur van een huis waarin een rijke man woonde. Die rijke, sjiek geklede man vierde elke dag uitbundig feest. Die arme Lazarus leed ook honger. We lezen: “Hij verlangde er naar zijn honger te stillen met wat bij de rijkaard van tafel viel. Maar er kwamen alleen honden, die zijn zweren likten”. De rijke man was er allemaal onverschillig voor. En dan gebeurt het onvermijdelijke: iedereen, of je nu arm of rijk bent, gaat dood. Lazarus en de rijke gaan ook dood. Over de begrafenis van Lazarus horen we niets maar het verhaal zegt dat hij door de engelen in de schoot van Abraham werd gedragen. De rijke kreeg een eervolle begrafenis. Hij kwam in de onderwereld terecht, ten prooi aan vele pijnen, vertelt Jezus.

Met dat verhaal over Lazarus en de rijke vrek wil Jezus ons enkele dingen duidelijk maken.
Ik zei het al: we gaan allemaal dood, vroeg of laat gaat ons lichaam het hier begeven en stopt ons hart met kloppen. We mogen weten dat er na dit leven een vervolg komt. Het gaat verder. Geloof ik dat oprecht dat het hier niet stopt en leef ik daar ook uit? En wat we hier in dit leven doen, krijgt ook een vervolg. Wellicht is dat de belangrijkste les die het verhaal van Lazarus en de rijke man ons leert: de lijnen die we hier in dit leven hebben uitgezet zullen verder gezet worden. Leef je voor jezelf of leef je met God en de mensen die Hij op je pad heeft gezet ?

Er zijn wel eens mensen die denken dit verhaal ons wil leren dat armen naar de Hemel, daar waar God is, gaan en rijken naar de Hel, daar waar God afwezig is. Dat is het zeker niet. Je moet van je leven iets maken, met de talenten die God je gegeven heeft iets doen. Lazarus kwam niet in de Hemel omdat hij arm was maar omdat hij in zijn moeilijke leven in God is blijven geloven en met het weinige wat hij wellicht had toch het beste van zichzelf heeft gegeven. De rijke is God vergeten. De rijke heeft Lazarus, die God op zijn pad zette, niet willen zien. Het bezit en het genot waren voor hem alles, God had hij niet nodig. Hij had alleen oog voor zichzelf en had zelfs geen aandacht voor die arme sukkelaar Lazarus die hij elke keer zag wanneer hij zijn in of uit zijn voordeur ging. Hebben wij aandacht voor Gods Plan in ons leven en voor de broers en de zussen van Lazarus die dicht bij ons huis, in onze straat en onze omgeving liggen, mensen die op een of andere manier getekend zijn door het leven. Kijk er eens naar en noem de Lazarussen maar eens op en denk maar eens wat ik voor ze onderneem. Die onverschilligheid en dat egoïsme van die rijke man zorgt in het eeuwige leven voor die onoverbrugbare kloof tussen die twee. Maak de goede keuzes in het leven, je keuzes hier hebben waarde voor de Eeuwigheid!

In het laatste stukje van die parabel vraagt de rijke man aan vader Abraham dat hij Lazarus naar zijn nabestaanden zou sturen om hen te waarschuwen. Blijkbaar heeft de man nog vijf broers die op dezelfde manier leven als hij en ook voor hen wacht dus geen feestje na dit leven. Lazarus wordt niet gestuurd door vader Abraham want ze hebben Mozes en de profeten, daar vinden ze alle aanwijzingen hoe ze moeten leven. En ze zullen zich ook niet bekeren als er iemand uit de doden opstaat. Vandaag zijn er ook wel eens mensen die zeggen: “Ik wil wel geloven maar is er allemaal bewijs van?”. Jazeker, er is de Heilige Schrift, Gods Woord die al eeuwen mensen sterk maakt. Er is de Traditie, er is het getuigenis van de herders van de Kerk maar ook van zovele gelovigen die de Levende elke dag ervaren. Ook vandaag zijn er mensen die zeggen: “Moest er eens een uit de doden terugkomen, dan zou ik het wel geloven”. Er is Een uit de dood teruggekomen, onze Heer Jezus Christus, duizenden hebben Hem toen als de Verrezene toen gezien. Dat is genoeg en daar mogen wij nog steeds uit leven.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be


RESTAURATIE KERK HOLSBEEK: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220324_95830316