Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Bernadette van Lourdes

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=9he8Bud3KnQ

Bernadette Soubirous. Haar naam blijft onlosmakelijk verbonden met de verschijningen van Maria, de Moeder van Jezus, in het Franse Lourdes. Achttien keer kreeg ze een verschijning van de Moeder van de Heer. Wie was Bernadette ?

Bernadette werd geboren in Lourdes op 7 januari 1844 in het molenaarsgezin van François en Louise Soubirous. Ze was de oudste van negen kinderen van een arm gezin, vijf van dit kinderen zouden heel jong sterven. Het eenvoudige, ongeletterde en astmatische meisje Bernadette was veertien jaar toen ze op 11 februari 1858 een verschijning van een Dame krijgt bij de grot van Massabielle in Lourdes. Ze was er samen met een zusje en een vriendinnetje hout aan het sprokkelen. Ze beschrijft zelf wat ze zag in de bovenste nis van de grot: een Dame in het wit gekleed, ze droeg een wit kleed en ook een witte sluier, een blauwe gorden en een gele roos op elke voet. De Dame had ook een rozenkrans bij zich.
Achttien keer, in de periode tussen 11 februari 1858 en 16 juli 1858, zal Bernadette een verschijning krijgen. Ze heeft het niet gemakkelijk gehad: velen geloofden haar niet. Was ze op zoek naar aandacht, fantaseerde ze of hallucineerde ze. Gedurende die 18 verschijningen bidt Bernadette met de Dame. Er is van in het begin het vermoeden geweest dat het Moeder Maria was maar de Dame zal pas bij de zestiende verschijning zich bekend maken. Bij de verschijningen bidt Bernadette met de Dame de rozenkrans. Bernadette krijgt bij de zevende verschijning een geheim dat alleen voor haar bestemd is. Bernadette krijgt van de Dame ook boodschappen. Op 24 februari 1858 zegt ze: “Boete ! Boete ! Boete ! Bid tot God voor de zondaars ! Kus de grond als boete voor de zondaars”. Op 25 februari is er de aparte opdracht van de Dame: “Ga drinken en U wassen aan de bron. Eet van het kruid dat U daar vindt”, terwijl er geen daar geen water te zien is. In de holte van de grot woelt ze met haar handen in de grond, wast zich met modderig water dat daar plots opborrelt, ze drinkt er van en eet ook van de plant die daar groeide. Bij de verschijning van 2 maart kreeg Bernadette van de Dame de opdracht: “Ga aan de priesters zeggen hier een kapel te bouwen, ik wil dat men hier in processie naartoe komt”.
Bij de verschijning van 25 maart 1858 maakt de Dame zich eindelijk bekend aan Bernadette: “Que soy era immaculada councepciou”, “Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis”. Het ongeletterde meisje Bernadette kon zoiets niet fantaseren. Bernadette had die titel van Maria nog nooit gehoord en ze wist zelf niet wat het betekende. Vier jaar eerder, in 1854, had Paus Pius IX, het dogma afgekondigd van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. In Lourdes bevestigde Maria dat zelf. Alles wat Maria aan Bernadette gezegd en gevraagd heeft in Lourdes staat in verband met haar Onbevlekte Ontvangenis.
Bernadette werd in 1866 kloosterlinge bij de Zusters van Barmhartigheid in Nevers. Ze kreeg er de kloosternaam Zuster Marie-Bernard. Ook daar was het voor Bernadette geen gemakkelijke tijd. Bernadette heeft in de vele moeilijkheden van haar leven zeker gedacht aan wat Maria haar zei bij de verschijning van 18 februari 1858: “Ik beloof niet u hier in deze wereld gelukkig te maken maar wel in de andere.” Ze mocht in het klooster niet spreken over de verschijningen in Lourdes. In het klooster had ze de taken van hulpkosteres en ziekenverzorgster. Haar gezondheid tekende haar, ze had astma maar ook een tumor in haar knie. Klagen deed ze niet. “Ik ben vermalen als tarwe”, zei ze op haar sterfbed. We denken aan het woord van de Heer: “Als de graankorrel niet in de aarde valt blijft hij alleen; maar als hij sterft brengt hij veel vrucht voort.” (Johannes 12) Ze overleed op 35 jarige leeftijd op 16 april 1879.
Bernadette werd op 14 juni 1925 zalig verklaard en op 8 december 1933 werd ze door Paus Pius XI heilig verklaard. Elk jaar wordt ze gevierd op 16 april; in Frankrijk en België viert men haar op 18 februari. Haar lichaam is ongeschonden en rust in een glazen reliekschrijn in de kapel van het klooster van Nevers.

Bidden wij met de woorden van de Kerk op voorspraak van de heilige Bernadette: “Heer, Gij verheft de kleinen, en wie nederig is, mag op U vertrouwen. Gij hebt de heilige Bernadette de genade geschonken van een uitzonderlijk geduld en een edelmoedige liefde. Laat haar gebed en haar voorbeeld voor ons een hulp zijn; dat wij met groot geloof de wegen gaan waar Gij ons leidt en U eenmaal mogen aanschouwen in het rijk der hemelen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.”

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be