Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 398634 .

Woord van de Pastoor

Simon van Cyrene

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=KsKfHlmSrF0

Ken je Simon van Cyrene ? In drie van de vier evangelies wordt er over hem gesproken wanneer er verteld wordt over de kruisweg van Jezus.

De Romeinen speelden met Jezus hun spel. We kunnen er over lezen: “Zij trokken Hem zijn kleren uit en hingen Hem een rode mantel om. Ook vlochten ze een kroon met doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven Hem een rietstok in de rechterhand. Dan vielen ze voor Hem op de knieën en bespotten Hem met de woorden: ‘Gegroet, koning der Joden!’ Ze bespuwden Hem, pakten de rietstok en sloegen Hem op het hoofd.” (Matteüs 27, 27-30). Dat gebeurde in het pretorium met de hele afdeling soldaten rond Jezus. Maar daar eindigde hun spel niet mee. Nadat ze al die erge dingen met Jezus in hun eigen soldatenkring hadden gedaan zouden ze Hem voor het grote publiek nog eens belachelijk maken voor Hij ter dood zou worden gebracht. Ze ontdeden Hem van de mantel, trokken Hem zijn eigen kleren weer aan en voerden Hem weg ter kruisiging.

Jezus trekt met het kruis op de schouders door de straten van Jeruzalem. Onderweg willen ze de Koning der Joden dus nog eens belachelijk maken door achter Jezus een dienaar te laten lopen die het kruis van de koning moet dragen tot op Golgotha. Het spelletje van de Romeinen gaat dus verder, maar nu publiekelijk: de gemartelde koning Jezus moet op een bepaald moment door de straten lopen met één dienaar er achteraan. En die zogenaamde dienaar van de koning van de joden moet het marteltuig dragen waaraan Hij zal sterven. De Romeinen vorderen dus een willekeurig iemand op om het kruis van Jezus te dragen. De evangelist Matteüs schrijft: “Toen ze de stad uitgingen ontmoetten ze een Cyreneeër, Simon genaamd en vorderden hem tot het dragen van Jezus’ kruis.” (Matteüs 27,32). De evangelist Lucas schrijft: “Toen ze Hem wegvoerden, hielden ze een zekere Simon aan, een man uit Cyrene, die van het veld kwam: hem belaadden ze met het kruis om achter Jezus aan te dragen”. (Lucas 23,26)

Veel weten we niet over die man die daar ineens achter Jezus moet lopen met het kruis op de schouders. Omdat we lezen dat hij van het veld kwam, denken sommigen dat hij een boer was die klaar was met zijn werk maar het kan ook zijn dat hij als vreemdeling op een veld overnacht had en hij op weg was naar Jeruzalem. Hij was in elk geval een buitenlander want alle drie de evangelisten schrijven dat hij uit Cyrene kwam. Cyrene ligt in het huidige Libië, het was een Romeinse kolonie in Noord-Afrika dus, waar een joodse gemeenschap was. Vanwege zijn Noord-Afrikaanse afkomst wordt hij in de kunst wel eens met een zwarte huidskleur afgebeeld. Bij gelegenheid van het Joodse Paasfeest kwamen Joden van overal naar Jeruzalem. Een joodse onderdaan moet de last van het kruis dragen achter Hem die heeft gezegd dat Hij de koning der joden is. De evangelist Marcus weet ons nog te vertellen dat hij twee zonen had want hij schrijft: “Zij vorderden een voorbijganger die van het veld kwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, tot het dragen van het kruis”. (Marcus 15,21) Dat de evangelist die twee zonen noemt, wijst er op dat zij achteraf christen zijn geworden, wellicht door dat gebeuren met hun vader. Over die zoon Rufus zullen we op een andere plek in de Heilige Schrift nog iets horen. Paulus zal op het einde van de Romeinenbrief een hele hoop mensen groeten, ook Rufus. We lezen er: “Groet Rufus, die voortreffelijke christen, en haar die zijn moeder is en evenzeer de mijne” (Romeinen 16,13)

De vijfde statie van de kruisweg beeldt Simon van Cyrene af. Bij deze statie mogen we denken aan het woord uit de eerste Petrusbrief: “Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten; gij moet in zijn voetstappen treden”. (1 Petrus 2,21)

Gods zegen, uw priester en pastoor A. Penne