Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309173 .

Woord van de Pastoor

Sint-Valentijn vieren ?!?

De laatste jaren hebben we in onze streken enkele nieuwe “feesten” gekregen. “Toen ik nog jong was” hoorde je er amper iets van en nu doen heel veel mensen er op een of andere manier aan mee. De commercie doet zijn best om die feesten te promoten en te verspreiden en op de duur krijg je het gevoel dat je achter blijft als je er niets mee doet. Ik denk aan het “feest” van Halloween. En binnenkort, 14 februari, is het Valentijn. Ik wilde er toch even bij stilstaan.

Ik ben even op internet gaan kijken waar het feest zijn oorsprong vindt. Ik kwam bij het volgende verhaal uit. Keizer Claudius II wilde het huwelijk en de verloving afschaffen. Hij trok regelmatig ten strijde en had daarvoor soldaten nodig. Hij slaagde er echter niet in om voldoende soldaten bijeen te krijgen. Volgens hem lag de familie of de geliefde aan de basis van dit probleem. Hij besloot het huwelijk te verbieden. De bestaande huwelijken en verlovingen werden ontbonden. Valentijn, priester te Rome, negeerde dit verbod en trouwde de jonge koppeltjes in het geheim. Hierom werd hij gearresteerd en stierf de marteldood op 14 februari 270. In 496 na Christus werd 14 februari door de paus uitgeroepen als gedenkdag van St. Valentijn. Vandaag is Sint Valentijn nog steeds de patroon van de geliefden. Het is de gewoonte dat geliefden elkaar op deze dag een kleine attentie geven. Op de eerste plaats worden vooral Valentijnskaartjes gegeven maar ook bloemen zijn op deze dag een gegeerd geschenk.

Zoals vele dingen zijn er voor- en tegenstanders. Voorstanders zeggen dat je niet genoeg je liefde naar een geliefde duidelijk kunt maken en zo een dag doe je dat extra. Tegenstanders zeggen dat je daar geen extra commerciële dag voor nodig hebt.

Een mooi initiatief vond ik vorige week bij de nieuwsberichten. In navolging van het aartsbisdom Wenen wordt dit jaar ook in het Oostenrijkse Burgeland de actie ‘100.000 Liefdesbrieven voor God’ gehouden. Daarmee willen Oostenrijkse bisdommen ervoor zorgen dat mensen op Valentijn, de dag van de liefde, met elkaar over God praten. Op 14 februari zullen vrijwilligers aan passanten op weg naar het werk, in warenhuizen, scholen of elders onderweg in totaal ruim 100.000 ‘liefdesbrieven aan God’ uitdelen. De initiatiefnemers willen mensen aan het denken zetten en hen een bemoedigen. “Tegelijk openen wij de deuren van onze kerken en bieden de kans tot aanbidding, om gebedswaken bij te wonen of de zegen te ontvangen.”

Gelovige mensen mogen bij het woordje liefde denken aan God, die Liefde is. Hij is degene die ons het eerste liefhad, Hij is degene Wiens liefde voor ons blijft duren over de grens van dit leven en tot in eeuwigheid. Hij stuurde ons geen bosje rozen maar Zijn Enige Zoon opdat al wie in Hem gelooft het Eeuwige Leven zou hebben. Zoals Hij ons altijd blijft liefhebben en ons nooit loslaat, zo worden wij uitgenodigd om in liefde met elkaar te leven. Als mensen op Sint-Valentijn daaraan al eens zouden denken, dan mag het feest van mij gerust bestaan en gevierd worden…

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.