Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376086 .

Woord van de Pastoor

Christenvervolging en Blasius

YOUTUBE-FILMPJE BIJ DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=uyQjLmeUH6g&ab_channel=AndyPenne

Het Dagblad Trouw publiceerde onlangs een artikel over de christenvervolging in het afgelopen jaar. Volgens dat artikel werden er vorig jaar 4761 christenen vanwege hun geloof vermoord. Als ik aan christenvervolging denk, dan denk ik aan de christenen in Syrië en Iran maar het episch centrum van de christenvervolging is blijkbaar naar Afrika verschoven. Maar liefst 17 Afrikaanse landen staan in de top vijftig van landen met christenvervolging. Vorig jaar kwam 3500 christenen om in Nigeria. “Christenen zijn het primaire doelwit van Boko Haram in Nigeria. Ze vermoorden hen vaak op gruwelijke wijze door onthoofding”, zo staat in het artikel. Ook in Congo stelt het probleem zich: “Een nieuw broeinest van terreur ontwikkelt zich in de provincie Noord-Kivu in de Democratische Republiek Congo. De islamitische Allied Democratic Forces zaaien dood en verderf in de christelijke gemeenschappen op het platteland”. Buiten Afrika was vorig jaar Turkije de snelste stijger op de ranglijst van christenvervolging, “onder president Erdogan is de repressie fors toegenomen. Christenen in Turkije zelf zijn steeds vaker het mikpunt…”. Het was een artikel waar ik stil van werd. Zie: https://www.trouw.nl/buitenland/een-nieuwe-plaag-treft-afrika-moord-op-christenen~b10ec1a6/

Vanaf het begin van de kerkgeschiedenis zijn tallozen vermoord vanwege hun keuze voor Jezus Christus. Het begon eens met de diaken Stefanus en nu, bijna tweeduizend jaar later, sterven er nog elke dag mensen omdat ze christen zijn. Het aantal christenen is nog nooit zo groot geweest als de dag van vandaag maar de christenvervolging is ook nog nooit zo groot geweest. De Heer voorspelde dat Zijn leerlingen het niet gemakkelijk zouden hebben. Ik denk aan de woorden van Jezus: “Zij zullen u vastgrijpen en vervolgen, zij zullen u overleveren aan de synagogen en gevangen zetten, u voor koningen en stadhouders voeren omwille van mijn naam. Het zal voor u uitlopen op het geven van getuigenis…Ge zult zelfs door ouders en broers, door bloedverwanten en vrienden overgeleverd worden en sommigen van u zullen ze ter dood doen brengen. Ge zult een voorwerp van haat zijn voor allen omwille van mijn naam: geen haar op uw hoofd zal verloren gaan. Door standvastig te zijn zult ge uw leven winnen.” (Lucas 21) Ontelbaar veel mensen zijn in de loop van de kerkgeschiedenis de marteldood gestorven. Ze bleven trouw aan Jezus Christus omdat ze wisten dat niemand hen kon bieden dan wat Hij te bieden heeft. Hij is dé Weg, dé Waarheid en hét Leven.

In de vier kerken van onze Federatie Holsbeek zien we beelden en schilderijen van martelaren, mannen en vrouwen die hun leven hebben moeten geven vanwege hun geloof in Jezus Christus. Het meest gruwelijke vind ik persoonlijk in de Sint-Mauruskerk van Holsbeek. Daar hangt het schilderij van de marteling van de heilige bisschop Blasius. We gedenken hem ieder jaar op 3 februari. Hij werd na zware mishandelingen met ijzeren wolkammen onthoofd in 316. Hij werd met wolkammen geslagen tot zijn vlees letterlijk van zijn lijf scheurde. Die martelingen met die wolkammen worden afgebeeld op het schilderij. Die afbeelding en al die beeltenissen van martelaren in onze kerken zijn niet zomaar versiering van onze kerken maar een aansporing voor elk die het ziet om zelf trouw te blijven aan Jezus Christus. Echte christenvervolging is er in onze streken niet zoals in de tijd van Blasius maar heel wat christenen worden toch ook niet altijd begrepen vandaag en moeten toch soms ook spot verdragen van mensen die dichtbij staan. Denken we net als die talloze martelaren aan het woord van de Heer: “Zalig zijt gij wanneer men u beschimpt, vervolgt en lasterlijk van allerlei kwaad beticht om Mijnentwil. Verheugt u en juicht, want groot is uw loon in de Hemel.”.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be