Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 304137 .

Woord van de Pastoor

De laatste adem en dan...

Vorige week was ik bij het overlijden van een parochiaan. Ik maak dat zo enkele keren per jaar mee en toch blijft het elke keer een heel apart gebeuren. Enkele uren eerder gaf deze vrouw aan de Ziekenzalving te willen ontvangen. Elk die er bij was zag dat er tijdens de toediening van dit Sacrament een rust over haar kwam. Kort daarop stokte de adem. Met haar gezin heb ik bij deze stervende moeder gebeden dat Gods engelen en heiligen haar tegemoet kwamen en haar brachten naar het Hemelse Jeruzalem. Onder het bidden van haar gezin met de priester is ze overleden.

De eerste keer dat ik iemand zag sterven was voor mij het onomstotelijke bewijs dat een mens uit een lichaam en een ziel bestaat en dat het leven verder gaat. Wie het ooit meemaakte zal begrijpen wat ik bedoel: onmiddellijk na het sterven verdwijnt de warmte, komt er een andere kleur, het wordt anders, de verpakking van de mens blijft achter. Elke keer als ik zoiets meemaak word ik gesterkt in mijn verrijzenisgeloof. Ons leven eindigt niet in het donkere gat van de dood, ons leven eindigt niet met de dood van het lichaam. Onze ziel leeft verder, keert naar God terug om het loon naar het voorbije leven te ontvangen. Door Zijn Kruis, sterven, dood, neerdalen ter helle en verrijzen heeft Jezus Christus voor ons de hemelpoort geopend, de dood het laatste woord ontnomen, kunnen we eeuwig leven. Wie Hem in het leven aanneemt als Redder en Heer, hoeft niet te vrezen ! Dat geloof kan een mens rustig laten leven en rustig laten sterven !

Pasen gaat over de kern van ons geloof. De kruisdood en de verrijzenis van Jezus zijn de kern van ons geloof want daar staat of valt het christendom mee. Daar hangt ook onlosmakelijk mee samen dat we een eindbestemming hebben, dat God ons thuis verwacht in de Hemel. Als je dat niet gelooft, kun je je geen christen noemen. In de eerste brief aan de Korintiërs vinden we dat mooi verwoord: “Als wij verkondigen dat Christus uit de doden is opgestaan, hoe is het dan mogelijk dat sommigen onder u beweren dat er geen opstanding uit de doden bestaat ? Als er geen opstanding van de doden bestaat, is ook Christus niet opgestaan. En als Christus niet is opgestaan, dan is onze prediking zonder inhoud en uw geloof leeg. Dan blijken wij zelfs van God een vals getuigenis te hebben afgelegd; want dan hebben wij tegen God in getuigd dat Hij Christus heeft opgewekt, wat Hij niet heeft gedaan, indien, zoals zij beweren, de doden niet verrijzen. Want als de doden niet verrijzen, is ook Christus niet verrezen, en als Christus niet is verrezen, is uw geloof waardeloos en ligt u nog in zonde. Dan zijn ook die mensen verloren die in Christus ontslapen zijn. Indien wij enkel voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zijn wij het meest van alle mensen te beklagen. Maar zo is het niet ! Christus is opgestaan uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn.” (1 Kor. 15,12-20)

Mogen wij in deze dagen van Pasen versterkt worden in ons geloof dat de vriendschap met Hem hier op aarde een vriendschap is die blijft, over de grens van dit leven !

Zalig Pasen en Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.