Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398619 .

Woord van de Pastoor

Pasen en Paaseieren

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=-sdUUf3R5rw

Vorige week donderdag, net voor de Paasvakantie, kwamen de leerlingen van de Klim-op-school van Nieuwrode naar de kerk voor een Paasviering. We stonden met de kinderen stil bij het Lijden, Sterven en Verrijzen van Jezus. Voor die gebedsviering werd de kerk versierd met paaseieren. De kleuters hadden grote paaseieren gekleurd, de andere kinderen schreven op een paasei een paaswens. De ene paaswens was al origineler dan de andere, er was zelfs een paaswens die luidde: “ik wil met Pasen heel veel chocolade”.

Wie aan Pasen denkt, denkt ook aan paaseieren. We mogen wel zeggen: geen Pasen zonder paaseieren. Voor kinderen is het altijd spannend om de paaseieren te gaan zoeken die de klokken hebben gebracht. Mensen geven vanouds elkaar paaseieren, al dan niet van chocolade. Bij onze paasvieringen krijgen de kerkgangers ook dit jaar bij het verlaten van de kerk paaseitjes en al heel wat jaren is er in Holsbeek met Pasen de paaseierenworp. Tussen Sint-Mauruskerk en pastorij vliegt een klok enkele keren op en neer en strooit voor de kinderen paaseieren.

Welke link hebben paaseieren nu met ons christelijke Paasfeest ?
Iedereen weet dat uit een ei een kuikentje kan komen. Na een tijd van broeden breekt en barst het ei open en komt er nieuw leven uit tevoorschijn. Er is ineens grote verandering, er is leven.
Eigenlijk is het dat ook wat we vieren met Pasen. Jezus was gevangen genomen, men had Hem gemarteld en aan een kruis laten sterven. Zijn lichaam hadden ze in een rotsgraf neergelegd. Op de derde dag is Hij uit de doden opgestaan. Daarmee heeft Hij laten zien dat Hij niet zomaar een profeet was of een buitengewone mens maar dat Hij de Zoon van God was. Dat lijden, sterven en verrijzen was niet zomaar iets. Het heeft ook allemaal met ons te maken. Jezus Christus heeft dat gedaan voor elk van ons persoonlijk. Door dat lijden, sterven en verrijzen heeft Hij goedgemaakt wat op de eerste bladzijden van de Bijbel mis ging. Door dat lijden, sterven en verrijzen is de vriendschap tussen God en mens hersteld, is de Hemelpoort voor elk van ons geopend en heeft de zonde en de dood nooit meer het laatste woord. Dat is nogal wat, als je daar zo over nadenkt.

Met Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Pasen gedenken wij wat Jezus Christus voor elk van ons persoonlijk heeft gedaan. Als christenen met Pasen elkaar dan paaseieren geven is het niet alleen een leuk en lekker geschenkje maar bovenal een wens dat je mag geloven in het nieuwe en eeuwige leven dat we binnen handbereik hebben als we in Hem geloven die voor ons geleden heeft, gestorven en verrezen is. Zoals het leven verborgen ligt in een ei en op een moment openbarst, zo is Jezus – de Zoon van God – uit de doden opgestaan, de steen rolde weg en heeft Hij de dood het laatste woord ontnomen.

Voor ons, christenen, klinkt bij elk paasei de boodschap die de Kerk met Pasen overal ter wereld verkondigt: De Heer is waarlijk verrezen, alleluia.

Zalig Pasen voor u en uw dierbaren.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be