Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297953 .

Woord van de Pastoor

Vier de datum van je doopsel

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=3vbsg_PLXtc

Wat is de belangrijkste dag in je leven ? Als je die vraag stelt, dan kun je heel uiteenlopende antwoorden krijgen. Paus Johannes Paulus II noemde de dag van zijn doopsel de belangrijkste dag van zijn leven. Ik denk dat hij zeker gelijk heeft. Heel wat gebeurtenissen kunnen belangrijk zijn omdat ze aan je leven een zekere wending hebben gegeven: de dag dat je je partner ontmoette, je afstuderen en het behalen van een diploma, de geboorte van je eerste kind. Je kunt heel wat gebeurtenissen aanduiden die van belang waren voor je verdere levensweg maar geen is zo groot als de dag van je doopsel.
Dopen is meer dan wat water over een hoofd gieten. De Catechismus van de Katholieke Kerk legt in nummer 1213 kort en duidelijk uit waarom de dag van je doopsel het belangrijkste moment van je leven is: “Het heilig doopsel is het fundament van heel het christelijk leven, de toegangspoort tot het leven in de Geest en de deur die toegang verleent tot de andere sacramenten. Door het doopsel zijn wij van de zonde bevrijd en, herboren tot kinderen van God, worden wij ledematen van Christus, ingelijfd in de kerk en haar zending deelachtig gemaakt. Het doopsel is het sacrament van de wedergeboorte door het water in het woord”.
Sinds ons doopsel is ons leven anders geworden, we horen onlosmakelijk bij Hem en zonde en dood hebben sindsdien niet meer het laatste woord.

Bij verschillende gelegenheden heeft Paus Franciscus al een aantal keren de gelovigen aangemaand om hun doopdag te gaan opzoeken en te vieren. “Zoals ik de datum van mijn geboorte ken, moet ik ook de datum van mijn Doopsel kennen, want het is een feestdag”. De dag van ons doopsel is onze verjaardag in de kerk. “Bedenk dat de Heer die dag in u binnenging. Het is de geboortedag van wedergeboorte”, zegt de Paus.

In een van zijn catecheses verwoordde Paus Franciscus over het belang van het doopsel. Het doopsel is niet zomaar een leuke plechtigheid met wat leuke symbolen. De Paus zegt erover: “Wat de apostel Paulus hierover schrijft is verhelderend: ‘Gij weet toch, dat de doop, waardoor wij één zijn geworden met Christus Jezus, ons heeft doen delen in zijn dood ? Door de doop in zijn dood zijn wij met Hem begraven, opdat ook wij, zoals Christus door de macht van zijn Vader uit de doden is opgewekt, een nieuw leven zouden leiden’ (Romeinen 6,3-4) Het is dus geen formaliteit! Het is een handeling die ons bestaan ten diepste raakt. Een gedoopt kind of ongedoopt kind is niet hetzelfde. Het is niet hetzelfde, een gedoopt persoon of ongedoopt persoon. Door het Doopsel worden zij ondergedompeld in die onuitputtelijke levensbron die Jezus’ dood is, de grootste liefdesdaad in heel de geschiedenis; en dank zij deze liefde kunnen wij een nieuw leven leiden, niet meer overgeleverd aan het kwaad, aan zonde en dood, maar aan de gemeenschap met God en onze broeders.” (Audiëntie Paus Franciscus, 8 januari 2014)

Ken je de datum van je doopsel ? De meeste mensen in onze streken zijn kort na de geboorte gedoopt en hebben er zelf weinig herinneringen aan. “Ga naar je moeder, je vader, je tante, je oom, je grootmoeder of grootvader”, zegt de Paus, “en vraag hen: Wat is de datum van mijn doop ?”. Als zij er niet meer zijn, dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met de parochie waar je bent gedoopt, je kunt er ook altijd een doopbewijs opvragen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be