Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398618 .

Woord van de Pastoor

Aangeboden liefde

Op weg tussen de pastorij van Holsbeek naar parochianen in Sint-Pieters-Rode hoorde ik een stukje uitzending op Radio 1 van de “Classics 1000”. Het ging net over het nummer 526 van dit jaar, het liedje “I can’t make you love me”, uit 1991, door Bonny Raitt. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=nW9Cu6GYqxo&ab_channel=BonnieRaittVEVO
Ik kende natuurlijk het liedje maar ik vond het verhaal dat de presentatrice vertelde over hoe het lied tot stand kwam wel bijzonder. Er was een man die te veel gedronken had en die op de auto van zijn vriendin was beginnen schieten. Hij werd gearresteerd en moest het komen uitleggen voor de rechter. De man werd veroordeeld. En de rechter vroeg hem wat hij nu hiervan had geleerd. En die rechter dacht natuurlijk dat de man zou gezegd hebben: “Ik heb geleerd dat je niet mag schieten” of “Ik heb geleerd dat je niet gedronken mag hebben” of “ Ik heb geleerd dat je niet boos mag zijn”. Maar de man gaf de rechter een totaal ander en onverwacht antwoord: “You can’t make a woman love you if she don’t”, “Je kan een vrouw niet van je laten houden als ze het niet wil”. Dat verhaal kwam in de krant en zo werd het lied bij Bonny Raitt geboren.
Ik vond het best een mooi verhaal die we ook eens mogen doortrekken naar ons als gelovigen. God houdt ontzettend veel van ons. Zoveel houdt Hij van ons dat Hij Zijn Zoon, onze Heer Jezus Christus, naar deze aarde heeft gestuurd, om ons gelukkig te maken en wie Hem aanneemt, zal leven, eeuwig leven. Uit liefde voor ieder van ons persoonlijk deed God dat. We zingen het zo mooi in het kerklied, de vertaling van hoe Jezus het zei in Johannes 3,14: “Zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eengeboren Zoon heeft gezonden, opdat wij allen zouden leven en niet verloren gaan”. Hij verplicht ons tot niets, Hij biedt het gratis aan: naar elk van ons persoonlijk heeft Hij een onbeschrijfelijk grote liefde. Wat doe ik er mee ? Belangrijk dat we tot ons een laten doordringen dat Hij elk van ons heeft gewild, niemand van ons is toevallig hier in het leven en niemand is zeker een ongelukje. Met elk van ons heeft Hij grootse plannen. Zie ik die ? Elke mens krijgt van God mooie dingen op zijn of haar levensweg. God geeft aan elke mens ook medemensen om er iets moois mee te doen, als rijkdom voor het leven. Maar Hij respecteert wel onze vrije wil. Je kunt er ook helemaal aan voorbij gaan, je eigen weg gaan en alles en iedereen die Hij je stuurt als toevallig zien. Hij laat je er vrij in. Het verschil met de dronken en schietende verliefde man in het liedje van Bonny Raitt en God is dat God liefdevol en zonder bang maken mensen en dingen op ons afstuurt. Willen wij Zijn Plan en Zijn geschenken zien en aanvaarden we ze als een geschenk van liefde voor ons ? In de afgelopen weken van de Paastijd hebben we weer alle paasverhalen gelezen. Lees eens hoe de Verrezen Heer aan de leerlingen verschijnt, hoe Hij zich meermaals toont, elke keer Zijn wonden laat zien als teken van hoever Hij in liefde is gegaan voor hen. Zoals Hij tot Tomas zei: “Wees niet langer ongelovig maar gelovig”.
Zowel in het Johannesevangelie als in de eerste brief aan de Korintiërs kunnen we lezen dat Jezus gedurende die tijd tussen Zijn Verrijzenis en Hemelvaart heel dikwijls is verschenen om zoveel mogelijk mensen aan te bieden te geloven in Zijn Verrijzenis, het ultieme bewijs dat Hij de Zoon van God is. In Johannes 20,30-31 lezen we, nadat verschillende Verschijningsverhalen zijn verteld: “Nog vele andere tekenen heeft Jezus voor de ogen van zijn leerlingen verricht, die niet in dit boek zijn neergeschreven. Die welke u hier vindt, zijn neergeschreven opdat u zult geloven dat Jezus de Messias is, de Zoon van God, en opdat u door te geloven leven zult bezitten in zijn naam”. Paulus schrijft in de eerste brief aan de Korintiërs ook over heel veel mensen aan wie Jezus zich als de Verrezene toonde: “dat Hij is verschenen aan Kefas en daarna aan de twaalf. Vervolgens is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders tegelijk, van wie de meesten nog in leven zijn; sommigen echter zijn gestorven. Vervolgens is Hij verschenen aan Jakobus, daarna aan alle apostelen. Het laatst van allen, als aan een misgeboorte, is Hij ook verschenen aan mij”. (1 Kor. 15,5-8)
Ook ons biedt Hij in alle vrijheid zoveel liefde aan. Zien wij het en schenken wij Hem ons geloof ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

OUDERS WAREN 50 JAAR GETROUWD EN DAT VIERDEN WE IN DE KERK VAN NEDERHASSELT: https://editiepajot.com/regios/4/articles/71154