Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309173 .

Woord van de Pastoor

Benny Neyman en de vasten...

Deze week hoorde ik bij huisbezoeken verschillende mensen spreken over de dood van zanger Benny Neyman. Of men nu van zijn liedjes hield of niet, de man is te vroeg gestorven, 56 jaar. Het sterven van een beroemd of bekend iemand laat mensen denken over de mogelijkheid dat men vroeg kan doodgaan. Dan wordt het ook tamelijk concreet wat we hoorden toen de priester ons op aswoensdag een askruisje gaf: “Gedenk, o mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren”. Elk mensenleven eindigt hier vroeg of laat en of men nu arm of rijk is, beroemd of slechts door weinigen gekend: het is belangrijk daar af en toe eens bij stil te staan. Het zal ons bewuster laten leven en de hoofdlijnen van ons leven laten zien.

Bij het sterven van Benny Neyman dacht ik aan zijn liedje “Waarom fluister ik je naam nog”. ( http://www.youtube.com/watch?v=yF56DlO2K2Q ) Ook uit wat in dat liedje gezongen wordt, is een gedachte te halen voor onze jaarlijkse veertigdaagse weg naar Pasen. De Kerk zegt dat het een tijd is “van meer toeleg op het bidden”. Onze band met God kunnen we maar levendig houden als we met een goede regelmaat met elkaar spreken. Het is belangrijk als we elke dag een of meerdere momenten in ons dagritme inbouwen om Hem onze vreugden en zorgen even toe te fluisteren. Wanneer je dat doet, zul je ook wederkerig merken dat je antwoord krijgt op vragen en verzuchtingen en zul je Hem aan het werk zien. Het fluisteren van Gods Naam en onze band met Hem zal er ook voor zorgen dat Hij in Eeuwigheid onze naam zal blijven noemen !

In zijn liedje “Lieve God” zingt Benny Neyman: “O lieve God, kom naar beneden en kijk ‘ns wat de mens heeft klaar gestoofd. O lieve God, kom naar beneden. Ik denk dat u uw ogen niet gelooft.” We vinden daarin verwoord – zoals iedere mens wel eens denkt – dat bepaalde dingen beter kunnen in onze wereld. Aan veel dingen kunnen we weinig doen maar we kunnen wel beginnen het goed te doen in ons eigen leven. De Kerk zegt dat de Veertigdagentijd ook een tijd is “van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin we zijn herboren”. We kunnen oorlogen erg vinden maar zijn wij bereid ruzies bij te leggen ? We kunnen de armoede in de wereld erg vinden maar kunnen wij iets delen van onze luxe met mensen die het minder hebben ? Met de kracht die we van God ontvangen in onze wekelijkse Eucharistie en in de biecht kunnen we datgene wat Jezus van ons vraagt echt concreet maken. Zo zullen we echt rekening kunnen houden met de mensen rondom ons en minder met onszelf bezig zijn.

In een van zijn bekendere liedjes zingt de overleden zanger bijna heel de tijd “Ik weet niet hoe”. ( http://www.youtube.com/watch?v=rniWa5LuqCY ) Misschien is het ook een vraag van ons: hoe moet ik dat nu doen, dat vasten waar de Kerk het over heeft ? Gewoon die gedachten die we hierboven wat uiteen gezet hebben concreet maken in je eigen leven ! Het zal ons dichter brengen bij God, bij elkaar en bij onszelf en ons uiteindelijk echt gelukkig maken !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne