Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 309177 .

Woord van de Pastoor

Kerkelijke marketing ?

Mijn vader en broer hebben als hobby: duivenmelken. Ze doen het met hun duiven best goed (http://www.everyoneweb.be/BertPenne/ ) en hebben veel contact met duivenliefhebbers uit binnen- en buitenland. Enkele maanden geleden kwam ik thuis. Mijn vader zat in de keuken met enkele duivenliefhebbers, ik liep door naar de woonkamer waar ons moeder was. Toen ze kort daarop met mijn vader naar de duivenhokken gingen, vroeg een van hen: “Is er bij jullie in de familie iemand dood ?”. Ons vader vroeg waarom. Het antwoord van de man was: “Omdat de pastoor hier binnenkwam”.

Ongeveer hetzelfde gebeurde onlangs in onze parochies bij een huisbezoek bij een oudere man. Ook dochter en kleindochter waren daar. De dochter vertelde me achteraf dat haar dochtertje had gevraagd: “Mama, gaat opa dood, omdat de pastoor op bezoek komt ?”

Die gebeurtenissen hebben me laten nadenken. De meeste mensen komen alleen nog in de kerk bij een uitvaart. Niet-kerkgangers zien pastoor en kerk meestal bij die gelegenheden. Het groot aantal parochies en het klein aantal priesters zorgt er ook voor dat een groot deel van de tijd van de priesters aan het verzorgen van de uitvaarten opgaat. De verkondiging van Jezus Christus, Zijn dood en Zijn Verrijzenis, mag dan wel onze belangrijkste taak zijn, we doen dit ook buiten de uitvaarten. Daar ligt een belangrijke taak voor ons als kerkgemeenschap.
We moeten als Kerkgemeenschap bij de mensen meer oproepen dan alleen “een servicepunt voor uitvaarten”.

Ik was onlangs op bezoek bij vrienden, ze wonen in een heel kleine parochie. Ze vertelden me: er was daar nog een keer in de maand een Mis, twee keer per jaar werd er gezamenlijk gedoopt, de uitvaarten waren er nog en men kon nog begraven worden bij de kerk. Dat was het dan. Je kunt je afvragen: als er niets meer gebeurt in een parochie, of je dan nog kunt spreken van een christengemeenschap. Dan moet je ook niet verwonderd staan dat mensen ons vereenzelvigen met een mortuarium en een begrafenisonderneming.

Zonder afbreuk te doen aan de christelijke Boodschap moeten we als Kerk en als gelovige gemeenschap meer getuigen buiten onze kerkmuren. Het kan mensen nieuwsgierig maken en mensen bereiken die anders moeilijk te bereiken zijn. Ook al kost het soms wat, ik vind het belangrijk dat in huis-aan-huisbladen de kerkelijke vieringen staan vermeld, dat bijzondere dingen van een parochiegemeenschap – desnoods met een advertentie – worden meegedeeld. Ook op internet zijn er zovele mogelijkheden die we onbenut laten om gestalte te geven aan het de opdracht van de Heer om Zijn Boodschap uit te dragen.

Op zijn nieuwjaarsreceptie heeft Kardinaal Danneels het als volgt verwoord: “Het is belangrijk dat we als kerk meer zichtbaar aanwezig komen. Dat kan onder andere door ‘evenementen’ te organiseren. Ook Jezus deed eerst een mirakel om de aandacht van de mensen te trekken en pas daarna sprak Hij. Daarvoor is een goede ‘marketing’ nodig. Hoe kunnen we als Kerk verkondigen voordat de mensen ons gezien en gehoord hebben?”
Het mag voor elk van ons een bevraging en een opdracht zijn in het nieuwe jaar !

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.