Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304170 .

Woord van de Pastoor

Kermis

In de komende weken is het in Luyksgestel en in Bergeijk weer kermis. Van zaterdag tot woensdag wordt er door onze mensen uitgebreid kermis gevierd, het zijn voor veel mensen dagen van plezier en elkaar ontmoeten.

Kermis vindt zijn oorsprong in de kerk. Als een dorp of een stad een nieuwe kerk kreeg, dan was er op een bepaald moment een plechtige Mis waarin de kerk door de bisschop werd gewijd, de kerkmis. Daar kwam veel volk op af, er werd gefeest omdat men een kerk had. Elk jaar werd de inzegening van de kerk herdacht met een plechtige Mis. Dit ging gepaard met amusement en handel. Doorheen de geschiedenis van de kermis, ligt de dankbaarheid en de vreugde van de gelovigen omdat ze een kerkgebouw in hun midden hadden waar men kon bidden en de Sacramenten ontvangen.

Twee van onze kerkgebouwen in onze pastorale eenheid vieren dit jaar een bijzondere verjaardag. Op 10 juni was het honderd jaar geleden dat de eerste steen van de kerk van de Weebosch werd gelegd en op 30 juni is het vijftig jaar geleden dat de eerste steen van de kerk van Luyksgestel werd gelegd. Op zondag 17 juni om 9.30 uur op de Weebosch en op zondag 24 juni om 9.30 uur in Luyksgestel zullen we daar dankbaar bij stil staan.

De Kermis en de bijzondere verjaardagen mag ons eens laten stil staan bij de betekenis van het kerkgebouw voor ons, katholieken. Korte tijd geleden heeft ons bisdom nog eens in een notitie wat uitleg bijgegeven en ook de gebruiksmogelijkheden weergegeven. U kan de tekst lezen op: http://www.bisdomdenbosch.nl/default.aspx?class=item&item=1364
Ik haal even de belangrijkste gedachten uit de nieuwe notitie. Voor ons is een kerkgebouw een gewijde plaats, bestemd voor de liturgie en voor het gebed, blijvend afgezonderd voor de eredienst aan God, bestemd om uiting te geven aan ons christelijk geloof en voor de directe opbouw van onze geloofsgemeenschap. Regelmatig wordt gevraagd het kerkgebouw voor andere doeleinden te gebruiken, ook omdat het dikwijls het enige grote gebouw is in een dorp. Van een multifunctioneel gebruik van kerkgebouwen kan – vanuit de eerder genoemde gedachten - geen sprake zijn en van het verhuren ervan om de een of andere reden ook niet. Dit heeft vergaande consequenties. Hoe hard dit soms misschien ook kan overkomen, een afscheidsdienst, die geen christelijke eredienst is, kan in een rooms katholiek kerkgebouw geen plaats hebben. Voor het ter beschikking stellen van een rooms-katholieke kerk aan een ander christelijke geloofsgemeenschap bestaan afzonderlijke regelingen. Een concert moet de mensen nader tot God brengen. Muziekuitvoeringen buiten de liturgie zijn mogelijk als het gaat om gewijde en religieuze muziek van christelijke oorspong en aard. Bij gewijde muziek gaat het om muziek gecomponeerd voor de rooms-katholieke eredienst. “Muziek met andere levensbeschouwelijke achtergrond is echter uitgesloten. Binnen deze kaders komt het de pastoor toe om te bepalen of in de specifieke situatie een bepaald programma acceptabel is”.
Deze gedachten en de nieuwe notitie mogen ons brengen tot een steeds grotere eerbied in de Kerk.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne