Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398616 .

Woord van de Pastoor

Obama en Pasen

In Amerika zijn er dit jaar presidentsverkiezingen. In deze maanden zijn er de voorverkiezingen voor de nominatie van de verschillende partijen. Toen ik wat zat te mijmeren over de betekenis van Pasen, moest ik denken aan wat ik onlangs heb gelezen over een van de Democratische kandidaten, Barack Obama. Ik spreek me in dit artikel niet uit over de inhoud van zijn politiek, wel wat ik over hem heb gelezen !

Barack Obama heeft een boek geschreven over zijn jeugd en over zijn worstelingen met zijn identiteit als een ‘zwarte’ man. Hij maakt daarin geen geheim van het feit dat hij soms te veel gedronken heeft en marihuana en cocaïne heeft gebruikt om de vragen over zijn identiteit te verdringen. Hij is ook een religieuze man. Ergens tussen zijn twintigste en dertigste realiseerde hij zich dat religie niet louter een steun voor zwakken is en een manier om met de dood om te gaan, maar dat in Jezus Christus zijn zonden konden vergeven worden. En dat als hij zich overgaf aan God, de Heer in hem dingen zou verwezenlijken waar hij zelf te zwak voor was. Hij schrijft: “Ik onderwierp mij aan Zijn Wil, en wijdde mezelf toe aan het ontdekken van Zijn Waarheid en het doen van Zijn Werk.” Deze religieuze houding helpt hem in de politiek.

We gaan binnenkort weer Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen vieren. Het is meer dan een herdenken van het Laatste Avondmaal, het Lijden en Sterven aan het Kruis van Jezus, Zijn Grafrust en Zijn Verrijzenis. Het gaat over de kern van ons geloof. Wat toen gebeurde, gebeurt nog steeds aan ons vandaag. Jezus is voor elk van ons op het Kruis gestorven en verrezen. Dat “voor elk van ons” is een belangrijke gedachte. Door Zijn Offer op het Kruis en Zijn Verrijzenis heeft Hij goedgemaakt wat op de eerste bladzijden van de Bijbel was fout gegaan. Hij heeft zo de vriendschap tussen God en mens hersteld, de eeuwige dood teniet gedaan, de zonde het laatste woord ontnomen, de Hemelpoort voor elk van ons geopend. Als we in Hem geloven is er daarom vriendschap met God en vergeving van zonden mogelijk en kunnen we in de Hemel komen. Wanneer ons lichaam sterft, betekent dat niet het einde van alles, het gaat verder met Hem.
Jezus Christus en wat Hij voor ons heeft gedaan moet je in je hart en in je leven van alledag toelaten. Dan pas kun je begrijpen wat echt christen-zijn is. Dan kun je ook pas begrijpen wat Barack Obama in zijn boek schrijft. Wie de gekruisigde en verrezen Heer echt toelaat in zijn leven zal een sterk mens zijn en steeds meer worden. Voor ons allen mag het zo worden: een zalig Pasen !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.