Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Woord van de Pastoor

Een gelukkig nieuwjaar

Beste lezers van het ”Wekelijks Woord ”,

We gaan weer de overgang van het oude naar het nieuwe jaar maken, 2019 wordt 2020. Ik wil mij in deze laatste uren van het jaar 2019 u mijn beste wensen sturen. Ik wens u het allerbeste toe voor het nieuwe jaar: voor u, voor uw dierbaren, voor allen die op uw levenspad zijn.

Bij de overgang van het oude jaar naar het nieuwe jaar zullen de klokken van de vier kerken van de Federatie Holsbeek enkele minuten luiden. We doen dat nu al enkele jaren om als Kerkgemeenschap een duidelijk teken te geven dat we weer een nieuw jaar “Onzes Heren” binnengegaan, Anno Domini 2020. Het luiden van de klokken mag een duidelijk teken zijn naar onze parochianen: de Heer zal in het nieuwe jaar 2020 ook met u meegaan.
Dat geloof en dat vertrouwen wens ik u ook van harte.

Op Nieuwjaarsdag, woensdag 1 januari 2020 om 10 uur zullen we samen Eucharistie vieren in de Sint-Mauruskerk te Holsbeek. Op het einde van de viering zal ik over de aanwezigen de plechtige zegen van Nieuwjaar uitspreken, zoals het Missaal het voorschrijft. Wat in die zegen staat is ook mijn diepste wens voor u.

God, begin en oorsprong van alle zegeningen,
moge u omringen met de overvloed van zijn genade
en u veilig en wel het hele jaar door behoeden. Amen.

Moge Hij uw geloofstrouw bevestigen,
U doen standhouden in de hoop
En u met een heilig geduld doen volharden in de liefde. Amen.

Moge Hij u elke dag bij alles wat gij doet,
Bewaren in zijn vrede,
Elk gebed verhoren dat gij tot Hem richt,
En u in voorspoed geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

En zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.

Zalig Nieuwjaar.

Uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be