Home
Nieuws
Woord v.d. Pastoor
Priester Penne
Opname in de kerk
Dopen
Communie
Vormsel
Huwelijk
Jubilea
Uitvaart
Boete & verzoening
Ziek zijn
Maria
Links
Contactinformatie

Priester Penne

U bent bezoeker 297955 .

Woord van de Pastoor

Ken je de heilige Sebastianus ?

DIT WOORD IN YOUTUBE-VERSIE: https://www.youtube.com/watch?v=AZ3HSfeG7U4

Sebastianus leefde in de derde eeuw, de tijd van de christenvervolgingen. Hij werd geboren in Narbonne, zijn ouders kwamen uit Milaan en hij werd daar ook opgevoed. Sebastianus ging in dienst bij het Romeinse leger. Hij werd gewaardeerd door de keizers Maximianus en Diocletianus. Zo werd hij op een bepaald moment officier van de keizerlijke garde in Rome en een gunsteling van keizer Diocletianus, de beruchte christenvervolger. De ouders van Sebastianus waren christenen en Sebastianus bekeerde zich in het geheim ook tot het christendom en voor de buitenwereld hield Sebastianus zijn geloof ook verborgen. Als hoofd van de keizerlijke lijfwacht maakte Sebastianus dikwijls gebruik van zijn positie om christenen in nood te helpen en bij te staan. Regelmatig bezocht hij de christenen in de gevangenis, zorgde voor hen en spoorde hen aan standvastig te zijn in hun geloof in de Heer Jezus Christus. Op een dag werd hij echter verraden en ontdekte men dat hij christen was. Hij viel in ongenade bij de keizer en werd gearresteerd. Sebastianus werd vanwege zijn christelijke geloof ter dood veroordeeld. Hij werd aan een boom vastgebonden, met pijlen doorzeefd en voor dood achtergelaten. De heilige Irene wilde Sebastianus laten begraven. Bij het losmaken van zijn lichaam merkte men dat hij nog ademde. De heilige Irene nam hem mee naar huis en zorgde voor hem. Niet lang daarna was Sebastianus weer op de been. Men drong er bij Sebastianus op aan om uit Rome weg te gaan maar dat wilde hij niet. In die momenten heeft hij zeker gedacht aan het Woord van de Heer: “Ieder die Mij bij de mensen belijdt, hem zal Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is.” (Matteüs 10,32) Sebastianus waagde het toen om naar keizer Diocletianus te gaan en klaagde publiekelijk het onrechtvaardig optreden tegen de christenen aan. Hij verweet de keizer de wreedheid en de zinloosheid van de christenvervolging. Opnieuw werd hij gevangen genomen en in opdracht van de keizer werd hij in het circus van Rome met knuppels doodgeslagen. Dit gebeurde op 20 januari 288. Zijn lichaam werd in de Cloaca Maxima, in de hoofdriool van Rome, geworpen. Later werd zijn lichaam bijgezet in de catacomben aan de Via Appia te Rome, waar het nu rust onder de basiliek van Sint-Sebastiaan buiten de Muren. Elk jaar gedenken we het moedige getuigenis van Sebastianus op 20 januari. In de loop der eeuwen in de heilige Sebastianus populaire volksheilige geworden. Hij werd vaak aangeroepen als beschermer tegen de pest. Hij is de patroonheilige van de schutters en de schuttersgilden, van soldaten en atleten en van degenen die een heilige dood verlangen. Hij is ook een van de veertien noodhelpers.

Bidden we om de voorspraak van de heilige Sebastianus:
Heer, verrijk ons met uw geest en uw kracht om, naar het voorbeeld van uw heilige martelaar Sebastianus, uiteindelijk meer naar U dan naar mensen te luisteren. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen.
Amen.

Gods Zegen, uw priester en pastoor A. Penne.
www.priesterpenne.be

UITVAARTMIS IN LOMMEL: https://www.youtube.com/watch?v=YmcQauoEP4I