Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 376085 .

Woord van de Pastoor

De stoel van Petrus

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=T2XXP0RnV9I

Aanstaande vrijdag 22 februari wordt in de Kerk “de Cathedra van de apostel Petrus” gevierd, de stoel van Sint-Petrus. Al van in de vierde eeuw viert men dat feest in Rome op 22 februari, een bijzonder oud feest dus. Als je dat zo voor de eerste keer hoort, klinkt dat wel heel raar: het feest van een stoel van een apostel vieren. We vieren natuurlijk niet zomaar een meubelstuk van een apostel maar het gaat om iets symbolisch. In het missaal lezen we dat dit feest wordt gevierd “met de bedoeling getuigenis af te leggen van de eenheid van de kerk die op Petrus als apostel gegrondvest is. Het is dus de gedenkdag van de apostolische oorsprong van de zetel of het ambt van de bisschop van Rome.”

Bij dit feest mogen we aan twee dingen bijzonder denken.

We denken op de eerste plaats aan het geestelijk gezag dat Jezus aan zijn apostel Petrus verleende. We denken daarbij aan de woorden die Jezus tot Petrus sprak in het zestiende hoofdstuk van het Matteüsevangelie. Jezus stelde aan de leerlingen de vraag: “Wie zegt gij dat Ik ben ?” Simon Petrus gaf daarop het antwoord: “Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God”. Daarop zei Jezus: “Zalig zijt gij Simon, zoon van Jona, want niet vlees en bloed hebben u dit geopenbaard maar mijn Vader die in de hemel is. Op mijn beurt zeg Ik u: Gij zijt Petrus; en op deze steenrots zal Ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen”. Petrus heeft dus van Jezus de geestelijke autoriteit gekregen.

Wie ooit in de Sint-Pietersbasiliek in Rome is geweest, heeft zeker in de abscis in de basiliek die bijzondere stoel gezien. De reliekhouder van Bernini met de stoel van de apostel Petrus. Er wordt gezegd dat in dat prachtige werk van Bernini de stoel zou zitten die Petrus gebruikt zou hebben bij zijn prediking. Of het nu die stoel is of niet, dat is minder belangrijk: het gaat om het ambt van de apostel Petrus wat door die stoel wordt gesymboliseerd. Die stoel verwijst naar Petrus als eerste bisschop van Rome, als eerste paus. In het Romeinse rijk was er een traditie dat belangrijke ambtenaren op een stoel gingen zitten om belangrijke dingen te doen. De Rooms-Katholieke Kerk heeft dat gebruik overgenomen. Alle bisschoppen hebben een zetel, een cathedra in hun belangrijkste kerk, van waarop ze bepaalde belangrijke ceremonies leiden. Als u het woordje cathedra hoort, denkt u zeker ook onmiddellijk aan het woordje kathedraal, de kerk van de bisschop waar die bijzondere stoel staat. Die stoel duidt op een bijzondere autoriteit die een bisschop heeft voor een bepaald gebied, een bisdom. Die stoel duidt ook op een verbondenheid met de stoel in Rome, met de opvolger van Petrus, de paus.

Met de woorden van de Kerk bidden we op 22 februari: “Almachtige God, Gij hebt uw kerk gebouwd op de rots en ons geloof gegrondvest op de belijdenis van de apostelen. Wij vragen U dat Gij ons redt en dat uw kerk in de verwarring niet ten ondergaat. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be