Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Woord van de Pastoor

Drieëenheid

YOUTUBE-FILMPJES BIJ DIT WOORD: https://www.youtube.com/watch?v=lJFuLQXdCvQ en https://www.youtube.com/watch?v=U900nuOVrW8

Volgend weekend vieren we in de Kerk het Hoogfeest van de heilige Drieëenheid, de heilige Drievuldigheid. In dit woordje wilde ik daar al even bij stil staan.
Ik sta er soms echt van te kijken hoe weinig mensen soms weten over hun eigen geloof. Er zijn wel eens mensen die vinden dat de pastoor eigenlijk niet zou moeten preken, of toch zo weinig mogelijk, “want we weten het toch allemaal al”, zeggen ze dan. Ik durf dat te betwijfelen, zelfs de meest essentiële dingen weten velen niet meer en daarom is prediking belangrijk.
Aan verschillende mensen stelde ik de afgelopen tijd – als voorbereiding op dit artikel -dezelfde vraag: Weet gij de naam van onze God, hoe noemt Hij ? Weet u dat niemand het wist ? Ik wil het ook aan u vragen. Hoe noemt de God waarin wij geloven ? Ja, ze wisten wel hoe de God van de islamieten heet: Allah en dat het in het boeddhisme om Boeddha ging en bij de joden om Jahweh maar hoe noemt onze God. Euh, ja, God zeker. Nee, onze God heeft ook een naam. Hoe noemt onze God waar wij in geloven ? Weet u het ? Onze God heet Vader, Zoon en Heilige Geest. Iemand van in de tachtig zei mij dat hij dat nooit geweten had en hij ging al heel zijn leven naar de Mis. Wie is onze God, dat is de vraag die het komende weekend- de zondag na Pinksteren - in de liturgie centraal staat.
Het is eigenlijk apart. Elke Mis begint en eindigt met de naam van onze God: Vader, Zoon en Heilige Geest. In het Eer aan God en in de geloofsbelijdenis prijzen en aanbidden wij onze God, let maar op de tekst: Vader, Zoon en Heilige Geest. In het Eucharistisch gebed bidden wij tot de Vader, we bidden om de Heilige Geest over brood en wijn zodat het Lichaam en Bloed wordt van de Zoon Jezus Christus. Onze God is Vader, Zoon en Heilige Geest, een God in drie personen.
Een mooie vraag die we ons daarbij ook mogen stellen is: en Wie is die God voor mij ? Welke eigenschappen heeft die ene God, Vader, Zoon en heilige Geest voor mij ? Je moet je dat zelf eens afvragen welke eigenschappen God voor mij heeft ? De eigenschappen die zo direct in mij opkomen zijn de volgende. God is de Schepper, we hebben het leven gekregen van Hem. Onze God spreekt tot ons in ons hart en wij mogen tot Hem spreken. Hij wil dat we gelukkig zijn en dat we leven volgens de richtlijnen die Hij ons geeft. Onze God is een God die van ons houdt en Hij gaat in Zijn Liefde altijd tot het uiterste voor ons.
We hebben een beetje theorie maar eigenlijk kunnen we God nooit helemaal begrijpen. Deze week sprak ik nog met iemand die niet kon begrijpen dat God zo liefdevol en zo vergevingsgezind was. “Een keer moet het toch op zijn, een keer moet God er toch genoeg van hebben dat ik zonden doe”, zei die vrouw mij. Nee, God blijft altijd liefhebben en altijd vergeven als we er om vragen. Bij ons doopsel zijn we met die God, Vader en Zoon en Heilige Geest, onlosmakelijk verbonden en Hij zal nooit meer zeggen: nu is het afgelopen. Die God van ons laat ons nooit in te steek, vertrouw uw leven aan Hem toe en je zal echt leven.
Misschien denk je: “Toch niet gemakkelijk om dat goed te begrijpen wie onze God nu precies is”. Je bent daar niet alleen in. God is altijd groter en anders dan we denken. Een mooi verhaal daarbij is het verhaal van de grote heilige Augustinus. Hij liep eens langs het strand na te denken hoe hij aan de mensen het mysterie van de Drie-ene God Vader, Zoon en Heilige Geest zou uitleggen. Terwijl hij aan het wandelen was, ziet hij een jongetje die op het strand een putje had gegraven en hij liep heel de tijd met zijn emmertje tussen de zee en het putje. Augustinus vroeg hem wat hij aan het doen was. “Wel”, zei het kind, “Ik probeer de zee in mijn putje te gieten”. “Maar dat kan toch niet”, zegt Augustinus, “denk je nu echt dat je die hele zee in dat kleine putje van jou krijgt”. “Nee”, zei het jongetje, “net zo min als jij het mysterie van de Drie-ene God in jou hoofd krijgt en het zal begrijpen”.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

PROCESSIE TWEEDE PINKSTERDAG: https://www.nieuwsblad.be/cnt/blrbi_04944474