Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376086 .

Woord van de Pastoor

Boekentassenzegening

Aanstaande dinsdag is het 1 september en dan beginnen onze kinderen en jongeren met hun leerkrachten weer een nieuw schooljaar. Door het coronavirus, wat nog altijd in onze streken rondfladdert, hebben de scholen heel wat voorbereidingen getroffen en zal de schoolgang en het lesgeven anders verlopen dan men gewend was. Maar men kan weer beginnen en dat is het belangrijkste.
In mijn kinderjaren was er ieder jaar op 1 september - of toch aan het begin van het schooljaar - een Mis ter ere van de Heilige Geest. Het was een goed gebruik om de Heilige Geest te vragen metgezel van leerkrachten en leerlingen te zijn in het nieuwe schooljaar en dat allen vervuld werden met de ware wijsheid. Ik heb dat als kind toch altijd een bijzonder moment gevonden.
Nu is er in veel parochies een gebruik aan het begin van het schooljaar een boekentassenzegening te doen. In de vier parochies van onze Federatie Holsbeek zullen we in het eerste weekend van september eucharistievieringen met boekentassenzegening houden. Kinderen, maar ook leerkrachten zijn welkom, komen naar de Eucharistieviering en brengen hun boekentassen mee. Op het einde van de viering komen leerlingen (en dus soms ook leerkrachten) met hun boekentassen naar voren om een bijzondere zegen te ontvangen. De priester strekt dan de hand uit boven jong en oud met de boekentassen, er wordt dan een gebed uitgesproken en men wordt besprenkeld met gezegend water. Er wordt bijzonder gebeden dat de Heer met ons, Zijn gedoopten, mag meegaan in het nieuwe schooljaar. Er wordt gebeden dat de leerlingen open mogen staan voor al het goede wat hen wordt aangereikt en dat ze mogen groeien als mens en als christen. Maar ook wordt gebeden dat de leerkrachten de juiste woorden en wegen vinden om de leerlingen te laten groeien in hun mens- en hun christen-zijn. Het is goed om zo biddend samen te komen aan het begin van het nieuwe schooljaar en de Heer te vragen met ons mee te gaan. Precies in dat eerste weekend van september zullen we de Heer in het evangelie horen zeggen: “Wanneer twee van u eensgezind op aarde iets vragen – het moge zijn wat het wil – zullen zij het verkrijgen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar er twee of drie verenigd zijn in mijn Naam, daar ben Ik in hun midden”. (Mat. 18)
Ik vond onlangs een mooi gebed bij het begin van het nieuwe schooljaar. Het mag het gebed zijn voor elk die een nieuw schooljaar aanvat:
“Maak ons lieve God, bij de start van dit nieuwe schooljaar, tot een bruikbaar instrument van Uw Liefde. Laat ons zijn als een fijn geslepen potlood: klaar om woorden van durf en moed,
van lef en doorzetting te formuleren. Laat ons zijn als een meetlat: recht en eerlijk in ons spreken en doen. Laat ons zijn als een zachte gom: bereid om fouten uit te vlakken
en de ander te omhelzen. Laat ons zijn als een wit blad: waar we woorden opschrijven
van vriendschap, liefde, tederheid en vergeving. Laat ons zijn als een rugzak:
waar onze dromen in verborgen zitten die we willen delen onderweg. Maak ons lieve God,
tot een bruikbaar instrument van Uw Liefde waar iedereen er bij hoort, wie je ook bent!”
(naar Chris Blanckaert)

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

PLATINA JUBILEUM IN NIEUWRODE: https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200824_93488159