Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376088 .

Woord van de Pastoor

Abt Hatebrand, Nederlandse heilige vereerd in Kortrijk-Dutsel

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=yTbTOu5UT9E

Aanstaande zondag, 7 juli, gaan we tijdens de Eucharistieviering van 9 uur in de Sint-Catharinakerk te Kortrijk-Dutsel aandacht schenken aan de eeuwenoude devotie tot de heilige Hatebrand. De bijzondere relikwie die de parochie Kortrijk-Dutsel van hem bezit zal een plaats hebben en kan vereerd worden en we stellen een nieuwe noveenkaars voor met daarop de foto van ons beeld van Hatebrand en het gebed wat hieronder ook te vinden is. Welkom op dit bijzonder moment.

Ik geef eerlijk toe: voor ik in Kortrijk-Dutsel pastoor werd had ik nog nooit van de heilige Hatebrand gehoord, ook al is het een Nederlandse heilige en verbleef ik twintig jaar in Nederland.

Al enkele eeuwen wordt dus in de kerk van Kortrijk-Dutsel de heilige Hatebrand vereerd, in het Latijn wordt hij de heilige Hathebrandus genoemd.
Wie was die heilige en welke boodschap heeft hij voor ons ?
Zijn leven begon eigenlijk al bijzonder. Zijn ouders Alundus en Tetta, waren kleine boeren. Ze waren al een tijd getrouwd en hun huwelijk bleef kinderloos. Alundus kreeg daardoor een afkeer van zijn vrouw en ging in een ander dorp in dienst bij een aanzienlijk heer. Na een tijd kreeg Alundus een verschijning van een engel met de boodschap dat hij naar zijn vrouw moest terugkeren en dat ze een zoon zouden krijgen en dat deze zoon een man Gods zou worden. En zo gebeurde het. Dat was in de twaalfde eeuw in Fivelgo. De kleine kreeg de naam Hatebrand. Een verstandig kind, hij ging naar de Latijnse school in Utrecht en werd er benedictijnermonnik in de Paulusabdij. Kort na zijn priesterwijding overleden zijn beide ouders. Hatebrand gebruikte het erfdeel van zijn ouders om een dubbelklooster te stichten, een klooster in Feldwerd voor zowel mannen en vrouwen die natuurlijk wel gescheiden leefden. Hatebrand was een charismatische abt maar ook streng wat het beleven van de regel betrof. Dat werd hem niet altijd in dank afgenomen. Er is een verhaal bekend dat hij een ijzeren pot onder zijn capuchon deed en zo overleefde hij een aanslag op zijn leven. Hatebrand stichtte meerdere kloosters, ook een in Oost-Friesland en een in de nabijheid van de stad Groningen.
Door de mensen van zijn tijd werd hij echt als een man Gods gezien. Er is een verhaal bekend dat een vrouw hem vroeg te bidden om genezen te worden van de voortdurende pijn in haar arm. Na Hatebrands gebed tot God verdween inderdaad de pijn en de vrouw verhaalde haar genezing in heel de streek. Abt Hatebrand kreeg steeds meer bekendheid in de streek. Die bekendheid bracht hem ook in verlegenheid, want bescheiden als hij was, meed hij alle roem en eer en wilde hij niets liever dan Jezus Christus op een onopvallende manier te dienen.
Hatebrand zou gestorven zijn in Feldwerd op 30 juli 1198.

Almachtige God,
In de heilige abt Hatebrand hebt Gij grote dingen tot stand gebracht. Hij heeft alles achtergelaten om op Uw roeping in te gaan. Met zijn vurige liefde en zijn onverschrokken geloof heeft hij velen gewonnen voor Jezus Christus. Wonderbare tekenen hebt Gij verricht in zijn leven.
Op zijn voorspraak vragen wij: geef dat wij ook mogen leven overeenkomstig onze roeping, genees ons van alle kwalen naar lichaam en ziel en laat ons altijd in uw liefde blijven en daarin groeien van dag tot dag. Geef dat als de goede strijd gestreden is, ons leven in uw heerlijkheid zijn bekroning vindt.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be