Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297952 .

Woord van de Pastoor

Heilige Jozef, patroon van de goede dood

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=7Is7XNOKy44

Vanouds wordt de heilige Jozef aangeroepen als patroon van een goede dood, patroon van een zalige dood. Het klinkt apart natuurlijk. Vanwaar komt dat ?
Van de heilige Jozef weten we eigenlijk bijzonder weinig. Enkele keren, in de verhalen rond de geboorte en de jeugd van Jezus, komt hij in het evangelie voor maar hij zegt geen woord. In het Missaal wordt in de prefatie van de Heilige Jozef mooi samengevat wie hij voor ons is: “Hij vond genade in Uw ogen. Hij is de man die Gij gegeven hebt aan de Moeder van uw Zoon, de Maagd Maria. Hij is de goede en getrouwe knecht aan wie Gij uw gezin hebt toevertrouwd. Als een vader heeft hij zorg gedragen voor uw eniggeboren Zoon, ontvangen van de Heilige Geest: Jezus Christus onze Heer”.
Over zijn sterven weten we uit de Heilige Schrift niets. Het laatste wat over de heilige Jozef verteld wordt in het Lucasevangelie is het verhaal over de twaalfjarige Jezus die samen met Maria en Jozef voor het paasfeest naar de tempel in Jeruzalem gaan. Op de terugweg merken Jozef en Maria dat Jezus niet bij de karavaan is. Na drie dagen zoeken, vinden ze Jezus in de tempel. Na dat gebeuren lezen we in het evangelie: “Hij ging met hen mee naar Nazaret en was aan hen onderdanig. Zijn moeder bewaarde alles wat er gebeurd was in haar hart. En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid bij God en de mensen.” (Lucas 2,51-52)
Men gaat er van uit dat de heilige Jozef voor de kruisiging van Jezus al is overleden. Er is van Jozef geen sprake wanneer er verhaald wordt over het lijden en sterven van Jezus en vooral is er het feit dat Jezus – volgens het Johannesevangelie – Zijn moeder Maria toevertrouwt aan de apostel Johannes, iemand van buiten het gezin.
De traditie vertelt ons dat Jozef zou gestorven zijn in de nabijheid en in de armen van Jezus en Maria. Dat heeft de heilige Jozef dus patroon van een goede dood, van een gelukzalige dood laten worden. Voor een christen is dat natuurlijk een mooi verlangen: in je stervensmoment Jezus en Moeder Maria bij jou weten. Als Christenen zijn voorspraak inroepen als patroon van de goede dood, dan bidden ze dat wanneer het moment van sterven daar is, dat men zich dan ook niet verlaten voelt maar dat men kan en mag geloven dat Jezus en Maria dicht bij ons zijn, net zoals het bij de heilige Jozef zou zijn geweest.

Met een oud gebed bidden wij: O glorievolle heilige Jozef, tijdens Uw doodstrijd en in Uw stervensuur, hebt U het geluk gehad om door Jezus en Maria te worden bijgestaan.
Verkrijg, zo smeken wij U, diezelfde genade voor allen die in doodstrijd verkeren. Ik vraag ze ook voor mij en voor de mijnen, in ons stervensuur.
Gewaardig U, meer dan ooit, o grote Heilige, door Uw machtige voorspraak voor ons de genade te verkrijgen om, evenals U, vredevol in de armen van Jezus en Maria de geest te mogen geven. Amen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

OOK PASTOORS MOETEN NAAR DE KAPPER: https://www.hln.be/regio/galmaarden/ook-al-woont-hij-nu-in-holsbeek-pastoor-penne-laat-nog-steeds-zijn-haar-knippen-in-galmaarden~ae7a8e57/