Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376086 .

Woord van de Pastoor

Lijdensverhaal voor mij

YOUTUBE-FILMPJE PASSEND BIJ DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=LmHep7rf99Y&ab_channel=AndyPenne

In mijn kinder- en jeugdjaren was ik elk jaar getroffen door het voorlezen van het Lijdensverhaal op Palmzondag en op Goede Vrijdag. Niet alleen het verhaal op zich maakte indruk maar omdat onze pastoor van Nederhasselt toch elke keer begon te wenen tijdens dat voorlezen. Je vraagt je als kind dan af: waarom weent de pastoor ? Later is het me duidelijk geworden: onze oude pastoor besefte te volle dat het hele gebeuren dat hij daar voorlas iets was dat op hem betrekking had. Het lezen van het Lijdensverhaal is niet alleen het lezen van iets wat bijna 2000 jaar geleden is gebeurd maar het is eigenlijk een liefdesverklaring voor elk die het hoort. Dat verhaal over dat onmenselijke lijden van Jezus en dat vreselijke sterven aan het kruis: Jezus deed het voor mij persoonlijk. De reden waarom de Kerk die lijdensverhalen leest op Palmzondag en Goede Vrijdag is niet zomaar herinneren aan een vreselijke gebeurtenis. Dat lezen van die Lijdensverhalen wil de gelovigen die het horen er aan te herinneren dat Jezus heeft geleden voor mij persoonlijk. Hij deed het voor mij ! Mensen kunnen soms tot tranen toe bewogen zijn als ze horen wat iemand voor hen heeft gedaan, wat voor moeite en pijn iemand heeft gedragen om iets te kunnen bekomen voor een andere. Wel zo is het ook met dat Lijdensverhaal van de Heer. Het kan ons niet onberoerd laten als je hoort en leest wat Hij allemaal heeft doorstaan en dan te begrijpen dat Hij dat voor mij deed. Door dat lijden en sterven en verrijzen kan ik vriendschap hebben met God, vergeving van zonden en eeuwig leven. Probeer zo eens te luisteren naar de lijdensverhalen dit jaar en overweeg wat Hij allemaal voor jou heeft gedaan.
Iemand gaf mij een tekst met 15 punten waar we mogen aan denken als we het lijden van Jezus gedenken.
1. Jezus zweette bloed in de Hof van Olijven, dikke druppels bloed vielen op de grond.
2. Jezus werd in die moeilijke momenten in de steek gelaten door zijn leerlingen.
3. Jezus werd op een brute manier vastgebonden en genadeloos gegeseld tot zijn lichaam een open wonde was.
4. De soldaten zetten Hem een kroon op van scherpe doornen.
5. Hij moest het Kruis dragen, meerdere malen viel Hij onder het kruis.
6. Er was de zware wonde aan zijn schouder waarop het kruis drukte.
7. Het gewicht van het kruis was zwaar door de uitputting, de hitte van de dag.
8. Op de top van de Calvarieberg wordt Jezus van zijn kleren beroofd, de wonden zijn weer allemaal open.
9. De handen en voeten van Jezus worden vastgenageld op het kruis.
10. Hangend aan het kruis werd Jezus nog bespot en beledigd.
11. Hangend aan het kruis ervaart Jezus de schijnbare afwezigheid van het Gelaat van Zijn Hemelse vader.
12. Een van de misdadigers die met Hem gekruisigd werd, bespot Hem.
13. Hangend aan het Kruis heeft Hij veel bloed verloren, de ademhaling die moeilijk wordt.
14. De soldaten dobbelden om Zijn kleed, de onverschilligheid voor wie Hij is.
15. Slechts enkelen stonden onder het Kruis, bijna iedereen heeft Hem verlaten.
Een gezegende Goede Week !
Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.