Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297952 .

Woord van de Pastoor

Paus Johannes-Paulus II en Wees niet bang

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=wuyhme8iuSA

Misschien hebt u het op Kerknet, op ROB-televisie of in de landelijke grote kranten gelezen: in Halle was er onlangs een week lang een bijzondere relikwie van de heilige Paus Johannes-Paulus II. Zie: https://editiepajot.com/regios/7/articles/63245 en https://www.persinfo.org/nl/nieuws/artikel/zusters-sacramentinen-vereren-bloedrelikwie-paus-johannes-paulus-ii/37942
Meer dan duizend mensen kwamen in die week die bloedrelikwie – een druppel bloed van de heilige paus op een stukje stof – vereren in de kapel van de Zusters Sacramentinnen. Ik ben zelf ook op bedevaart geweest, heb geconcelebreerd in een van de vele Missen in die week en ontmoette daar mensen uit het hele land. Die grote toeloop heeft laten zien dat vele mensen in ons land toch rekenen op de voorspraak van de heilige paus Johannes-Paulus II.

Bijna 27 jaar lang stond Paus Johannes-Paulus II aan het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk, van 16 oktober 1978 tot aan zijn overlijden in 2005. Elk heeft zijn of haar herinneringen aan deze Paus. Voor het eerst in honderden jaren werd in 1978 een niet-Italiaan tot Paus gekozen. Karol Jozef Wojtyla werd op 18 mei 1920 in het Poolse Wadowice geboren. Voor hij tot Paus werd gekozen was hij aartsbisschop van Krakau. Als Paus had hij een bijzondere zorg en aandacht voor de gezinnen, de zieken en bejaarden en vooral de jongeren, we denken daarbij aan het initiatief van de Wereldjongerendagen. Talloze reizen maakte hij naar alle continenten. Hij laat ons vele geschriften na, bijzonder zijn voor ons de Catechismus van de Katholieke Kerk en het Wetboek van Canoniek Recht. Hij was groot in zijn leven, groot in het lijden wat op zijn weg kwam en groot in zijn dood. Hij overleed in Rome op 2 april 2005, de vooravond van de tweede zondag van Pasen, de zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Paus Benedictus XVI verklaarde hem op 1 mei 2011 zalig en Paus Franciscus verklaarde hem op 27 april 2014 heilig. Elk jaar wordt hij gevierd op 22 oktober, de dag waarop hij in 1978 als paus werd geďntroniseerd.

Paus Johannes-Paulus begon zijn eerste preek als paus met de woorden: “Wees niet bang”. In zijn hele Pausschap heeft hij dat laten zien en daar is hij in alle hoeken van de wereld ook van gaan getuigen: wie voor Jezus Christus kiest, hoeft niet bang te zijn. Die zin “Wees niet bang” is geen slogan van hemzelf. Zo dikwijls horen we in het evangelie Jezus dat tot Zijn leerlingen zeggen. In het zesde hoofdstuk van het Johannesevangelie wordt ons verteld over een storm waarin de leerlingen van Jezus terecht komen. Het meer is woelig, het is donker. In die bange momenten kwam Jezus naar hen toe en zegt aan Zijn leerlingen: “Ik ben het, weest niet bang”. In woord en daad heeft Paus Johannes-Paulus getuigt dat we nooit bang moeten zijn in ons leven: Jezus Christus heeft de machten van het kwaad overwonnen. “Wees niet bang, open de deuren voor Jezus Christus”, die oproep mogen we elke dag in ons hart laten klinken. Net voor Zijn Hemelvaart heeft de Heer aan Zijn leerlingen beloofd: “Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding der wereld” (Matteus 28,20) Van de wieg tot het graf en over die grens is de Heer bij ons en we hoeven niet bang te zijn. Paus Johannes-Paulus II was van die Waarheid een onverschrokken getuige. Ook in zijn laatste levensjaren, wanneer zijn ziekte hem steeds meer tekende, bleef hij in het openbaar komen en getuigen en het maakte op velen een diepe indruk.

Bidden wij om zijn voorspraak met het gebed van de Kerk: God, rijk aan erbarming, Gij hebt de heilige paus Johannes Paulus aan het hoofd willen stellen van heel uw Kerk; wij bidden U: laat ons, onderricht door zijn leer, vol vertrouwen ons hart openen voor de heilzame genade van Christus, de enige Verlosser van de mens. Die met U leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be