Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398628 .

Woord van de Pastoor

Sebastianus en de atleten

YOUTUBE-FILMPJE OVER SEBASTIANUS: https://www.youtube.com/watch?v=AZ3HSfeG7U4&ab_channel=AndyPenne

Heel wat categorieën mensen hebben een beschermheilige. In mijn thuisstreek vierden weleer op 1 december de metaalbewerkers en de smeden jaarlijks hun patroonheilige Sint-Elooi, de heilige Eligius en op 4 december vierden de mijnwerkers Sint-Barabara als hun patrones. Een tijd geleden vroeg mij iemand of er ook een patroonheilige was voor de sportmensen. Die man stond verwonderd dat er die ook is: de heilige Sebastianus. We vieren hem jaarlijks in de Kerk op 20 januari. De heilige Sebastianus is dus de patroon voor de atleten.

Sommigen staan er wel van te kijken dat men de heilige Sebastianus die eer heeft gegeven want er zijn toch geen bronnen die ook maar iets vertellen dat hij een topsporter zou geweest zijn of nog maar aan bepaalde sportwedstrijden zou hebben deelgenomen. Sebastianus is patroonheilige geworden van de atleten door zijn buitengewone fysieke uithoudingsvermogen. Een fysiek uithoudingsvermogen wat legendarisch is geworden.

Wie was die Sebastianus dan ? Sebastianus leefde in de derde eeuw, de tijd van de christenvervolgingen. Hij werd geboren in Narbonne, zijn ouders kwamen uit Milaan en hij werd daar ook opgevoed. Sebastianus ging in dienst bij het Romeinse leger. Hij werd gewaardeerd door de keizers Maximianus en Diocletianus. Zo werd hij op een bepaald moment officier van de keizerlijke garde in Rome en een gunsteling van keizer Diocletianus, de beruchte christenvervolger. De ouders van Sebastianus waren christenen en Sebastianus bekeerde zich in het geheim ook tot het christendom en voor de buitenwereld hield Sebastianus zijn geloof ook verborgen. Als hoofd van de keizerlijke lijfwacht maakte Sebastianus dikwijls gebruik van zijn positie om christenen in nood te helpen en bij te staan. Regelmatig bezocht hij de christenen in de gevangenis, zorgde voor hen en spoorde hen aan standvastig te zijn in hun geloof in de Heer Jezus Christus. Op een dag werd hij echter verraden en ontdekte men dat hij christen was. Hij viel in ongenade bij de keizer en werd gearresteerd. Sebastianus werd vanwege zijn christelijke geloof ter dood veroordeeld. Hij werd aan een boom vastgebonden, met pijlen doorzeefd en voor dood achtergelaten. De heilige Irene wilde Sebastianus laten begraven. Bij het losmaken van zijn lichaam merkte men dat hij nog ademde. De heilige Irene nam hem mee naar huis en zorgde voor hem. Niet lang daarna was Sebastianus weer op de been. Men drong er bij Sebastianus op aan om uit Rome weg te gaan maar dat wilde hij niet. Sebastianus waagde het toen om naar keizer Diocletianus te gaan en klaagde publiekelijk het onrechtvaardig optreden tegen de christenen aan. Hij verweet de keizer de wreedheid en de zinloosheid van de christenvervolging. Opnieuw werd hij gevangen genomen en in opdracht van de keizer werd hij in het circus van Rome met knuppels doodgeslagen. Dit gebeurde op 20 januari 288. Zijn lichaam werd in de Cloaca Maxima, in de hoofdriool van Rome, geworpen. Later werd zijn lichaam bijgezet in de catacomben aan de Via Appia te Rome.

Als je deze dingen hoort, dan begrijp je hoe hij patroonheilige is geworden van atleten: om officier van de keizerlijke garde te worden moest je een grote fysieke kracht hebben en die heeft hij dus ook getoond in die onmenselijke martelingen die hij moest doorstaan omwille van zijn christen zijn. Sebastianus wordt in de kunst ook altijd afgebeeld als een jonge, atletische man, doorzeefd met pijlen. We weten niet of hij ooit echt aan sport heeft gedaan maar hij kende een sterke fysieke kracht en heeft in zijn martelaarschap ook laten zien dat hij een sterke christen was. Hij mag voor elk van ons een voorbeeld zijn.

Op internet is een gebed te vinden tot de heilige Sebastianus: “Beste commandant aan het hof van de Romeinse keizer, u koos ervoor om ook een soldaat van Christus te zijn en durfde het geloof in de Koning der koningen te verspreiden, waarvoor u ter dood werd veroordeeld. Uw lichaam bleek echter atletisch sterk en de pijlen extreem zwak. Dus werd er een ander middel gekozen om u te doden en u gaf uw leven aan de Heer. Mogen atleten altijd zo sterk in hun geloof zijn als hun patroonheilige zo duidelijk is geweest. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be