Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304170 .

Woord van de Pastoor

Kerk en Fitna

Er zijn in Nederland wellicht weinigen die niets van de film Fitna van Geert Wilders hebben gezien ( http://www.liveleak.com/view?i=18b_1207466634 ). Ik krijg regelmatig de vraag wat we daar nu als Kerk van vinden. Ik wil even enkele reacties geven. In elk van de reacties kan ik me vinden.

De reactie van de Raad van Kerken in Nederland is het meest bekende geluid uit christelijke hoek. De Rooms-Katholieke Kerkprovincie in Nederland is lid van de Raad van Kerken in Nederland en verwijst naar die reactie. Het beeld dat de film Fitna van Geert Wilders schept over de islam is 'eenzijdig en provocerend'. De dialoog is de enige weg om spanningen in de samenleving op te lossen. De Raad vraagt om religies met respect tegemoet te treden en van de Islam geen karikatuur te maken. Door beelden van terroristische aanslagen te verbinden met extremistische elementen binnen de islam, roept Wilders een eenzijdig beeld op van deze godsdienst. De kerken onderkennen overigens wel de verschrikkingen van geweld en wijzen ''uiteraard'' iedere vorm van terrorisme af. De saamhorigheid moet in onze samenleving voorop staan. ''Godsdienst kan nooit de bedoeling hebben om heilloos te polariseren, tot geweld uit te lokken of geweld te plegen. De kerken wijzen elke vorm van geweld op grond van religie af, hechten veel waarde aan de waardigheid van het leven en roepen iedereen op dit te respecteren''.

Enkele priesters uit ons bisdom lieten onlangs een ander geluid laten horen. Ook hun reacties stemmen tot nadenken.

De eerste was pastoor Schilder uit Tilburg (http://www.emmausparochie.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=554&Itemid=233 ). Hij complimenteerde Geert Wilders met zijn “knappe film” tegen de islam. Schilder vindt het goed dat de film niet alleen koranverzen en beelden van geweld vertoont. “Dat zou niet eerlijk zijn. Er zit iets wezenlijks bij en dat zijn de opzwepende toespraken van politieke en religieuze leiders, waardoor gewone mensen tot moordenaars worden. Afgezien van de foutjes die Wilders er inmiddels uit heeft gehaald, zet de film eenieder - ongeacht zijn religie - aan tot nadenken”, stelt Schilder in zijn weblog.

Later reageerden ook pastoor Mennen uit Oss (http://www.mennenpr.nl/00000196af13d6e01/0000019a78111d801/index.html ) en pastoor Mutsaerts uit Heeze ( http://www.athanasius.nl/groenepepers/menu.htm ), ze kwamen vorige week aan het woord in het programma Netwerk op de Nederlandse televisie. Pastoor Mennen vindt het goed dat Wilders het geweld waartoe de Koran volgens hem oproept, aan de kaak stelt. In Fitna worden bijvoorbeeld soera’s getoond die oproepen tot het doden van ongelovigen. Mennen vindt dat moslims expliciet afstand moeten nemen van alle soera’s die uitdrukkelijk aanzetten tot haat en geweld. "Niemand distantieert zich ervan, niemand zegt dat er vreselijk gewelddadige dingen gebeuren." Ook pastoor Mutsaerts meent dat moslims meer afstand moeten nemen van teksten die oproepen tot geweld. “Gelukkig leven de meeste moslims niet naar de Koran”, aldus Mutsaerts. De pastoor erkent dat ook de Bijbel gewelddadige teksten kent. “Maar die worden als voorbeeld gesteld van hoe het niet moet.” Eén van de meest kenmerkende teksten uit de Bijbel is volgens Mutsaerts die van Jezus: ‘Bemint uw vijanden’. Mennen gaat op zijn eigen website (zie boven) een stap verder. Hij schrijft: “Laat ik het heel duidelijk zeggen: als alle christenen echt volgens het evangelie gaan leven, dan wordt de wereld een heel stuk beter. Kijk maar naar het evangelie! Als alle islamieten echt volgend de koran gaan leven, dan gaan we er een heel stuk op achter uit. Kijk maar naar de koran!”

Al deze gedachten mogen ons eens laten nadenken over een film die al een tijd de gemoederen beroert…

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne