Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304170 .

Woord van de Pastoor

De priesterboom - gedachten bij roepingenzondag

Enkele maanden geleden werd op het Sint-Janscentrum, een boek gepresenteerd over vijf eeuwen priesteropleiding in het bisdom ’s-Hertogenbosch. Op de kaft van het boek staat een foto (http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=1466 ) van de acht wijdelingen van 1997. De vraag of onze klas dan de beste groep priesters uit die vijf eeuwen kerkgeschiedenis is, kan nu nog niet beantwoord worden…

Als je in dat boek de hoogte- en dieptepunten leest rond de priesteropleiding, dan ga je ook weer eens nadenken over de roeping op zich. God heeft met elke mens een plan. Iedere mens moet zich in het gebed de vraag stellen: God, wat wil U dat ik met mijn leven doe ? Voor de meesten is er een roeping tot het huwelijk en een aantal mensen zal alleen zijn of haar weg door het leven gaan. Uit die laatste groep kiest God en de Kerk Zijn priesters en religieuzen. Men zegt dat er tegenwoordig in onze streken weinig roepingen tot het religieuze leven en het priesterschap zijn. Natuurlijk zijn er veel minder wijdingen en kloostergeloften maar zou het ook niet kunnen dat velen zich de vraag niet stellen of dat we medemensen in die roeping onvoldoende steunen ? Zowel voor het huwelijk als voor het priesterschap en religieuze leven is het een keuze voor het hele leven en dat lijkt voor velen moeilijk maar in die keuze mogen we Gods kracht ontvangen om er trouw aan te blijven ! Mooie initiatieven om mensen te laten nadenken over priester- en kloosterroeping vind ik de websites www.sint-janscentrum.nl en www.zustersvanliefde.be met ook mooie getuigenissen, er zijn meer mooie sites !

In een tijdschrift las ik de volgende gedachten van een bisschop. Waar groeit de priesterboom ? In welk veld vind je de boom met zusters en broeders aan ? In welk woud staat die zeldzame boom waaraan diakens en pastorale werkers groeien ? Heb je die boom ooit gezien, ergens ontmoet ? Elke dag vraagt men mij, zo’n boom te doen groeien. Maar waar is de grond, de put, het water, de mest ? Elk jaar port men mij aan om in de boom te klimmen en er roepingen te plukken. Elk jaar duwt men mij om die boom te schudden. En ik loop de wegen af, ik ga van de ene christelijke gemeenschap naar de andere en ik bezoek zoveel families. Heeft iemand bij u mijn boom gezien, de boom die ontbreekt in mijn boomgaard ? Kunt gij niets doen om die boom te planten ? Zijt gij zelf niet die zeldzame boom, die geplant moet staan in mijn veld ? Welke boom ? De priesterboom, de broederboom, de zusterboom, de gehuwdenboom, de boom die elk jaar diakens en pastorale werkers zal geven ? Wat hebt ge gedaan om die boom te vinden, om die boom te worden ? Als gij die boom zijt, staat ge dan in bloei ? Of zijt gij uitgedroogd, onvruchtbaar ? Hebt ge al iets gedaan om die boom terug te doen groeien ? Verzorgt gij de boom zodat hij vruchten draagt ? Zijt gij allen niet mee verantwoordelijk met mij voor die boom ?

Laten we in deze dagen eens bijzonder bidden dat elke mens zijn levensroeping duidelijk mag zien en er durft op in te gaan. Is mijn levensroeping duidelijk ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.