Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398621 .

Woord van de Pastoor

Goud, wierook en mirre

YOUTUBE-FILMPJE OVER DRIEKONINGEN: https://www.youtube.com/watch?v=g1Lh-stSC2k&ab_channel=AndyPenne

Het feest van Driekoningen komt er weer aan. Al lange tijd heet het feest “Openbaring des Heren” maar we blijven het toch onder elkaar “Driekoningen” noemen. We weten ook al een tijd dat het geen koningen waren. Als we naar de Eucharistieviering gaan, dan zullen we als eerste zin in het evangelie horen: “Toen Jezus te Betlehem in Juda geboren was, ten tijde van koning Herodes, kwamen er te Jeruzalem Wijzen uit het oosten…” De nieuwe Bijbelvertalingen spreken ook al niet meer over koningen of wijzen maar over magiërs…

Wat gelukkig nog niet veranderd is, zijn de geschenken die de wijzen of magiërs meebrachten. Daar zijn we het nog wel over eens. In alle Bijbelvertalingen zijn de geschenken goud, wierook en mirre. De nieuwste Bijbelvertaling drukt het uit op deze manier: “Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich in aanbidding voor het kind neer. Daarna openden ze hun kistjes met kostbarheden en boden het geschenken aan: goud en wierook en mirre.”

Als je dat aan kinderen vertelt, dan maken ze wel eens de opmerking dat ze dat zelf geen leuke cadeautjes zouden vinden. Wat kun je als baby’tje nu met goud, wierook en mirre ? De meeste van ons zullen wellicht ook iets anders meenemen als ze op kraamvisite gaan.
De geschenken van die wijzen of magiërs verwijzen ons naar wie dat Kind is en die geschenken nodigen ons uit om dat Kind nu al te erkennen als Gods Mensgeworden Woord, als Degene die ons alles te bieden heeft wat we nodig hebben.

Laat ons nog eens naar die geschenken kijken.
Het goud doet ons denken aan een koning, dit Kind is de koning voor mijn leven. Hij wil mij leiden, voor mij zorgen.
De wierook, een welriekende hars, werd en wordt bij de joden en ook bij ons, christenen, in de eredienst gebruikt. Het verwijst naar het priesterlijke van Jezus. De wierook verwijst ons ook naar het goddelijke, dit Kind is niet zomaar een bijzondere mens, Hij is de God-mens, de Zoon van God.
Mirre kennen veel mensen niet. Het is een parfum met spirituele betekenis dat helderheid, inzicht en innerlijke rust oproept. Dat Kind in de kribbe zal eens zeggen: “Ik zal u rust en verlichting schenken”. Mirre heeft in een olie- of zalfsamenstelling ook een helende of minstens ontsmettende werking. Mirre is ook een dodenbalsem. Met mirre werden de doden gezalfd. Mirre is sterk verbonden met het lijden van Jezus. U denkt vast aan wat er staat in Marcus 15, 22-23: “Ze brachten Hem naar de plaats Golgotha, wat vertaald wordt met Schedelveld. Ze gaven Hem wijn met mirre, maar Hij nam die niet aan”. Dit Kind in de kribbe, de Gezalfde, de Messias, zal voor mij persoonlijk lijden, sterven op het kruis, Zijn leven voor mij geven opdat ik vriendschap kan hebben met God, opdat de zonde en de dood niet meer het laatste woord zullen hebben en zo alles goed maken.

Wanneer we in deze dagen naar de kerststal kijken en we zien die knielende Wijzen bij de kribbe, laten wij dan eens denken aan die betekenis van die geschenken en ook op die manier in het Kind geloven.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be