Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376088 .

Woord van de Pastoor

De populairste bijbelverzen

Amerikaanse onderzoekers hebben nagegaan welke teksten uit de Bijbel het vaakst door Engelstaligen op internet zijn geraadpleegd. Het meest geliefde Bijbelvers is Johannes 3 vers 16: ‘Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, de Hij Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben”.’ Het gaat in totaal om miljoenen geregistreerde Bijbelraadplegingen op internet, stellen de onderzoekers op de eigen website www.topverses.com. Het evangelie van Johannes blijkt erg populair en de drie populairste Bijbelverzen te geven. Als tweede meest geliefde Bijbelvers komt de eerste vers van het Johannesevangelie uit de bus: ‘In het begin was het Woord en het woord was bij God en het Woord was God’. (Johannes 1,1) En als derde populairste vers noteren de onderzoekers Jezus’ getuigenis ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij.’ (Johannes 14,6).

Toen ik dit las, vroeg ik me af wat mijn meest geliefde Bijbelstukken zijn. Verschillende stukken uit de Bijbel zijn me heel dierbaar maar wat vind ik nu de mooiste stukken ? Dat is een vraag die we ons allemaal eens mogen stellen. Welk verhaal of welke zin uit het Oude en Nieuwe Testament spreekt me het meest aan ?

Wat het Oude Testament betreft, heeft het eerste boek Samuel, het derde hoofdstuk altijd indruk op mij gemaakt. In de lagere school hoorde ik dat verhaal en ik ben dat nooit vergeten. Het gaat over de kleine Samuel die ligt te slapen en hij hoort zijn naam roepen. Hij denkt dat de oude Eli hem roept maar die heeft hem niet geroepen. Dat gaat zo drie keer. De oude Eli vermoedt dat het God is die tot Samuel wil spreken en hij zegt de jongen dat als hij nog eens zijn naam hoort, hij moet zeggen: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert”. Zo doet Samuel het en vanaf dat moment spreekt God tot Samuel. Het verhaal leert ons dat God tot mensen wil spreken, dat we er ons moeten voor open stellen. We hebben geen stomme God en wij moeten niet stom zijn voor God maar met Hem spreken en vooral ook Hem laten spreken.

Toen ik als pasgewijde diaken de eerste keer mocht preken, heb ik dat gedaan over het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie, Johannes 21,15-19. Ik heb dat altijd een ontroerend stukje gevonden. Jezus vraagt drie keer aan Petrus of hij van Hem houdt: ‘Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief, meer dan de anderen hier?’ ; ‘Simon, zoon van Johannes, heb je me lief?’ ; ‘Simon, zoon van Johannes, houd je van me?’. En drie keer antwoordt Petrus: ‘Ja, Heer, u weet dat ik van u houd.’ En wanneer Petrus dat antwoordt, geeft Jezus hem elke keer verantwoordelijkheid voor de kudde: ‘Weid mijn lammeren.’ ; ‘Hoed mijn schapen,’ ; ‘Weid mijn schapen.’ Wat ik er ontroerend bij vindt is dat die “drie keer liefdesverklaring en drie keer vertrouwen geven” ons ook laat terugdenken dat enkele dagen eerder Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende en dat deed om zijn eigen vel te redden.
De mooie boodschap daarbij is dat de Heer ons elke keer weer een nieuwe kans wil geven wanneer we onze liefde willen uitspreken naar Hem. Elke keer wil Hij ons weer dingen toevertrouwen, ook al gaan we wel eens flink de mist in. Het is voor een priester een hoopvol woord, voor iedereen een mooie belofte !

Wat zijn mijn meest geliefde stukken uit de Bijbel ?

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be