Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398620 .

Woord van de Pastoor

Heilige Cecilia

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=kFD6hot2Qio

Vele koren en vele muziekverenigingen, fanfares, koren en orkesten, zangers en instrumentenbouwers dragen de naam van de heilige Cecilia. Wie was die heilige Cecilia. In het getijdenboek wordt ze beschreven als “een volmaakt voorbeeld van een christelijke vrouw die uit liefde tot Christus maagd bleef en als martelares gestorven is”.
Volgens de overlevering leefde ze in Rome, in de tweede of derde eeuw. Ze was dochter van een voorname christelijke familie en kreeg van jongs af een christelijke opvoeding. Al heel jong deed ze de belofte om maagd te blijven, ze wilde Jezus Christus op die manier helemaal toebehoren. Haar ouders wisten hier niet van en ze werd uitgehuwelijkt aan Valerianus, iemand uit een andere Romeinse voorname familie. De legende vertelt ons dat toen de bruidsmuziek klonk, Cecilia in het oor van Valerianus heeft gefluisterd dat ze maagd van Christus wilde blijven en dat ze een beschermengel heeft. In de Passio Ceciliae staat: “Terwijl instrumenten speelden zong Cecilia in haar hart alleen voor God”. Valerianus zei dat hij haar wilde geloven en dat hij haar gelofte van maagdelijkheid zou respecteren als hij haar engel kon zien. Cecilia zei dat het kon als hij zich liet dopen en zo gebeurde het. Valerianus werd ook christen en liet zich dopen, ook zijn broer Tiburtius werd christen. Ze lieten hun christen zijn in woord en daad spreken. Op een bepaald moment moesten ze offeren aan de heidense goden. Toen Cecilia, Valerianus en Tiburtius dit weigerden, werden ze ter dood veroordeeld. Valerianus en Tiburtius werden onthoofd.
Ook Cecilia stierf de marteldood. Men probeerde haar eerst te doden door haar op te sluiten in het calidarium van haar eigen huis, een soort hete sauna. Maar de extreme hitte doodde haar niet. Toen werd er een beul gezonden om haar te onthoofden. De beul sloeg drie keer in haar nek met een zwaard maar het lukt niet; volgens de wet mocht hij geen vierde poging doen.. Haar doodstrijd duurde drie dagen en drie nachten, toen bezweek Cecilia aan haar verwondingen.
Ieder jaar op 22 november wordt de heilige Cecilia gevierd, herdenken we haar leven van moed, evangelisatie en trouw aan de Heer Jezus Christus in tijden van vervolging.
Haar naam staat ook vermeld in de Romeinse Canon van de Mis, het eerste Eucharistische Gebed.

Bidden wij met de woorden van de Kerk op het feest van de heilige Cecilia:
Heer, hoor genadig aan hoe wij tot U bidden. Wil ons verhoren op het feest van de heilige Cecilia, die in de marteldood haar toewijding aan U bevestigd heeft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be